« Попередня Наступна »

6.2. Види валютних операцій

 Валютні операції займають важливе місце в діяльності комерційних банків, будучи істотним джерелом банківських доходів. Передусім це належить до найбільш великих з них. На найбільші комерційні банки припадає основна частка валютних операцій. Вони не тільки купують і продають валюту, здійснюють міжнародні розрахунки, але й зберігають запаси іноземної валюти, визначають курси валют. Інші банки звертаються до них за котируванням і купують у них валюту для своїх клієнтів.
Активність банків на валютному ринку залежить, однак, не тільки від величини банку, але і від його репутації, ступеня розвитку закордонної мережі відділень і філій, оснащеності ЕОМ, телефонного і телеграфного зв'язком.
У промислово розвинених країнах переважна частина всіх валютних операцій здійснюється банками на позабіржовому валютному ринку. У країнах з нерозвиненим валютним ринком переважає біржовий сектор.
Російські комерційні банки проводять валютні операції як на внутрішньому (національному), так і на світовому валютному ринку.
 До 1994 р основна частина валютних операцій на валютному ринку Росії здійснювалася на біржовому валютному ринку, насамперед на головній валютній біржі - ММВБ. Починаючи з 1994 р в Росії переважають позабіржові валютні операції (за винятком дев'ятимісячного періоду після серпня 1998 г.).
Позабіржовий валютний ринок поділяється на міжбанківський (операції банків один з одним) і клієнтський (операції банків з клієнтами). Розрізняють міжбанківський ринок прямий (операції здійснюються банками безпосередньо один з одним) і брокерський (операції проводяться за допомогою брокерів).
Валютні операції (угоди) можна визначити як угоди (контракти) учасників валютного ринку з купівлі-продажу, надання в позику, платежам іноземної валюти на конкретних умовах (найменування валют, сума, курс обміну, процентна ставка, дата валютування). Розрізняють конверсійні, депозітно- позичкові операції, операції по міжнародних розрахунках.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

6.2. Види валютних операцій

 1. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
  Які види активів відносяться до поняття «іноземна валюта»? Які види ліцензій належать до валютних ліцензіями ЦБ РФ? Що розуміється під конверсійними операціями? Поясніть, яким чином вони можуть здійснюватися? Охарактеризуйте відмінність між спотовими та строковими валютними оборудками? Де і яким чином можуть укладатися угоди купівлі-продажу іноземної валюти між уповноваженими банками?
 2. Тема 9. Основи міжнародних валютних і розрахункових відношенні.
  Валютні відносини і валютна система. Елементи, еволюція світової валютної системи. Валютна система Росії. Європейська валютна система. Валютний курс як економічна категорія. Режим валютних курсів. Фактори, що впливають на валютний курс. Міжнародні розрахунки. Валютні кліринги. Платіжний баланс.
 3. Контрольні питання
  1. Що розуміється під валютними цінностями? Які операції банків називаються валютними? 2. У чому полягає відмінність між поточними валютними операціями і валютними операціями, пов'язаними з рухом капіталу? 3. Які валютні рахунки юридичних осіб # x2011; резидентів відкриваються в уповноважених банках? 4. Які рублеві рахунки нерезидентів відкриваються в уповноважених банках? 5. Які
 4. Зміст
  Введення 3 1. Валютний ринок: загальні положення 5 1.1. Поняття і структура валютного ринку 5 1.2. Класифікація валютних ринків 7 1.3. Учасники валютних ринків 11 1.4. Валютний курс і режими валютних курсів 14 2. Валютний ринок Росії 20 2.1. Проблеми формування валютного ринку Росії 20 2.2. Аналіз внутрішнього валютного ринку РФ в 2008 році 26 2.3. Перспектива розвитку валютного ринку
 5. Валютна криза
  виникнення у валютній сфері, на валютних ринках критичній ситуації, яка характеризується різкими коливаннями валютного курсу, вичерпанням валютних резервів
 6. Зміст
  Зміст ................................................. .......................... 3 1. Поняття валютної системи країни ................. ................. 5 1.1. Сутність, завдання і роль валютної системи ..................... 5 1.2. Елементи валютної системи .......................................... 7 1.3. Валютний курс, його регулювання і контроль ................ 10 2. Проблеми розвитку валютної РФ .................... ............. 17 2.1. Положення валютної стратегія в загальній економічній та інвестиційної політики
 7. Зміст.
  Зміст. 2 Введення. 3 Глава 1. Валютний ринок. 4 1.1. Сутність валютного ринку. 4 1.2. Структурна характеристика валютного ринку. 6 1.3. Функціональна характеристика валютного ринку. 13 Глава 2. Валютний ринок РФ. 15 2.1 Еволюція валютної системи і становлення валютного ринку Росії. 15 2.2. Структурна характеристика валютного ринку РФ. 26 2.3. Функціональна характеристика
 8. Валютний ризик
  пов'язаний з небезпекою понесення банком втрат у результаті зміни валютного курсу. Ключовим поняттям управління і регулювання валютного ризику є валютна
 9. Питання для самоконтролю.
  Дайте визначення Валютним відносинам і валютній системі. Які основні елементи валютної системи? Дайте характеристику валютній системі Росії. Які основні розділи і статті платіжного балансу? Які основні форми та статті платіжного балансу? Ключові терміни. Світова валютна система Валютний курс Валютний механізм Платіжний баланс Офіційні резерви Національна валюта
 10. Види конвертованості.
  Є різні види конвертованості на-нальних валют, які пов'язані з умовами, виробленими міжнародними валютними організаціями для валют окремих країн: вільна, або повна, і обмежена, яка ділиться на внутрішню і
 11. Контрольні питання і завдання
  Що відображається по рахунку поточних операцій платіжного ба ланса? Які операції знаходять відображення по рахунку руху ка живила? Що таке валютний курс? Які види валютних курсів ви знаєте? Охарактеризуйте поняття «валюта» і дайте його класифікацію цію. Які фактори впливають на валютний курс? З чого складається зовнішній борг Росії і які го ловні проблеми управління ім? Від чого залежить
 12. Принципи здійснення валютного регулювання та контролю
  175. Валютне регулювання - діяльність держави, спрямована на регламентування міжнародних розрахунків і порядку здійснення угод з валютними цінностями. Валютне регулювання здійснює Центральний банк Російської Федерації, встановлюючи порядок обов'язкового перекладу, вивезення та пересилання іноземної валюти і цінних паперів в іноземній валюті, що належать резидентам. Також
 13. Національна валютна система
  - Це форма організації валютних відносин країни, обумовлена ??валютним
 14. Питання 62 Правове регулювання валютних операцій
  Закон Російської Федерації «Про валютне регулювання та валютний контроль» до валютних опера-циям відносить операції, пов'язані з переходом права власності та інших прав на валютні цінності, в тому числі операції, пов'язані з використанням як засобу платежу іноземної валюти і платіжних документів в іноземній валюті, а також ввезення, вивезення та пересилання в РФ і з РФ валютних цінностей,
 15. Валютний рахунок
  один з видів рахунків, відкритих банком, який має відповідну ліцензію, підприємству. Включає валютний транзитний і валютний поточний
 16. Питання для самоперевірки
  L Назвіть типи валютних систем. 2 Перелічіть елементи світової валютної системи. Що ви розумієте під резервною валютою? Для чого необхідна валютна "корзина"? Коли і де оформлена четверта світова валютна систе ма? Назвіть основні умови Маастрихтського договору. Що розуміється під національним валютним ринком? Назвіть учасників валютних ринків. Перерахуйте фактори,
 17. Золотий стандарт
  1) діяла в XIX-початку XX ст. міжнародна валютна система, згідно з якою золото було основним платіжним засобом, а вартість національної грошової одиниці виражалася деякою кількістю золота; 2) спосіб організації грошових і валютних відносин країни, заснований на застосуванні золота як грошового товару. Види золотого стандарту: 1) золотомонетний, 2) золотослітковий,
 18. Валютний курс
  Валютний курс - ціна однієї валюти віражах в іншій. Валютний курс візначається на Основі котірування. У Основі валютного курсу лежить валютний паритет. Історично валютний паритет існував у таких видах: золотий; золотодевізній; купівельної спроможності. У Сейчас годину валютний паритет візначається на Основі купівельної спроможності валют. Основними методами ее визначення є: метод СПОЖИВЧОГО
 19. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  1. Ачкасов А. І. Типи валютних операцій та інші види угод на міжнародних грошових ринках. Сер. Міжнародний банківський бізнес. - М .: Консалтбанкир, 1994. Балабанов І. Т. Валютний ринок і валютні операції в Росії. - М .: Фінанси і статистика, 1994. Банківська справа / Під. ред. О. І. Лаврушина. - М .: Банківський і біржовий науково-консультаційний центр, 1992. Банківська справа: Підручник / Под ред.
 20. Питання для самоперевірки
  1. Які валютні операції виконують комерційні банки? 2 Що таке поточні (касові, готівка) валютні операціі'7 Які операції відносяться до текущім9 ЧМВ таке термінові валютні операціі'7 Які валютні операції відносяться до срочним7 Що таке валютний опціон9 ЧМВ таке валютний