« Попередня Наступна »

Види валютних операцій


Закон про валютне регулювання та контроль (п. 8 ст. 1) підрозділяє валютні операції з іноземною валютою і цінними паперами в іноземній валюті на дві категорії: поточні валютні операції і валютні операції, пов'язані з рухом капіталу (далі «поточні» і «капітальні» операції відповідно). Цей поділ не поширюється на валютні операції з дорогоцінними металами і природними дорогоцінними каменями.
До капітальних операціях, згідно п. 10 ст. 1 Закону, відносяться:
а) прямі інвестиції, тобто вкладення в статутний капітал підприємства з метою отримання доходу та отримання прав на участь в управлінні підприємством;
б) портфельні інвестиції, тобто придбання цінних паперів;
в) переклади в оплату права власності на будівлі, споруди та інше майно, включаючи землю та її надра, віднесених за законодавством країни його місцезнаходження до нерухомого майна, а також інших прав на нерухомість;
г) надання та отримання відстрочення платежу на термін більше 90 днів з експорту та імпорту товарів (робіт, послуг, результатів інтелектуальної діяльності).
д) надання і отримання фінансових кредитів на термін більше 180 днів;
е) всі інші валютні операції, які не є поточними валютними операціями.
П. 2 ст. 6 Закону про валютне регулювання та контроль встановлює, що капітальні операції здійснюються резидентами в порядку, визначеному Центральним банком РФ. Згідно з п. 4 розд. II листи Держбанку № 352 для проведення капітальних операцій потрібна наявність ліцензії Банку Росії. На одні операції такі ліцензії видаються Департаментом валютного контролю та валютного регулювання ЦБ РФ, на інші - головними територіальними управліннями Банку Росії.
У процесі вивчення правового регулювання валютних операцій охарактеризуємо ті операції, які названі поточними і відбуваються вільно. Без дозволів Банку Росії здійснюються такі види валютних операцій9:
 1.  Перекази іноземної валюти федеральними органами виконавчої влади з їхніх валютних рахунків, відкритих в уповноважених банках Російської Федерації, в оплату вступних та членських внесків Російської Федерації на користь міжнародних організацій, учасником яких є Російська Федерація.
 2.  Переклади резидентами з їхніх валютних рахунків, відкритих в уповноважених банках Російської Федерації, в оплату вступних та членських внесків на користь міжнародних неурядових організацій, що є нерезидентами.
 3.  Переклади резидентами (юридичними та фізичними особами) іноземної валюти на користь нерезидентів - організаторів міжнародних симпозіумів, конференцій, інших міжнародних зустрічей, а також міжнародних виставок, ярмарків, спортивних змагань, інших культурних заходів, що проводяться на території іноземних держав, за участь резидентів у зазначених заходах , за винятком витрат, що враховуються як капітальні вкладення відповідно до правил бухгалтерського обліку відповідних держав.
 4.  Зарахування резидентами - організаторами міжнародних симпозіумів, конференцій, а також інших міжнародних зустрічей, виставок, ярмарків, спортивних змагань, інших культурних заходів на свої валютні рахунки, відкриті в уповноважених банках, іноземної валюти, отриманої від нерезидентів за участь нерезидентів у зазначених заходах, за винятком витрат, що враховуються як капітальні вкладення відповідно до правил бухгалтерського обліку Російської Федерації.
 5.  Зарахування резидентами, які не є комерційними організаціями, в безготівковому порядку на їх валютні рахунки, відкриті в уповноважених банках, іноземної валюти, що надійшла від нерезидентів як добровільних і безоплатних пожертвувань.
 6.  Переклади резидентами з Російської Федерації іноземної валюти в рахунок оплати страхових внесків (страхових премій) страховикам-нерезидентам незалежно від застрахованого інтересу, а також зарахування на валютні рахунки резидентів в уповноважених банках Російської Федерації сум в іноземній валюті в рахунок оплати страхових сум (страхового відшкодування) з урахуванням вимог законодавства Російської Федерації про страхування.
 7.  Переклади з Російської Федерації резидентами іноземної валюти на користь нерезидентів в оплату підписок на іноземні періодичні видання.
 8.  Переклади резидентами з Російської Федерації іноземної валюти на користь нерезидентів в оплату за навчання і лікування фізичних осіб. При цьому оплату зазначених вище витрат фізичних осіб можуть здійснювати будь резиденти (фізичні та юридичні особи), в тому числі не є одержувачами послуг з навчання та лікуванню.
 9.  Переклади резидентами з Російської Федерації пенсій, аліментів, державних допомог, доплат і компенсацій, сум, виплачуваних на підставі вироків, рішень і ухвал судових та інших правомочних органів, спадкових сум та сум, отриманих від реалізації спадкового майна, а також платежів з відшкодування витрат судових , арбітражних, нотаріальних та інших органів (у тому числі оплата податків, зборів, мит та інших обов'язкових платежів за виконання зазначеними органами своїх функцій) відповідно до законодавства іноземних держав.
 10.  Переклади нерезидентами на користь резидентів в Російську Федерацію пенсій, аліментів, державних допомог, доплат і компенсацій, сум, виплачуваних на підставі вироків, рішень і ухвал судових та інших правомочних органів, спадкових сум та сум, отриманих від реалізації спадкового майна, а також платежів по відшкодування витрат судових, арбітражних, нотаріальних та інших органів (у тому числі оплата податків, зборів, мит та інших обов'язкових платежів за виконання зазначеними органами своїх функцій) відповідно до законодавства Російської Федерації.
 11.  Придбання резидентами від нерезидентів платіжних документів, виражених в іноземній валюті, при експорті, імпорті товарів (робіт, послуг) у разі відсутності відстрочки (розстрочки) платежу на термін понад 180 днів; зарахування резидентами на свої валютні рахунки, відкриті в уповноважених банках Російської Федерації, платежів в іноземній валюті за вказаними платіжними документами шляхом пред'явлення їх до оплати в уповноважені банки або нерезидентам.
 12.  Переклади нерезидентами в Російську Федерацію і резидентами з Російської Федерації іноземної валюти для здійснення розрахунків з відстрочкою (розстрочкою) платежу на термін не більше 180 днів з експорту, імпорту повітряних, морських і річкових суден, космічних об'єктів.
 13.  Переклади в Російську Федерацію іноземної валюти в оплату оренди орендованих нерезидентами у резидентів повітряних, морських і річкових суден, космічних об'єктів за умови, що орендна плата зараховується на валютний рахунок резидента, відкритий в уповноваженому банку в Російській Федерації, не рідше одного разу в 180 днів з моменту передачі зазначених об'єктів в оренду незалежно від терміну оренди.
 14.  Переклади з Російської Федерації іноземної валюти в оплату орендованих резидентами у нерезидентів знаходяться за межами Російської Федерації повітряних, морських і річкових суден, космічних об'єктів, а також що знаходиться за межами Російської Федерації будь-якого рухомого майна (за винятком переказів в оплату оренди грошових коштів, цінних паперів, платіжних документів та інших боргових зобов'язань, якщо інше не встановлено законодавством) за умови, що передача вказаних об'єктів в оренду здійснюється не пізніше 180 днів з моменту переведення іноземної валюти незалежно від терміну оренди.
 15.  Права вимоги, що виникли по дозволеним законодавством (у тому числі валютних) підстав, з виплати коштів в іноземній валюті можуть бути передані уповноваженому банку, якщо інше не встановлено законодавством Російської Федерації. Грошові зобов'язання, що виникають при передачі зазначених прав вимоги уповноваженому банку, можуть бути оплачені як в рублях, так і в іноземній валюті.
 16.  Продаж (купівля) через уповноважені банки юридичними та фізичними особами (резидентами і нерезидентами) іноземної валюти одного виду за іноземну валюту іншого виду, курс яких (купуються і продаються іноземних валют) до рубля встановлюється Банком Росії.
 17.  Купівля іноземної валюти через уповноважені банки на внутрішньому валютному ринку Російської Федерації в безготівковому порядку фізичними особами (резидентами і нерезидентами) за рахунок коштів на карбованцевих рахунках, відкритих на ім'я відповідних фізичних осіб в кредитних організаціях.
 18.  Продаж іноземної валюти через уповноважені банки на внутрішньому валютному ринку Російської Федерації фізичними особами (резидентами і нерезидентами) з валютних рахунків, відкритих на ім'я відповідних фізичних осіб в уповноважених банках, з обов'язковим зарахуванням отриманих рублів на рублеві рахунки, відкриті на ім'я відповідних фізичних осіб в кредитних організаціях, якщо інше не встановлено Банком Росії.
 19.  Отримання (повернення) юридичними та фізичними особами (резидентами і нерезидентами) кредитів в іноземній валюті на строк понад 180 днів від уповноважених банків (уповноваженим банкам), що мають повноваження з надання кредитів в іноземній валюті. Надання юридичним, фізичним особам кредитів в іноземній валюті на строк понад 180 днів уповноваженими банками, що мають повноваження щодо надання зазначених кредитів. Виплата (прийом) відсотків за користування кредитами в іноземній валюті та сум штрафних санкцій, що підлягають відповідно до договору сплаті в іноземній валюті, у разі невиконання або неналежного виконання зобов'язання з надання (поверненню) зазначених кредитів.
 20.  За іноземну валюту може бути здійснена покупка резидентами в уповноважених банків, що мають повноваження на проведення операцій з цінними паперами в іноземній валюті, векселів, що випускаються цими уповноваженими банками та містять зобов'язання щодо виплаті іноземної валюти. Продаж резидентами зазначених у цьому пункті векселів уповноваженим банкам може бути зроблена за рублі, так і за іноземну валюту. Вексельне зобов'язання, міститься у зазначеному у цьому пункті векселі, може бути оплачене уповноваженим банком в іноземній валюті або в рублях відповідно до законодавства.
 21.  Переклади з Російської Федерації іноземної валюти фізичними особами на користь нерезидентів, основна діяльність яких пов'язана з реалізацією фізичним особам за межами Російської Федерації товарів у роздрібній торгівлі (виробництво робіт, надання споживчих послуг), у рахунок оплати придбаних у зазначених нерезидентів за межами Російської Федерації товарів ( робіт, послуг).
 22.  Повернення резидентами і нерезидентами авансових платежів (передоплати) за невиконаним експортно-імпортними контрактами. При цьому повернення зазначених авансових платежів здійснюється резидентом нерезиденту в розмірі, що не перевищує раніше сплачені нерезидентом резиденту суми авансу. Кошти в іноземній валюті, отримані резидентом від нерезидента в рахунок повернення раніше зроблених авансових платежів (передоплати), зараховуються на поточний валютний рахунок резидента, відкритий в уповноваженому банку в Російській Федерації.

Фізичні особи - резиденти Російської Федерації можуть набувати за іноземну валюту житлові будинки і квартири, що знаходяться за межами Російської Федерації і є такими відповідно до законодавства їх місця знаходження, а також інші права на вказане майно шляхом:
 •  переказу коштів, що знаходяться на валютних рахунках цих осіб в уповноважених банках Російської Федерації;
 •  оплати зазначеного майна за рахунок коштів, що знаходяться на рахунках фізичних осіб, відкритих цими особами в установленому Банком Росії порядку в банках- нерезидентах;
 •  оплати зазначеного майна за рахунок коштів в іноземній валюті, вивезених з Російської Федерації у порядку, встановленому законодавством Російської Федерації.

Індивідуальні підприємці, юридичні особи - резиденти здійснюють наступні види валютних операцій з експорту та імпортутоваров, робіт, послуг без дозволів Банку Росії відповідно до укладених ними договорів:
 1.  Переклад резидентом іноземної валюти з Російської Федерації, а також на валютний рахунок, відкритий на ім'я нерезидента в уповноваженому банку, в рахунок оплати імпортованих товарів після їх ввезення в Російську Федерацію (митного оформлення товарів) незалежно від терміну, що пройшов з моменту митного оформлення (ввезення в Російську Федерацію) до дати платежу.
 2.  Переклад резидентом іноземної валюти з Російської Федерації, а також переказ іноземної валюти на валютний рахунок, відкритий на ім'я нерезидента в уповноваженому банку, в рахунок оплати вироблених імпортованих робіт, наданих імпортованих послуг після прийому резидентом зазначених виконаних робіт (відповідного етапу робіт), наданих послуг незалежно від терміну, що пройшов з моменту їх прийому до дати здійснюваного резидентом платежу.
 3.  Зарахування резидентом на свій валютний рахунок, відкритий в уповноваженому банку в Російській Федерації, сум в оплату експортованих ним товарів (робіт, послуг) до митного оформлення цих товарів на експорт, прийому нерезидентом виконаних робіт, наданих послуг незалежно від терміну з дати отримання резидентом платежу до митного оформлення товарів, прийому нерезидентом виконаних робіт, наданих послуг.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Види валютних операцій

 1. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
  Які види активів відносяться до поняття «іноземна валюта»? Які види ліцензій належать до валютних ліцензіями ЦБ РФ? Що розуміється під конверсійними операціями? Поясніть, яким чином вони можуть здійснюватися? Охарактеризуйте відмінність між спотовими та строковими валютними оборудками? Де і яким чином можуть укладатися угоди купівлі-продажу іноземної валюти між уповноваженими банками?
 2. Тема 9. Основи міжнародних валютних і розрахункових відношенні.
  Валютні відносини і валютна система. Елементи, еволюція світової валютної системи. Валютна система Росії. Європейська валютна система. Валютний курс як економічна категорія. Режим валютних курсів. Фактори, що впливають на валютний курс. Міжнародні розрахунки. Валютні кліринги. Платіжний баланс.
 3. Контрольні питання
  1. Що розуміється під валютними цінностями? Які операції банків називаються валютними? 2. У чому полягає відмінність між поточними валютними операціями і валютними операціями, пов'язаними з рухом капіталу? 3. Які валютні рахунки юридичних осіб # x2011; резидентів відкриваються в уповноважених банках? 4. Які рублеві рахунки нерезидентів відкриваються в уповноважених банках? 5. Які
 4. Зміст
  Введення 3 1. Валютний ринок: загальні положення 5 1.1. Поняття і структура валютного ринку 5 1.2. Класифікація валютних ринків 7 1.3. Учасники валютних ринків 11 1.4. Валютний курс і режими валютних курсів 14 2. Валютний ринок Росії 20 2.1. Проблеми формування валютного ринку Росії 20 2.2. Аналіз внутрішнього валютного ринку РФ в 2008 році 26 2.3. Перспектива розвитку валютного ринку
 5. Валютна криза
  виникнення у валютній сфері, на валютних ринках критичній ситуації, яка характеризується різкими коливаннями валютного курсу, вичерпанням валютних резервів
 6. Зміст
  Зміст ................................................. .......................... 3 1. Поняття валютної системи країни ................. ................. 5 1.1. Сутність, завдання і роль валютної системи ..................... 5 1.2. Елементи валютної системи .......................................... 7 1.3. Валютний курс, його регулювання і контроль ................ 10 2. Проблеми розвитку валютної РФ .................... ............. 17 2.1. Положення валютної стратегія в загальній економічній та інвестиційної політики
 7. Зміст.
  Зміст. 2 Введення. 3 Глава 1. Валютний ринок. 4 1.1. Сутність валютного ринку. 4 1.2. Структурна характеристика валютного ринку. 6 1.3. Функціональна характеристика валютного ринку. 13 Глава 2. Валютний ринок РФ. 15 2.1 Еволюція валютної системи і становлення валютного ринку Росії. 15 2.2. Структурна характеристика валютного ринку РФ. 26 2.3. Функціональна характеристика
 8. Валютний ризик
  пов'язаний з небезпекою понесення банком втрат у результаті зміни валютного курсу. Ключовим поняттям управління і регулювання валютного ризику є валютна
 9. Питання для самоконтролю.
  Дайте визначення Валютним відносинам і валютній системі. Які основні елементи валютної системи? Дайте характеристику валютній системі Росії. Які основні розділи і статті платіжного балансу? Які основні форми та статті платіжного балансу? Ключові терміни. Світова валютна система Валютний курс Валютний механізм Платіжний баланс Офіційні резерви Національна валюта
 10. Види конвертованості.
  Є різні види конвертованості на-нальних валют, які пов'язані з умовами, виробленими міжнародними валютними організаціями для валют окремих країн: вільна, або повна, і обмежена, яка ділиться на внутрішню і
 11. Контрольні питання і завдання
  Що відображається по рахунку поточних операцій платіжного ба ланса? Які операції знаходять відображення по рахунку руху ка живила? Що таке валютний курс? Які види валютних курсів ви знаєте? Охарактеризуйте поняття «валюта» і дайте його класифікацію цію. Які фактори впливають на валютний курс? З чого складається зовнішній борг Росії і які го ловні проблеми управління ім? Від чого залежить
 12. Принципи здійснення валютного регулювання та контролю
  175. Валютне регулювання - діяльність держави, спрямована на регламентування міжнародних розрахунків і порядку здійснення угод з валютними цінностями. Валютне регулювання здійснює Центральний банк Російської Федерації, встановлюючи порядок обов'язкового перекладу, вивезення та пересилання іноземної валюти і цінних паперів в іноземній валюті, що належать резидентам. Також
 13. Національна валютна система
  - Це форма організації валютних відносин країни, обумовлена ??валютним
 14. Питання 62 Правове регулювання валютних операцій
  Закон Російської Федерації «Про валютне регулювання та валютний контроль» до валютних опера-циям відносить операції, пов'язані з переходом права власності та інших прав на валютні цінності, в тому числі операції, пов'язані з використанням як засобу платежу іноземної валюти і платіжних документів в іноземній валюті, а також ввезення, вивезення та пересилання в РФ і з РФ валютних цінностей,
 15. Валютний рахунок
  один з видів рахунків, відкритих банком, який має відповідну ліцензію, підприємству. Включає валютний транзитний і валютний поточний
 16. Питання для самоперевірки
  L Назвіть типи валютних систем. 2 Перелічіть елементи світової валютної системи. Що ви розумієте під резервною валютою? Для чого необхідна валютна "корзина"? Коли і де оформлена четверта світова валютна систе ма? Назвіть основні умови Маастрихтського договору. Що розуміється під національним валютним ринком? Назвіть учасників валютних ринків. Перерахуйте фактори,
 17. Золотий стандарт
  1) діяла в XIX-початку XX ст. міжнародна валютна система, згідно з якою золото було основним платіжним засобом, а вартість національної грошової одиниці виражалася деякою кількістю золота; 2) спосіб організації грошових і валютних відносин країни, заснований на застосуванні золота як грошового товару. Види золотого стандарту: 1) золотомонетний, 2) золотослітковий,
 18. Валютний курс
  Валютний курс - ціна однієї валюти віражах в іншій. Валютний курс візначається на Основі котірування. У Основі валютного курсу лежить валютний паритет. Історично валютний паритет існував у таких видах: золотий; золотодевізній; купівельної спроможності. У Сейчас годину валютний паритет візначається на Основі купівельної спроможності валют. Основними методами ее визначення є: метод СПОЖИВЧОГО
 19. СПИСОК ЛІТЕРАТУРИ
  1. Ачкасов А. І. Типи валютних операцій та інші види угод на міжнародних грошових ринках. Сер. Міжнародний банківський бізнес. - М .: Консалтбанкир, 1994. Балабанов І. Т. Валютний ринок і валютні операції в Росії. - М .: Фінанси і статистика, 1994. Банківська справа / Під. ред. О. І. Лаврушина. - М .: Банківський і біржовий науково-консультаційний центр, 1992. Банківська справа: Підручник / Под ред.
 20. Питання для самоперевірки
  1. Які валютні операції виконують комерційні банки? 2 Що таке поточні (касові, готівка) валютні операціі'7 Які операції відносяться до текущім9 ЧМВ таке термінові валютні операціі'7 Які валютні операції відносяться до срочним7 Що таке валютний опціон9 ЧМВ таке валютний