« Попередня Наступна »

Види внутрішньофірмового фінансового планування


Розрізняють три види фінансового внутрішньофірмового планування:
довгострокове (перспективне), короткострокове (поточне) і оперативне.
Довгострокове (перспективне) внутріфірмове фінансове планування - це планування на кілька років (п'ятирічку) з розбивкою по роках.

Короткострокове внутріфірмове фінансове планування - це планування на рік з розбивкою по кварталах, місяцях.
Оперативне фінансове планування - це планування на квартал з розбивкою на більш короткий період: місяць, декаду, тиждень, день.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Види внутрішньофірмового фінансового планування

 1. 3. Види фінансового контролю.
  У науці фінансового права та практиці здійснення фінансового контролю відомі наступні його види: 1. залежно від суб'єкта контролю - державний (загальнодержавний і відомчий), муніципальний, внутрішньофірмовий (внутрішньогосподарський), громадський, аудиторський (незалежний); 2. залежно від часу його проведення - попередній, поточний і наступний; 3. в
 2. Внутріфірмове фінансове планування.
  Внутріфірмове фінансове
 3. ТЕМА 11. внутрифирменно фінансове планування і прогнозування
  ТЕМА 11. внутрифирменно ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ І
 4. Тема 10. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування і планування
  Тема 10. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та
 5. Внутріфірмове фінансове планування і прогнозування перспектив розвитку підприємства
  Внутріфірмове фінансове планування і прогнозування перспектив розвитку
 6. 53. Недержавний фінансовий контроль
  До недержавним видів фінансового контролю належать: 1) внутрішньофірмовий (корпоративний); 2) контроль з боку комерційних банків за організаціями-клієнтами; 3) аудиторський контроль. Внутрішньофірмовий фінансовий контроль здійснюється економічними службами самого підприємства, фірми, корпорації - бухгалтерією, фінансовим відділом, службою фінансового менеджменту і іншими - за фінансами
 7. ВИСНОВКИ
  Внутріфірмове планування здійснюють за чотирма напрямками - реалізація продукції (товарів, робіт, послуг), фінанси, виробництво, закупівлі. Планування фінансів має певні завдання, об'єкти, принципи і методи. Процес фінансового планування складається з декількох етапів; залежно від періоду, для якого складають фінансові плани, воно може бути короткостроковим (поточним) і
 8. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  Основні об'єкти внутрішньофірмового фінансового пла- Етапи процесу фінансового планування на підприємстві. Методи розрахунку планового прибутку. Основні фінансові плани. Які розрахунки виконують у процесі фінансового планування? Література [4; 5; 7;
 9. Фінансові категорії
  До основним фінансовим категоріям відносять: Фінансові джерела здійснення виробничої діяльності: капітал; фонди; ресурси. Фінансові результати діяльності підприємства: виручка; прибуток; рентабельність. Інструменти фінансової політики підприємства: розподіл і перерозподіл прибутків; -Фінансування і кредитування діяльності різних підрозділів;
 10. 31. Контроль за якістю робіт АУДИТОРІВ
  Контроль якості діяльності аудиторів зводиться до дотримання всіх нормативно-законодавчих актів, а також створенню внутрішньофірмових стандартів аудиту. Отже, при проведенні аудиторських перевірок необхідно керуватися Законом про аудиторську діяльність, указами Президента, російськими аудиторськими стандартами, нормативними актами міністерств і відомств та внутріфірмовими
 11. ЗМІСТ
  Введение............................................................................................................................. 4 1. Сутність, цілі та завдання фінансового менеджменту ................................. 5 2. Фінансова звітність та оцінка фінансового становища
 12. Внутріфірмова ціна (трансферна ціна)
  вид ціни використовуваний при обміні товарами в рамках міжнародних і транснаціональних корпорацій і підприємств, для розрахунків між їх підрозділами, розташованими в різних країнах; синонім: трансфертна
 13. Ціна трансфертна
  використовується при здійсненні комерційних операцій між підрозділами однієї і тієї ж компанії. Може застосовуватися як до готових виробів, напівфабрикатів, сировини, так і до послуг, включаючи управлінські та ліцензійні платежі і відсотки за кредити. В останні десятиліття використання Ц. т набуває все більшого значення, оскільки внутріфірмова торгівля стає важливим складовим елементом
 14. Короткострокове (поточне) внутріфірмове фінансування
  Поширеною формою короткострокового (поточного) внутрішньофірмового планування є річний фінансовий план підприємства, який виконує роль інструмента планування та інструменту контролю діяльності фірми. Річний фінансовий план являє собою бюджет компанії на рік. У практиці фінансового менеджменту розрізняють кілька видів бюджетів: загальний, оперативний, фінансовий, грошових
 15. 70. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ: СУТНІСТЬ, РОЛЬ І ЗАВДАННЯ В УМОВАХ РИНКУ
  У плановій економіці повноцінного фінансового планування на рівні підприємства не було. Фінансовий план підприємства почав розроблятися тільки в 1979р. У цей час був проголошений курс на госпрозрахунок. Причиною такої ситуації було те, що всі фінансові питання по кожному підприємству вирішувалися на відомчому та галузевому уровняхуправленія народним господарством. В умовах ринку фінанси
 16. Внутріфірмове планування
  Основними елементами системи внутрішньофірмового планування, яким відповідають і основні етапи планування, є: прогнозування; постановка завдань; коректування і конкретизація планів; складання бюджетів. Прогнозування в основному пов'язано з вивченням ринку та інвестиційного клімату, найчастіше виливається в ринкову та інвестиційну стратегію підприємства. Постановка загальних завдань
 17. Тема 16. Фінансовий контроль Питання для обговорення:
  Сутність і завдання фінансового контролю. Організація фінансового контролю: форми, види і методи. Органи фінансового контролю, їх права та обов'язки. Недержавний фінансовий контроль. Методи фінансового контролю. Література: 4,8,17-24,26-39,41-53. При вивченні даної теми необхідно з'ясувати сутність фінансового контролю. Покажіть взаємозв'язок контрольної функції фінансів і фінансового