« Попередня Наступна »

Глава VII. Бухгалтерський облік в кредитних організаціяхі нагляд за їх діяльністю

 Стаття 40. Правила бухгалтерського обліку в кредитній організації
Правила ведення бухгалтерського обліку, подання фінансової та статистичної звітності, складання річних звітів кредитними ор-
ганізації встановлюються Банком Росії з урахуванням міжнародної банківської практики.
Стаття 41. Над юр за діяльністю кредитної організації
Нагляд за діяльністю кредитної організації здійснюється Банком Росії відповідно до федеральними законами.
Стаття 42. Аудиторська перевірка кредитної організації
Діяльність кредитної організації підлягає щорічній перевірці аудиторською організацією, що має відповідно до законодавства Російської Федерації ліцензію на здійснення таких перевірок.
Аудиторська перевірка кредитної організації здійснюється в со-ності з законодавством Російської Федерації.
Аудиторська організація зобов'язана скласти висновок про результати аудиторської перевірки, що містить відомості про достовірність фінал- совою звітності кредитної організації, виконанні нею обов'язкових нормативів, встановлених Банком Росії, якості управління кредитною організацією, стан внутрішнього контролю та інші положення, що визначаються федеральними законами і статутом кредитної організації.

Аудиторський висновок направляється в Банк Росії у тримісячний строк з дня подання в Банк Росії річних звітів кредитної організації.
Стаття 43. Звітність кредитної організації
Кредитна організація представляє в Банк Росії звітність (від-парну документацію) про свою діяльність у формі, порядку і строки, які устанавліваготся Банком Росії.
Кредитна організація публікує у відкритій пресі річний звіт (включаючи бухгалтерський баланс і звіт про прибутки і збитки) у формі і терміни, які встановлюються Банком Росії, після підтвердження його достовірності аудиторською організацією,
Голова
Верховної Ради Б. Н. ЄЛЬЦИН
Москва, Будинок Рад РРФСР 2 грудня 1990 РРФСР № 395-1
У випадку, якщо банк має у власності більше 50 відсотків голосуючих акцій (часток) іншого банку, він представляє в Банк Росії у формі, порядку і строки, які встановлюються Банком Росії, консо-лідирувати звітність про свою діяльність та діяльність дочірніх банків, що включає в себе консолідований бухгалтерський баланс і консолідований звіт про прибутки і збитки.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Глава VII. Бухгалтерський облік в кредитних організаціяхі нагляд за їх діяльністю

 1. Глава VIIБУХГАЛТЕРСКІЙ обліку в кредитних організаціях І нагляду за їх діяльністю
  Глава VIIБУХГАЛТЕРСКІЙ обліку в кредитних організаціях та нагляду за їх
 2. Глава VII. Бухгалтерський облік та оподаткування
  Глава VII. Бухгалтерський облік і
 3. Зміст
  Глава 1 ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ БАНКІВ 1.1 Поява і основні етапи розвитку банків 1.2 Розвиток банків в Росії Глава 2. СУЧАСНА БАНКІВСЬКА СИСТЕМА 2.1 Поняття і структура банківської системи 2.2 Структура банківської системи 2.3 Банківська система Росії Глава 3. ЦЕНТРАЛЬНІ БАНКИ ТА ЇХ РОЛЬ В ЕКОНОМІЦІ 3.1 Організація діяльності центральних банків 3.2 Операції центрального банку
 4. ЗМІСТ
  Передмова 5 Глава 1. Організаційно-економічні основи створення і функціонування кредитних товариств фінансової взаємодопомоги 8 Історія розвитку кредитної кооперації в Росії і за кордоном 8 Сутність та особливості організації кредитних товариств фінансової взаємодопомоги в сучасних умовах 18 Організаційно-правовий механізм
 5. Перелік глав зі списком авторів
  Глави 1 - 2. Подання фінансової звітності (МСФЗ (IAS) 1) Ольга Соловйова Глава 3. Облікова політика, зміни в облікових розрахунках і помилки ((МСФЗ (IAS) 8) Віктор Середа, Аскольд Бірін Глава 4. Облік курсових різниць (МСФЗ (IAS) 21) Максим Макаревич Глава 5. Розкриття інформації про пов'язані сторони (МСФЗ (IAS) 24) Лариса Горбатова, Олексій аспис Глава 6. Запаси (МСФЗ (IAS) 2)
 6. Глава VII. Подальшу іпотеку
  Глава VII. НАСТУПНА
 7. ГЛАВА VII. Розподіл доходу
  ГЛАВА VII. Розподіл
 8. Глава VII. ГЕОГРАФІЯ ПРОМИСЛОВОСТІ СРСР
  Глава VII. ГЕОГРАФІЯ ПРОМИСЛОВОСТІ
 9. ГЛАВА 7 Бухгалтерський облік кредитів і позик
  ГЛАВА 7 Бухгалтерський облік кредитів і
 10. ЗМІСТ
  Глава 1. Поняття і зміст банківського права ..................... 3 Глава 2. Кредитні організації як суб'єкти банківського права ........... ................ 14 Глава 3. Правове становище Центрального банку РФ ................. 63 Глава 4. Банківський вклад (депозит ) ............................... 77 Глава 5. Банківський рахунок ............ ............................. 85 Глава б. Правове
 11. ЧАСТИНА 1. ПОДАННЯ ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ
  Глава 1 - "Загальні вимоги до подання фінансової звітності" - описує мету і склад фінансової звітності та загальні підходи до її формування. Глава 2 - "Вимоги щодо структури та змісту фінансової звітності" - наводить приклади основних видів фінансових звітів і розглядає вимоги щодо їх утримання. Глава 3 - "Облікова політика, зміни в облікових розрахунках і помилки" -
 12. Список використаних джерел
  Бухгалтерський облік: навч. А. С. Бакаєв, П. С. Безруких, Н. Д. Вруб- левский та ін. / Під ред. П. С. Безруких. 4-е изд., Перераб. і доп. М .: Бухгалтерський облік, 2002.. . Бухгалтерський управлінський облік: навч. для вузів. 2-е вид., Доп. і пров. М .: НКФ Омега-Л; Вища школа, 2002.. Введення в управлінський і виробничий облік: пров. з англ. / під ред. С. А. Табаліной. М .: Аудит, ЮНИТИ, 1994..
 13. ГЛАВА VII. Підприємницька діяльність і підприємницький капітал.
  ГЛАВА VII. Підприємницька діяльність і підприємницький
 14. Зміст
  Введення Глава 1. Сутність і зміст бухгалтерського обліку ......................................... .................................... 7 1.1. Господарський облік і його виды................................................................................................................................ 7 1.2. Користувачі бухгалтерської інформації і завдання бухгалтерського
 15. Бухгалтерський облік
  Після того як визначено розмір дивідендів і розраховані податки, бухгалтерський облік виплачених або отриманих дивідендів, як і інших грошових розрахунків, не представляє складності. Потрібно тільки уважно поставитися до деяких особливих випадках, облік яких не вкладається в звичайні рамки кількох