« Попередня Наступна »

ГЛАВА VII. ПРИПИНЕННЯ ведення особистого підсобного господарства


Стаття 15. Підстави для припинення ведення особистого підсобного господарства
Ведення особистого підсобного господарства припиняється на підставі постанови органу місцевого самоврядування у разі: рішення членів особистого підсобного господарства про припинення ведення особистого
підсобного господарства; якщо немає жодного члена особистого підсобного господарства або спадкоємця, який бажає здійснювати ведення даного господарства; припинення прав на земельну ділянку внаслідок вилучення (викупу) земельної ділянки у встановленому законодавством порядку для державних або муніципальних потреб і відмови членів особистого підсобного господарства здійснювати ведення особистого підсобного господарства на іншій земельній ділянці, а також з інших підстав, передбаченим земельним законодавством; інших обставин, передбачених у законодавстві.
Стаття 16. Порядок припинення особистого підсобного господарства
У разі припинення ведення особистого підсобного господарства за рішенням його членів вони подають відповідну заяву до органу місцевого самоврядування за місцем розташування особистого підсобного господарства.

У разі припинення прав на земельну ділянку на підставі рішення суду або уповноважених приймати рішення про вилучення земельної ділянки органів державної влади вони зобов'язані направити таке рішення до органу місцевого самоврядування за місцем розташування особистого підсобного господарства.
У всіх інших випадках рішення про припинення ведення особистого підсобного господарства приймається органом місцевого самоврядування за місцем розташування особистого підсобного господарства.
Ведення особистого підсобного господарства вважається припиненим з дня внесення відповідних записів до погосподарську книгу і книгу реєстрації районного (міського) комітету із земельних ресурсів та землеустрою.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

ГЛАВА VII. ПРИПИНЕННЯ ведення особистого підсобного господарства

 1. ГЛАВА IV. МАЙНО особистого підсобного господарства
  Стаття 9. Склад майна особистого підсобного господарства Майно особистого підсобного господарства може включати в себе земельну ділянку, худобу та птицю, бджіл, багаторічні насадження, житлові будинки, виробничі та інші будівлі і споруди, необхідні для ведення особистого підсобного господарства, сільськогосподарську техніку, інвентар, транспортні засоби та інші матеріальні ресурси, а також
 2. ГЛАВА I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
  Прийнятий Державною Думою 11 грудня 1998. Схвалений Радою Федерації 24 грудня 1998 Стаття 1. Предмет регулювання та область дії цього Закону Цей Закон визначає правові основи організації та ведення громадянами особистого підсобного господарства, а також заходи їх підтримки органами державної влади та органами місцевого самоврядування.
 3. ГЛАВА VI. РОЗПОРЯДЖЕННЯ сільськогосподарської продукції, виробленої в особистих підсобних господарствах, ЇЇ ПЕРЕРОБКА ТА ОБЛІК
  Стаття 13. Виробництво, переробка і реалізація сільськогосподарської продукції в особистих підсобних господарствах Сільськогосподарська продукція, вироблена в особистих підсобних господарствах, є власністю громадян, що здійснюють ведення особистого підсобного господарства, і вони мають право розпоряджатися нею на свій розсуд. Виробництво і переробка сільськогосподарської продукції в особистих
 4. ГЛАВА II. ОРГАНІЗАЦІЯ І ведення особистого підсобного господарства
  Стаття 3. Поняття особистого підсобного господарства Особисте підсобне господарство - господарство, ведення якого здійснюється особистою працею громадянина або членів його сім'ї з метою виробництва сільськогосподарської продукції та задоволення своїх потреб у продовольстві та інших потреб. Діяльність громадян по веденню особистого підсобного господарстві не відноситься до підприємницької діяльності.
 5. ГЛАВА III. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ГРОМАДЯН, ЩО ЗДІЙСНЮЮТЬ ведення особистого підсобного господарства
  Стаття 7. Права громадян, що здійснюють ведення особистого підсобного господарства Громадяни, що здійснюють ведення особистого підсобного господарства, можуть мати майно на праві власності, успадковувати і заповідати майно, створювати юридичні особи самостійно або спільно з іншими громадянами та юридичними особами, укладати будь-які не суперечать закону угоди і брати участь у зобов'язаннях,
 6. ГЛАВА VII. Розподіл доходу
  ГЛАВА VII. Розподіл
 7. Глава VII. Подальшу іпотеку
  Глава VII. НАСТУПНА
 8. Глава VII. ГЕОГРАФІЯ ПРОМИСЛОВОСТІ СРСР
  Глава VII. ГЕОГРАФІЯ ПРОМИСЛОВОСТІ
 9. Глава VII. Бухгалтерський облік та оподаткування
  Глава VII. Бухгалтерський облік і
 10. ГЛАВА VII. Підприємницька діяльність і підприємницький капітал.
  ГЛАВА VII. Підприємницька діяльність і підприємницький