« Попередня Наступна »

ГЛАВА VIII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ


Стаття 17. Набуття чинності цього Закону
Цей Закон набирає чинності з дня його офіційного опублікування.
Стаття 18. Приведення правових актів у відповідність із цим Законом
Запропонувати Президенту Російської Федерації у тримісячний строк привести у відповідність із цим Законом видані ним правові акти.
Доручити Уряду Російської Федерації: у тримісячний строк привести у відповідність із цим Законом прийняті ним правові акти; у тримісячний термін розробити і затвердити зразок похозяйственной книги та інструкцію щодо її відання.

Запропонувати суб'єктам Російської Федерації привести свої правові акти у відповідність із цим Законом.
Президент Російської Федерації Б. ЄЛЬЦИН
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

ГЛАВА VIII. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1. Передмові до другого видання 29
  Пропоноване друге видання в основному являє собою дослівну передрук першого. Виправлені помилки, усунуті деякі стилістичні похибки, опущено кілька коротких абзаців, що містили тільки повторення. Третя книга, яка представила абсолютно несподівані труднощі, тепер також майже готова в рукописі. Якщо здоров'я мені дозволить, її друкування може початися вже цією
 2. Глава VIII Управління оборотними грошовими фондами
  Глава VIII Управління оборотними грошовими
 3. ГЛАВА VIII. Соціалістичне суспільство при стаціонарних умовах
  ГЛАВА VIII. Соціалістичне суспільство при стаціонарних
 4.  ГЛАВА VIII. Заробітна плата, витрати виробництва і прибуток підприємства.
   ГЛАВА VIII. Заробітна плата, витрати виробництва і прибуток
 5. Глава VIII. Відступлення прав за договором про іпотеку. ПЕРЕДАЧА І Застава заставної
  Глава VIII. Відступлення прав за договором про іпотеку. ПЕРЕДАЧА І ЗАПОРУКА
 6. Заключний контроль
  У рамках заключного контролю зворотний зв'язок використовується після того, як робота виконана. Заключний контроль має дві важливі функції. Одна з них полягає в тому, що заключний контроль дає керівництву організації інформацію, необ-дімую для планування, якщо аналогічні роботи передбачається проводити в майбутньому. Це дозволяє оцінити реалістичність планів і виявити виникаючі
 7. ВІДПОВІДІ НА ТЕСТИ
  Глава Номер тесту і відповідь Глава 1 1.1 - d 1.2 - b 1.3 - d 1.4 - d 1.5 - b 1.6 - b 1.7 - d 1.8 - a 1.9- b 1.10 - b Глава 2 2.1 - a 2.2 - c 2.3 - b 2.4 - d 2.5 - d 2.6 - c 2.7 - c 2.8 - a 2.9- b 2.10 - b 2.11 - a 2.12 - a 2.13 - a Глава 3 3.1 - a 3.2 - b 3.3 - a 3.4 - d 3.5 - a 3.6 - a 3.7 - b 3.8 - b 3.9- a 3.10 - b 3.11 - c 3.12 - c 3.13 - a 3.14 - a Глава 4 4.1 - b
 8. Глава VIII. Опціонні стратегії
  У цій главі розглядаються стратегії, які інвестори можуть формувати за допомогою опціонних контрактів. З метою зручності викладу приклади наводяться для опціонів на акції. Усі графіки, за винятком горизонтальних спредів, побудовані на момент закінчення контрактів. Глава починається з найпростіших стратегій, що представляють собою поєднання опціонів та акцій. Після цього ми переходимо до
 9. Частина VIII. ФІНАНСОВЕ ПЛАНУВАННЯ
  Частина VIII. ФІНАНСОВЕ
 10. Частина VIII фінансове планування
  Частина VIII ФІНАНСОВЕ
 11. ЗМІСТ
  Глава 1. Поняття і зміст банківського права ..................... 3 Глава 2. Кредитні організації як суб'єкти банківського права ........... ................ 14 Глава 3. Правове становище Центрального банку РФ ................. 63 Глава 4. Банківський вклад (депозит ) ............................... 77 Глава 5. Банківський рахунок ............ ............................. 85 Глава б. Правове
 12. Розділ VIII Про тарифи, монополії і податку
  Розділ VIII Про тарифи, монополії і
 13. Частина VIII НЕПРЯМІ ІНСТРУМЕНТИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ
  Частина VIII НЕПРЯМІ інструментів грошово-кредитної
 14. Розділ VIII. Криміналізації економіки І ЇЇ ВПЛИВ НА БЕЗПЕКУ ОСОБИСТОСТІ, суспільства і держави
  Розділ VIII. Криміналізації економіки І ЇЇ ВПЛИВ НА БЕЗПЕКУ особистості, суспільства і
 15. Зміст
  Передмова Глава 1. Зародження, основні етапи та напрямки розвитку економічної теорії Глава 2. Економічна теорія: предмет, цілі і завдання, методологія Глава 3. Загальна характеристика господарської діяльності та економічної системи суспільства Глава 4. Ринок: зміст, сутність, категорії, типологія, структура та інфраструктура Глава 5. Механізм функціонування ринку Глава 6. Відносини
 16. Зміст
  Глава 1. Сутність, види і функції грошей. Їх роль в економіці Глава 2. Прогнозне планування готівково-грошового обігу в Російській Федерації Глава 3. Безготівковий грошовий оборот і організація безготівкових розрахунків в Російській Федерації Глава 4. Основи міжнародних валютних відносин Глава 5. Сутність і функції кредиту Глава 6. Основи організації діяльності комерційного
 17. Зміст
  Від видавців 7 Від наукового редактора 9 Передмова 11 Передмова до російського видання 15 Передмова до англійського видання 23 Введення 27 Частина I. Переваги вільних фінансових ринків Глава 1. Вигоди фінансової системи: тільки для багатих? 57 Глава 2. Оновлений Шейлок 81 Глава 3. Фінансова
 18. Глава VIII. Консолідація кредитних кооперативів громадян у рух і створення Ліги кредитних спілок
  Предметом розгляду попередніх глав насамперед діяльністю кредитних спілок як некомерційних, неблаготворітельних інститутів, що працюють з домашніми грошима населення. У цій главі ми спробуємо зосередити увагу не тільки і не стільки на аналізі діяльності даних добровільних об'єднань громадян, скільки, з одного боку, на вивченні взаємин, що складаються на кордонах
 19. Розділ Б КОНТРОЛЬ НАД Рахункової ВИКОНАННЯМ БЮДЖЕТУ
  Облікові операції контролюються трьома видами органів. З цієї точки зору можна розрізняти адміністративний (глава I), судовий (глава II) і парламентський контроль (глава III),
 20. Глава восьма накопичені грошові КАПІТАЛУ
  Від аналізу основних типів кредитно-фінансових установ ми перейдемо тепер до аналізу руху грошового капіталу від джерел його первинного накопичення до головних сферами прикладання. Відповідно три наступні глави присвячені накопиченню грошового капіталу, ринку позикових капіталів і фінансуванню промисловості. Враховуючи, з одного боку, важливість статистичного дослідження накопичення