« Попередня Наступна »

Виконання місцевих бюджетів Стаття 78. Виконання місцевих бюджетів


1. Рада міністрів Автономної Республіки Крим, місцеві державні адміністрації, виконавчі органи відповідних рад або міські, селищні чи сільські голови (в разі, якщо відповідні виконавчі органи не створені) забезпечують виконання відповідних місцевих бюджетів. Місцеві фінансові органи здійснюють загальну організацію та управління виконанням відповідного місцевого бюджету, координують діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.
2. Казначейське обслуговування місцевих бюджетів здійснюється територіальними органами Державного казначейства України за функціями, визначеними статтею 48 цього Кодексу.
Державне казначейство України веде облік всіх надходжень, що належать місцевим бюджетам, та за поданням органів стягнення, погодженим з відповідними фінансовими органами, здійснює повернення коштів, що були помилково або надмірно зараховані до бюджету.
(Частину другу статті 78 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 1086-ІУ від 10.07.2003)
3. Місцевий бюджет виконується за розписом, який затверджується керівником місцевого фінансового органу. До затвердження розпису керівником місцевого фінансового органу затверджується тимчасовий розпис на відповідний період. Керівник місцевого фінансового органу протягом бюджетного періоду забезпечує відповідність розпису місцевого бюджету встановленим бюджетним призначенням.
4. Місцевий фінансовий орган у процесі виконання місцевого бюджету за доходами здійснює прогнозування та аналіз доходів відповідного бюджету.
5. Податки, збори (обов'язкові платежі) та інші доходи місцевого бюджету зараховуються безпосередньо на рахунок відповідного бюджету, відкритий в територіальному органі Державного казначейства України, і не можуть акумулюватися на рахунках органів стягнення. Податки, збори (обов'язкові платежі) та інші доходи визнаються зарахованими в доход місцевого бюджету з моменту зарахування на рахунок відповідного бюджету, відкритий в територіальному органі Державного казначейства України.
Органи стягнення забезпечують своєчасне та в повному обсязі надходження до місцевих бюджетів податків і зборів (обов'язкових платежів) та інших доходів відповідно до законодавства.
(Частину п'яту статті 78 доповнено абзацом другим згідно із Законом № 1086-ІVвід 10.07.2003)
6. Виконання місцевих бюджетів за видатками здійснюється за процедурою, визначеною статтею 51 цього Кодексу;
7. Рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет ухвалюється відповідною радою за поданням офіційного висновку місцевого фінансового органу про обсяг вільного залишку бюджетних коштів, перевиконання чи недовиконання доходної частини загального фонду відповідного бюджету. Факт перевиконання доходної частини загального фонду місцевого бюджету визнається за підсумками першого півріччя та наступних звітних періодів поточного бюджетного періоду на підставі офіційних висновків місцевого фінансового органу за умови перевищення доходів загального фонду місцевого бюджету (без урахування міжбюджетних трансфертів), врахованих у розписі місцевого бюджету на відповідний період, не менше ніж на 15 відсотків.
Факт недоотримання доходів загального фонду місцевого бюджету визнається на підставі офіційних висновків місцевого фінансового органу за підсумками квартального звіту при недоотриманні доходів загального фонду місцевого бюджету, врахованих у розписі місцевого бюджету на відповідний період, більше ніж на 15 відсотків.
(Частина сьома статті 78 в редакції Закону № 1086-ІV від 10.07.2003)
8. Рішення про внесення змін до рішення про місцевий бюджет можуть бути також ухвалені відповідною радою з урахуванням положень статті 52 цього Кодексу та у разі настання інших випадків, передбачених цим Кодексом.
(Частина восьма статті 78 із змінами, внесеними згідно із Законом № 1086-ІVвід 10.07.2003)
9. Ведення бухгалтерського обліку виконання місцевих бюджетів та порядок закриття рахунків місцевих бюджетів після закінчення бюджетного періоду здійснюються з урахуванням положень статей 56 і 57 цього Кодексу.
10. Після введення в дію закону про Державний бюджет України органам державної влади та їх посадовим особам забороняється приймати рішення, що призводять до виникнення нових бюджетних зобов'язань місцевих бюджетів, які не забезпечені бюджетними асигнуваннями, без визначення джерел коштів, виділених державою для виконання цих зобов'язань.
Виконання місцевих бюджетів передбачає діяльність представницьких і виконавчих органів місцевої та державної влади, спрямовану на виконання місцевого бюджету по доходах і видатках, а також на розробку пропозицій про внесення у разі необхідності змін до рішення місцевої ради про бюджет. До відома органів виконавчої влади загальної компетенції (Ради міністрів Автономної Республіки Крим, місцевих державних адміністрацій) та виконавчих органів сільських, селищних, міських рад (їх голів, якщо виконавчий орган не створено) віднесено забезпечення виконання відповідного бюджету, здійснення організаційних, виконавчо-розпорядчих координаційних та інших функцій щодо всіх суб'єктів, які беруть участь у виконанні бюджету.
Функції по складанню, виконанню місцевих бюджетів, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інші функції, пов'язані з управлінням коштами місцевого бюджету, здійснюють відповідно до законодавства України місцеві фінансові органи. До них відносяться фінансові управління та відділи місцевих державних адміністрацій, а також Міністерство фінансів Автономної Республіки Крим. Вони забезпечують загальну організацію та управління виконанням відповідного місцевого бюджету, координують діяльність учасників бюджетного процесу з питань виконання бюджету.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Виконання місцевих бюджетів Стаття 78. Виконання місцевих бюджетів

 1. Тема 16. Складання та виконання місцевих бюджетів
  Тема 16. Складання та виконання місцевих
 2. Самостійна робота
  1. Кожному з наведених нижче положень знати відповідний термін або поняття: а) місцеві фінанси; б) місцевий фінансовий орган; в) місцеві бюджети; г) місцеві запозичення. 1. Установа, що відповідно до законодавства України здійснює функції по складанню, виконанню місцевих бюджетів, контролю за витрачанням коштів розпорядниками бюджетних коштів, а також інші функції, пов'язані з управлінням
 3. Функції місцевих фінансів
  Місцеві фінанси виконують низку функцій: Розподільча. Здійснюється шляхом формування та використання фінансових ресурсів місцевого самоврядування. В складі розподільчої функції можна виділити окремі напрями її реалізації: фіскальна політика у межах наданою державою компетенції. Полягає у встановленні місцевих податків і зборів у визначеному податковим законодавством форматі та наданні пільг
 4. 3. Тести:
  1. До структури місцевих фінансів належать: а) самостійні місцеві бюджети; б) фінанси комунальних підприємств; в) фінанси акціонерних товариств; г) фінанси домогосподарств. 2. Місцевий бюджет поділяється на: а) поточний бюджет; б) бюджет розвитку; в) бюджет місцевого самоврядування; г) всі відповіді вірні. 3. Доходи місцевих бюджетів формуються за рахунок: а) міжбюджетних трансфертів;
 5. Запитання. Завдання
  Розкрийте сутність місцевих фінансів, їх склад і роль у здійсненні політики зміцнення економічної самостійності адміністративно-територіальних формувань в умовах ринкових відносин. Якими фінансовими ресурсами розпоряджаються органи місцевого самоврядування? Поясніть склад і структуру доходів і видатків місцевих бюджетів. Дайте характеристику механізму планування і фінансування видатків за
 6. 2. Формування доходів місцевих бюджетів
  Основу самостійності місцевого бюджету складають власні та закріплені доходи. До власних доходів належать місцеві податки і збори, платежі, що встановлюються місцевими органами влади, доходи комунальних підприємств, доходи від майна, що належить місцевій владі та ін. Закріплені доходи - це доходи, які закріплюються за певним бюджетом. Закріплені доходи також є основою самостійності місцевих
 7. 6. Внесення змін до рішення про місцевий бюджет
  У разі необхідності внесення змін до рішення про місцевий бюджет радою, яка прийняла це рішення, місцевий фінансовий орган повинен подати офіційний висновок про обсяг вільного залишку бюджетних коштів, про перевиконання чи недовиконання доходної частини загального фонду відповідного бюджету. Факт перевиконання доходної частини загального фонду місцевого бюджету
 8. Стаття 72. Дефіцит місцевих бюджетів
  1. По загальному фонду місцеві бюджети можуть приймався з дефіцитом шляхом внесення змін до рішень про місцевий бюджет за результатами річного звіту про виконання відвідного місцевого бюджету за попередній бюджетний період включно на суму вільного залишку бюджетних коштів. 2. По спеціальному фонду можуть прийматися з дефіцитом виключно бюджет Автономної Республіки Крим та міські бюджети у
 9. 2. Склад доходів Державного бюджету України
  Стаття 29. Склад доходів Державного бюджету України 1. Доходи Державного бюджету України включають: 1) доходи (за винятком тих, що згідно з статтями 64, 66 та 69 цього Кодексу закріплені за місцевими бюджетами), що отримуються відповідно до законодавства про податки, збори і обов'язкові платежі та Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів», а також від плати за
 10. 4. Видатки місцевих бюджетів. Вільні бюджетні кошти
  Важливу роль у становленні бюджетів самостійних місцевих бюджетів відіграє порядок здійснення видатків і склад цих видатків. Кошти республіканського бюджету Автономної Республіки Крим і місцевих бюджетів витрачаються лише з тією метою і в тих межах, які затверджені Верховною Радою Автономної Республіки Крим та місцевими радами. Видатки всіх бюджетів поділяють на: - поточні видатки - це видатки
 11. Література
  Закон України «Про внесення змін і доповнень до Закону Української РСР "Про бюджетну систему Української РСР" від 29.06.95 № 253/95-ВР» // Відомості Верховної Ради України.- - №26. Базилевич В. Д., Баластрик Л. О. Державні фінанси. - К.: Атіка, 2002. - С. 92-121 Василик О. Д. Теорія фінансів.- К.: НІОС, 2001. - С. 176-198. Кириленко О. П. Зміцнення доходної бази місцевих бюджетів //
 12. План семінарських занять
  Сутність місцевих фінансів, їх склад і роль. Фінансові ресурси місцевого самоврядування. Витрати місцевого бюджету на соціальні потреби. Позабюджетні
 13. 3. Управління місцевими фінансами
  Закон «Про бюджетну систему України» визначив порядок розгляду місцевих бюджетів. Проекти місцевих бюджетів розглядаються відповідно постійними комісіями місцевих рад. Ради розглядають проекти бюджетів за доповідями їхніх виконавчих органів, а також за висновками і співдоповідями відповідних постійних комісій цих рад. Місцеві ради затверджують відповідні бюджети як за доходами, так і за
 14. Основні поняття
  Місцеві бюджети - фонди фінансових ресурсів, що перебувають у розпорядженні місцевих органів самоврядування. Прибутки місцевих бюджетів - фінансові кошти, що надходять у відповідні місцеві бюджети в розмірах і порядку, встановлених законом. Містять власні або закріплені прибутки, відрахування від регулюючих прибутків, дотацій, субсидій, субвенцій та інші трансферти. Прибутки місцевих бюджетів
 15. Виконання бюджету
  Стадіями виконання Державного бюджету України за видатками визнаються: встановлення бюджетних асигнувань розпорядникам бюджетних коштів на основі затвердженого бюджетного розпису; затвердження кошторисів розпорядникам бюджетних коштів; взяття бюджетних зобов'язань; отримання товарів, робіт та послуг; здійснення платежів; використання товарів, робіт та послуг на виконання бюджетних програм.