« Попередня Наступна »

5.2. Вимоги до змісту і оформлення документів


Документи повинні містити обов'язкові реквізити. Такими реквізитами для первинних бух. документів є:1. Назва. 2. Дата і місце складання 3. Назва документа, що складає цей документ
4. Зміст та обсяги господарських операцій 5. Одиниця виміру госп. операції 6. Посади осіб відповідних за здійснення госп. операції і правильність її оформлення та їх особистий підпис.

Вимоги до документів: 1) Первинні документи складаються в момент здійснення госп. операції або безпосередньо після її закінчення; 2) Документи складаються на бланках типових форм; 3) Вільні рядки прокреслюються; 4) У грошових документах суми проставляються цифрами і прописом; 5) Кожен первинний документ повинен містити підписи осіб, які мають на це право
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

5.2. Вимоги до змісту і оформлення документів

 1. 5.1. Документи як джерело первинної операції
  Бух. документ - письмове свідоцтво певної форми та змісту, яке містить відомості про господарські операцію і є доказом її здійснення. Спосіб здійснення госп. операцій документами - документацією. Документація - елемент методу бух. облуку призначений для первинного спостереження за господарськими операціями для відображення їх в обліку. Первинні документи, які фіксують факти здійснення
 2. ТЕМА 2. СИСТЕМА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОГО МЕНЕДЖМЕНТУ
  Методологічні основи побудови системи забезпечення фінансового менеджменту. Організаційне забезпечення фінансового менеджменту. Інформаційне забезпечення фінансового менеджменту. Фінансова інформаційна база. Показники інформаційного забезпечення фінансового менеджменту. Загальні вимоги до інформаційної бази, зміст фінансової звітності, форми та вимоги до її складання, зарубіжний досвід та
 3. Резервні вимоги.
  Фінансові установи, які отримують депозити і на- дають кредити, тобто депозитні установи, мають відповідати резервним вимогам. Сюди входять місцеві банки, місцеві відділення іноземних банків, банки середнього бізнесу, асоціації кредитного кооперативу, кредитні відділи фермерів, асоціації рибалок і поштова ощадна установа. Раціональність встановлення резервних вимог полягає в тому, що вони
 4. Гербовый налог
  сбор, денежные средства, взимаемые государством в виде налога на документы, оформление которых необходимо при оформлении ряда операций, сделок (регистрации фирмы, увеличение акционерного капитала, передача ценных бумаг, оформление опеки и
 5. Р о з д і л VI ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ
  1. Цей Закон набирає чинності з дня його опублікування. 2. Внести зміни до таких законів України: 1) у Законі України "Про державне регулювання ринку цінних паперів в Україні" (Відомості Верховної Ради України, 1996 р., N 51, ст. 292; 1999 р., N 38, ст. 339; 2001 р., N 21, ст. 103; 2002 р., N 29, ст. 194; 2005 р., N 42, ст. 465, ст. 466): в абзаці шостому статті 1 після слів "є виключною"
 6. Класифікація облікових регістрів
  І. За зовн. виглядом: 1) бухгалтерські книги, які застосовують для ведення записів з синтетичного і аналіт. обліку; тут всі листки пронумеровано, на останній стор. вказана кількість сторінок з підписом керівника, гол. бухгалтера і печаткоє під-ва. До них належать: Касова книга, Головна книга, Журнал-Головна книга. 2) облікові регістри-картки: ведуться для відображення аналіт. даних по кожному
 7. Какие комиссии придется заплатить при оформлении кредита
  Иногда комиссия за оформление кредита так буквально и называется. Иногда подобной комиссии формально нет, но заемщик вынужден платить за «открытие ссудного счета». Иногда приходится платить и за «оформление/выдачу кредита», и за «открытие счета» Иногда при выдаче второго кредита (при условии погашения первого) банки идут на снижение комиссии за оформление кредита пли даже вообще не взимают
 8. Кадастровое землеустроительное дело
  - совокупность документально оформленных технических, юридических и экономических характеристик земельного участка (объекта недвижимости), являющихся основой для оформления правоустанавливающих
 9. 8 Оформление дел
  Дела предприятия подлежат оформлению при их заведении и по завершении года. Оформление дел включает комплекс работ по их технической обработке и проводится сотрудниками соответствующих структурных подразделений при методической помощи и под контролем работников архива предприятия. В зависимости от сроков хранения проводится полное или частичное оформление дел. Полному оформлению подлежат дела
 10. 5.3. Класифікація документів
  Документи класифікують: За місцем складання: внутрішні (на під-ві оформляються і тут же застосовуються. Напр, табелі обліку роб. часу) зовнішні (складають інші підприємства, організації, реєструються і оформляються на бланках уніфікованих форм) За призначенням: розпорядчі (документи, які містять наказ, розпорядження, завдання на здійснення певної господарської операції. Наприклад, накази
 11. 10.1. Осн. поняття з обліку грош. коштів на рахунках в банках.
  П (С) БО-№4 «Звіт про рух грош. коштів». Безготівкові розрахунки - перерахування грош. коштів з рахунку під-ва не рахунок підприємства-отримувача. Поточний рахунок - рахунок під-ва, відкритий в уповноваженій установі банку для збурігання грош. коштів та проведення операцій по розрахунках під-ва. Обслуговуючий банк - банк, у якому відкрито рахунки під-в, організацій, установ, фіз. осіб-суб'єктів
 12. 3.5.2. ІНСТРУМЕНТИ ГРОШОВО-КРЕДИТНОЇ ПОЛІТИКИ
  Щоб досягти кінцевих цілей грошово-кредитної політики, ЦБК ви- користовує різні інструменти, зокрема резервні вимоги, дисконтні вікна, операції на відкритому ринку, рефінансування, вибіркове
 13. РОЗДІЛIV ОСОБЛИВОСТІ ЕЛЕКТРОННОГО ОБІГУ ЦІННИХ ПАПЕРІВ
  Стаття 13. Записи на рахунках у цінних паперах на електронних носіях Цінні папери, випущені в документарній формі, можуть бути переведені у бездокументарну форму та зберігатися на електронних носіях внаслідок знерухомлення цінних паперів. Обслуговування угод щодо цінних паперів у бездокументарній формі проводиться тільки учасниками Національної депозитарної системи. Для укладення на