« Попередня Наступна »

ВИСНОВКИ


Міжнародна банківська конкуренція є значним викликом для фі- нансових установ світу. Здатність фінансових установ, у тому числі бан- ків, розширювати географічний масштаб діяльності, отримуючи при цьому прибуток, є ключовим фактором отримання банком лідируючих позицій на ринку.
Звісно, що міжнародна банківська конкуренція висуває жорсткі вимоги не тільки до банків і фінансових компаній, але й до регулято- рів ринку, тобто до всіх без винятку учасників національних банківсь- ких систем.
Злагоджена співпраця усіх учасників банківської системи і має формувати перспективи розвитку банківської системи у міжнарод- ному масштабі. У контексті перспектив розвитку ключовим фактором успіху є впровадження відповідних принципів розвитку банківської системи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

ВИСНОВКИ