« Попередня Наступна »

Внесок безстроковий

 - Внесок у комерційному банку без визначення строку, який може бути отриманий в будь-який час, а також поточний рахунок.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Внесок безстроковий

 1. Осідання вкладів
  показник рухливості вкладів, що зберігаються в ощадних установах, чисельно рівний відношенню приросту вкладів за рік до загальної суми оборотів за приростом
 2. Вклад на вимогу (безстроковий вклад)
  грошовий внесок на банківському рахунку, що підлягає виплаті в будь-який час; обслуговує безготівковий грошовий 56 оборот. До В. до в. відносяться вклади на розрахункових рахунках і контокорентних рахунках. На безстрокові вклади в емісійних банках, як правило, не нараховуються відсотки, в комерційних банках нараховуються невеликі
 3. Вічні вклади
  різновид умовного вкладу, історично застосовувалася форма державного кредиту, переданого у власність банку або іншої кредитної установи, якій ставиться в обов'язок виплачувати відсотки за вкладом певним організаціям, особам, виступаючим в ролі
 4. Депозити на строк.
  Тут виділяються строкові та ощадні вклади. Строковий вклад здійснюється на певний строк, по ньому виплачується дохід у вигляді відсотків і, як правило, обмежується дострокове вилучення
 5. Строковий вклад
  - Вклад у банку або іншому депозитному установі, що приносить відсоток, який може бути вилучений без втрати відсотків або частини вкладу після встановленого договором
 6. Ощадні вклади населення
  є двох видів: до запитання і термінові. Кошти з вкладу до запитання можуть бути вилучені з банку в будь-який момент, і відсотки по них низькі. Строкові вклади надходять на певний час, до закінчення якого зняти кошти з рахунку не можна. Тому відсотки за ним високі. Якщо клієнт все-таки хоче зняти свої гроші зі строкового вкладу до його закінчення, то тоді рахунок закривається
 7. СТАТТЯ 37. Вкладники банки
  Вкладниками банку можуть бути громадяни Російської Федерації, іноземні громадяни та особи без громадянства. Вкладники вільні у виборі банку для розміщення у внески належних їм грошових коштів і можуть іметг. вклади в одному або декількох банках. Вкладники можуть розпоряджатися вкладами, одержувати по вкладах до-хід, здійснювати безготівкові розрахунки відповідно до
 8. Стаття 39. Фонди добровільного страхування вкладів
  Банки мають право створювати фонди добровільного страхування вкладів для забезпечення повернення вкладів та виплати доходів за ним. Фонди добровільного страхування вкладів створюються як некомерційні організації. Число банків-засновників фонду добровільного страхування вкладів має бути не менше п'яти з сукупним статутним капіталом не менше 20-кратного мінімального розміру статутного капіталу,
 9. Стаття 39. Фонди добровільного страхування вкладів
  Банки мають право створювати фонди добровільного страхування вкладів для забезпечення повернення вкладів та виплати доходів за ним. Фонди добровільного страхування вкладів створюються як некоммерч-ські організації. Число банків-засновників фонду добровільного страхування вкладів має бути не менше п'яти з сукупним статутним капіталом не менше 20-кратного мінімального розміру статутного капіталу,
 10. Стаття 37. Вкладники банку
  Вкладниками банку можуть бути громадяни Російської Федерації, іноземні громадяни та особи без громадянства. Вкладники вільні у виборі банку для розміщення у внески належних їм грошових коштів і можуть мати вклади в одному або декількох банках. Вкладники можуть розпоряджатися вкладами, одержувати по вкладах доход, здійснювати безготівкові розрахунки відповідно до
 11. Договір банківського вкладу (депозиту)
  договір, за яким одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), зобов'язується повернути суму внеску виплатити відсотки на неї на умовах і в порядку, передбачених договором. Договір банківського вкладу, в якому вкладником є ??громадянин, визнається публічним договором. До відносин банку та вкладника за рахунком,
 12. Товариство з обмеженою відповідальністю
  підприємство, статутний капітал якого утворюється за рахунок внесків засновників; кожний учасник відповідає за своїми зобов'язаннями в межах своїх вкладів; частка паю (внеску) у статутному капіталі визначає частку учасника у прибутку; продаж своїх паїв на відкритому ринку
 13. Ощадний вклад
  - Вклад у банку або іншій установі, який приносить дохід у вигляді
 14. Виплати у відповідності зі внеском
  - Оплата, пов'язана зі внеском даного працівника - його показниками роботи і
 15. Книжка ощадна
  документ, що оформляє укладення договору банківського вкладу з громадянином і засвідчує надходження і рух грошових коштів на його рахунку по
 16. Стаття 38. Федеральний фікд обов'язкового страхування вкладів
  Для забезпечення гарантій повернення залучених банками коштів громадян і компенсації втрати доходу за вкладеними коштами створиться Федеральний фонд обов'язкового страхування вкладів. Учасниками Федерального фонду обямгельного страхування вкладів є Банк Росії та банки, які залучають кошти громадян Порядок створення, формування та використання коштів Федерального фонду обов'язкового
 17. Поточний рахунок
  - Безстроковий вклад або вклад до запитання в комерційному банку або іншому
 18. Стаття 38. Федеральний фонд обов'язкового страхування вкладів
  Для забезпечення гарантій повернення залучених банками коштів громадян і компенсації втрати доходу за вкладеними коштами створюється Федеральний фонд обов'язкового страхування вкладів. Учасниками Федерального фонду обов'язкового страхування вкладів є Банк Росії та банки, які залучають кошти громадян. Порядок створення, формування та використання коштів Федерального фонду обов'язкового
 19. Види грошей М2
  грошовий агрегат, більш широке визначення грошової пропозиції, одно Ml плюс нечековие ощадні вклади і невеликі строкові вклади (менше 100 тис.