« Попередня Наступна »

Вклади громадян

 У міру стабілізації і зниження темпів інфляції інтерес до заощаджень зростає, і навпаки. Банк повинен гарантувати абсолютну схоронність вкладів, що з урахуванням можливого банкрутства комерційних бан-
банку на 2001 рік
План залучення ресурсів
U
оз S про
до ї
t = 3 ™
С
я і U Частка в пасиві та План 01.04.01 Частка в пассіі План, 01.07.01 Частка в пассш План 01.10.01 План 01.01.02 Частка в пасив 1.1. U
m s
о
gs
З в
и
про про
© про
ES
оо о. - Зі

найменування показника
1. ФОРМУВАННЯ РЕСУРСІВ БАНКУ
Кошти фізичних осіб (всього)
Залишки на рахунках за вкладами громадян
Розміщення ощадних сертифікатів
Кошти юридичних осіб (всього)
Залишки на поточних і розрахункових рахунках
Залишки на бюджетних рахунках
Депозити юридичних осіб та депозитні сертифікати
Векселі, що емітуються банком, у тому числі кредитні векселі
Залишки на рахунках для розрахунків з використанням пластикових карток
Отримані міжбанківські кредити та депозити
Кредитні ресурси, залучені від інших банків
Інші залучені ресурси
Разом залучених ресурсів
Власні кошти
Всього ресурсів Найменування показника До догостро-бования До 30 днів 31-90 днів 91- 180 днів 181 день- 1 рік Понад 1 року Всього № Факт 01.11.00 План на 01.01.01 Факт 01.11.00 План на 01.01.01 Факт 01.11. 00 План на 01.01.01 Факт 01.11.00 План на 01.01.01 Факт 01.11.00 План на 01.01.01 Факт 01.11.00] План на 01.01.01 Факт 01.11.00 План на 01.01.01
1.2.4. Векселі, що емітуються банком, у тому числі кредитні векселі
1.2.5. Залишки на рахунках для розрахунків
з використанням пластикових карток
Отримані міжбанківські кредити та депозити
Кредитні ресурси, залучені
від інших банків
Інші залучені ресурси
Разом залучених ресурсів
Власні кошти
Всього ресурсів
Структура залучених ресурсів за термінами.
Таблиця 2 банку ва 01.01.2001 року № Найменування показника До догостро-бования До 30 днів 31-90 днів 91- 180 днів 181 день- 1 рік Понад 1 року Всього Факт 01.11.00 План на 01.01.01 Факт 01.11.00 План на 01.01.01 Факт 01.11.00 План на 0i.0l.01 Факт 01.11.00 1 План на, 01.01.01! Факт 01.11.00 j План на 01.01.01 Факт 01.11.00 План на 01.01.01 Факт 01.11 00 План на 01.01.01 1.2.1. I. ФОРМУВАННЯ РЕСУРСІВ БАНКУ
Кошти фізичних осіб (всього)
Залишки на рахунках за вкладами громадян
Розміщення ощадних сертифікатів
Кошти юридичних осіб (всього)
Залишки на поточних і розрахункових рахунках
Залишки на бюджетних рахунках
Депозити юридичних осіб та депозитні сертифікати п Зз S §о а про Частка в акт З 5 Частка в акт План 01.04 2
И
про я t = f а
ГЧ про
I -
по
Ё5
про хг-: «про
CS

найменування показника
52
Зі
* З
§ л в
Is
Про а CJ а
Про а
Ч m
Кредитні ресурси, передані іншим банкам
Вкладення в цінні папери (всього)
в держ. цінні папери
в цінні папери органів влади
корпоративні цінні папери
Інші розмішені ресурси
Працюючі активи
Непрацюючі активи
Чисті активи
2
Табли ua З
. банку на 2001 рік
Плай розміщення ресурсів,
2 S від I-
О я CJ зі
X
ее са
X
S
я
св
N Про X -
я ©
С? 5
О
Таз С5
про яр З 5
про йо

найменування показника
6 = © про
& 5
Зі
§3
= t зі
§ я а
3 я
rj СО
2. Розміщення ресурсів банку 2.1. Кредити населенню 2.2 Кредити
2.3. Короткострокові кредити до I року, у тому числі
федеральним держ. органам, органам місцевої влади позичальникам:
харчова промисловість зв'язок
будівництво торгівля і т. д.
Інвестиційні кредити і проектне фінансування
Табліца4
Структура розміщених ресурсів за термінами банку на 01.01.2001 року № Найменування показника До догостро-бования До 30 днів 31-90 днів 91- 180 днів 181 день- 1 рік Понад 1 року Всього Факт 01.11.00 План на 01.01.01 Факт 01.11. 00
и План на 01.01.01 Факт 01.11.00 План на 01.01.01 Факт 01.11.00 План на 0l.Ql.0l Факт 01.11.00 План на 01.01.01 | Факт 01.11.00 План на 01.01.01 Факт 01.11.00 План на 01.01.01 1.1.1.
2. Розміщення ресурсів банку
Кредити населенню
Міжбанківські кредити та депозити
Кредити юридичним лііам (всього) в тому числі
Короткострокові кредити до 1 року, у тому числі федеральним держ. органам, органам місцевої влади позичальникам:
харчова промисловість зв'язок
будівництво торгівля і т. д.
Інвеспшіонние кредити і проектне фінансування № Найменування показника До догостро-бования До 30 днів 31-90 днів 91- 180 днів 181 день- 1 рік Понад 1 року Всього Факт 01.11.00 План на 01.01.01 Факт 01.11.00 План на 01.01.01 Факт 01.11.00 План на 01.01.01 Факт 01.11.00 План на 01.01.01 Факт 01.11.00 План на 01.01.01 Факт 01.11.00 План на 01.01.01 Факт 01.11.00 План на 01.01.01 1.5.
2.4. Кредитні ресурси, передані іншим банкам
Вкладення в цінні папери (всього)
в держ. цінні бумй-і
в цінні папери органів влади
корпоративні цінні папери
Інші розміщені ресурси
Працюючі активи
* Непрацюючі актйви
Чисті активи 01.11.00 01.01.01 01.04.01 01.07.01 01.10.01 01.01.02 № Найменування показника факт §
СО? прогноз уд. вага план уд. вага план уд. вага план уд. вага план уд. вага
Заборгованість за кредитами юридичних осіб, у тому числі міжбанківські кредити
короткострокові кредити підприємствам і організаціям
інвестиційні (довгострокові кредити)
Заборгованість за лізинговими операціями
Розміщення коштів в цінні папери
у тому числі в державні
Відрахування коштів головному офісу і ЦБ РФ
Разом розміщено ресурсів 100 100 100 100 100 100
Ставлення розміщених ресурсів до сформованих
Обсяг простроченої заборгованості
Частка простроченої заборгованості в загальному обсязі позикової заборгованості
План формування та розміщення ресурсів банку на 2001 рік 01.
11.00 01.01.01 01.04.01 01.07 01 01.10.01 01.01.02 № Найменування показника факт уд. вага прогноз уд. вага план і план § а план J уд. вага план уд. вага
1.1. ФОРМУВАННЯ РЕСУРСІВ БАНКУ
Залишки на рахунках за вкладами громадян
Залишки на рахунках за пластиковими картками громадян
Розміщення ощадних сертифікатів
Залишки на рахунках юридичних осіб
Залишки на рахунках ЛОРО банків- кореспондентів
Власні кошти
Разом сформовано ресурсів 100 100 100 100 100 100
1.2. РОЗМІЩЕННЯ РЕСУРСІВ БАНКУ
1.2.1. Заборгованість за позиками населення
Найменування показника 01.01.01 До 1 міс. Від 1 до 6 міс. Від 6 міс. до 1 року Понад 1 року прогноз уд. вага план уд. вага план уд. вага план уд. вага план уд. вага
1.2.2.
1.2.7.
Заборгованість за кредитами юридичних осіб, у тому числі міжбанківські кредити короткострокові кредити підприємствам і організаціям інвестиційні (довгострокові кредити) Заборгованість за лізинговими операціями
Розміщення коштів в цінні папери
у тому числі в державні
Відрахування головному
100
офісу і ЦБ РФ
100
100
100
100
Разом розміщую ресурсів
Ставлення розміщених ресурсів до
сформованим
Обсяг простроченої
заборгованості
Частка простроченої заборгованості в загальному обсязі позикової заборгованості
Збалансованість формування та розміщення ресурсів 01.01.01 До 1 міс. Від 1 до 6 міс. Від 6 міс. до 1 року Понад 1 року № Найменування показника прогноз про
D зі
Й план уд. вага план уд. вага план уд. вага план | уд. вага
1.1. ФОРМУВАННЯ РЕСУРСІВ БАНКУ
Залишки на рахунках за вкладами громадян
Залишки на рахунках за пластиковими картками громадян
Розміщення ощадних сертифікатів
Залишки на рахунках юридичних осіб
Залишки на рахунках JIOPO банків- кореспондентів
Власні кошти
Разом сформовано ресурсів 100 100 100 100 100
1.2. РОЗМІЩЕННЯ РЕСУРСІВ БАНКУ
1.2.1. Заборгованість за позиками населення
ков та інших структур, що працюють з коштами населення, буде створювати додаткову привабливість заощаджень саме в даному банку. Крім того, у міру зниження маржі між ставками за залученими і розміщених ресурсів розміри процентних ставок в комерційних банках будуть вирівнюватися і банки перейдуть від конкуренції процентних ставок до конкуренції якості, набору і гнучкості послуг. При плануванні припливу грошових коштів населення необхідно використовувати його динаміку за попередні три роки, а також аналіз доходів і витрат населення.
Враховуючи тенденцію зниження процентних ставок по рублевих депозитах і підвищення процентних ставок за вкладами і депозитами в іноземній валюті, можливим може стати прилив внесків в інвалюті.
Кошти на рахунках юридичних осіб. Частка коштів юридичних осіб в пасиві балансу банку повинна постійно збільшуватися. Цей показник означає активність банку в залученні на обслуговування юридичних осіб. Слід враховувати, що кошти на рахунках юридичних осіб - один з найдешевших джерел формування пасиву та обслуговування юридичних осіб є передумовою для поширення нових і збільшення обсягу вже діючих послуг банку.
Розміщення боргових зобов'язань (один з нових інструментів формування пасиву банку). З урахуванням ситуації, що складається в системі розрахунків між юридичними особами, та конкурентоспроможності даного виду послуг частка розміщених векселів та сертифікатів у структурі пасиву повинна зростати. Успішність роботи в даному направле-ванні безпосередньо пов'язана з кількістю залучених до обслуговування юридичних осіб.
Структуру активів слід запланувати таким чином, щоб оптимально поєднувалися операції з різними ступенями ризику, прибутковості і термінами розміщення коштів.
Частка касового залишку і коштів на кореспондентському рахунку регулюється вказівками Центрального банку Росії. Однак слід по можливості максимально скоротити частки даних статей в активі.
З досягненням прийнятною відсоткової ставки за кредитами і зниженням темпів інфляції виявилася тенденція до збільшення термінів кредитування. Уряд РФ заохочує інвестиційні кредити у виробництво. У зв'язку з цим можна прогнозувати збільшення частки інвестиційних кредитів в планованому періоді при сприятливому розвитку ситуації в економіці. Однак необхідно дуже ретельно підходити до інвестиційного кредитування, заздалегідь відбираючи проекти і всебічно вивчаючи можливості погашена-ня таких кредитів.
При зростанні реальних доходів населення можна прогнозувати зростання інтересу до придбання предметів тривалого користування та індивідуальному житловому будівництву.
Держава і місцеві органи влади використовують ті чи інші методи заохочення житлового будівництва. Таким чином, частка довгострокових позик населенню швидше за все не буде зменшуватися і, можливо, буде зростати. На цей показник впливають особливості регіону.
При досягненні стелі платоспроможного попиту по більшості статей товарного ринку, підвищенні требова-ності населення до якості товарів потреба в короткострокових кредитах навіть при відносно високому рівні інфляції не повинна скорочуватися. Тут же слід враховувати вплив сезонних чинників. Частка короткострокового комерцій-ського кредитування збільшується. Причиною цього є зростання вартості залучених ресурсів при одночасному зниженні доходів від розміщення ресурсів. Тому слід орієнтуватися не на підтримку конкурентів через розміщення міжбанківських кредитів, а на кредитування власних солідних клієнтів.
Відносно новим видом розміщення активів є розміщення їх у цінні папери. При плануванні даних показників слід врахувати розвиток фондового ринку регіону. Дохід за цими операціями дещо нижче, ніж від кредитування, проте вони відносяться до операцій з мінімальним ступенем ризику.
Складаючи структуру активів в іноземній валюті, необхідно домогтися оптимального поєднання операцій за ступенем ризику, за термінами розміщення, за рівнем рентабельності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Вклади громадян.

 1. Осідання вкладів
  показник рухливості вкладів, що зберігаються в ощадних установах, чисельно рівний відношенню приросту вкладів за рік до загальної суми оборотів за приростом
 2. Вклад на вимогу (безстроковий вклад)
  грошовий внесок на банківському рахунку, що підлягає виплаті в будь-який час; обслуговує безготівковий грошовий 56 оборот. До В. до в. відносяться вклади на розрахункових рахунках і контокорентних рахунках. На безстрокові вклади в емісійних банках, як правило, не нараховуються відсотки, в комерційних банках нараховуються невеликі
 3. Вічні вклади
  різновид умовного вкладу, історично застосовувалася форма державного кредиту, переданого у власність банку або іншої кредитної установи, якій ставиться в обов'язок виплачувати відсотки за вкладом певним організаціям, особам, виступаючим в ролі
 4. Депозити на строк.
  Тут виділяються строкові та ощадні вклади. Строковий вклад здійснюється на певний строк, по ньому виплачується дохід у вигляді відсотків і, як правило, обмежується дострокове вилучення
 5. Строковий вклад
  - Вклад у банку або іншому депозитному установі, що приносить відсоток, який може бути вилучений без втрати відсотків або частини вкладу після встановленого договором
 6. Ощадні вклади населення
  є двох видів: до запитання і термінові. Кошти з вкладу до запитання можуть бути вилучені з банку в будь-який момент, і відсотки по них низькі. Строкові вклади надходять на певний час, до закінчення якого зняти кошти з рахунку не можна. Тому відсотки за ним високі. Якщо клієнт все-таки хоче зняти свої гроші зі строкового вкладу до його закінчення, то тоді рахунок закривається
 7. СТАТТЯ 37. Вкладники банки
  Вкладниками банку можуть бути громадяни Російської Федерації, іноземні громадяни та особи без громадянства. Вкладники вільні у виборі банку для розміщення у внески належних їм грошових коштів і можуть іметг. вклади в одному або декількох банках. Вкладники можуть розпоряджатися вкладами, одержувати по вкладах до-хід, здійснювати безготівкові розрахунки відповідно до
 8. Стаття 39. Фонди добровільного страхування вкладів
  Банки мають право створювати фонди добровільного страхування вкладів для забезпечення повернення вкладів та виплати доходів за ним. Фонди добровільного страхування вкладів створюються як некомерційні організації. Число банків-засновників фонду добровільного страхування вкладів має бути не менше п'яти з сукупним статутним капіталом не менше 20-кратного мінімального розміру статутного капіталу,
 9. Стаття 39. Фонди добровільного страхування вкладів
  Банки мають право створювати фонди добровільного страхування вкладів для забезпечення повернення вкладів та виплати доходів за ним. Фонди добровільного страхування вкладів створюються як некоммерч-ські організації. Число банків-засновників фонду добровільного страхування вкладів має бути не менше п'яти з сукупним статутним капіталом не менше 20-кратного мінімального розміру статутного капіталу,
 10. Стаття 37. Вкладники банку
  Вкладниками банку можуть бути громадяни Російської Федерації, іноземні громадяни та особи без громадянства. Вкладники вільні у виборі банку для розміщення у внески належних їм грошових коштів і можуть мати вклади в одному або декількох банках. Вкладники можуть розпоряджатися вкладами, одержувати по вкладах доход, здійснювати безготівкові розрахунки відповідно до
 11. Договір банківського вкладу (депозиту)
  договір, за яким одна сторона (банк), що прийняла від другої сторони (вкладника) або для неї грошову суму (вклад), зобов'язується повернути суму внеску виплатити відсотки на неї на умовах і в порядку, передбачених договором. Договір банківського вкладу, в якому вкладником є ??громадянин, визнається публічним договором. До відносин банку та вкладника за рахунком,
 12. Товариство з обмеженою відповідальністю
  підприємство, статутний капітал якого утворюється за рахунок внесків засновників; кожний учасник відповідає за своїми зобов'язаннями в межах своїх вкладів; частка паю (внеску) у статутному капіталі визначає частку учасника у прибутку; продаж своїх паїв на відкритому ринку
 13. Ощадний вклад
  - Вклад у банку або іншій установі, який приносить дохід у вигляді