« Попередня Наступна »

1. Вклади до запитання їх призначення і особливості

 Вклад (депозит) - ден. ср-ва в нал. і безнал. формі, в нац. і ін. вал., передані в банк їх власником для зберігання на певних умовах.
Особливість деп. операцій - банк має порівняно слабкий контроль над їх обсягом, т. к. ініціатива приміщення коштів у внески виходить від вкладників. При цьому їх цікавить не тільки розмір виплачуваних відсотків, але і надійність збереження довірених банку коштів.
Одним з видів депозитів є депозити до запитання, к-е мають найбільшу питому вагу в структурі залучених коштів банку. Вони можуть бути затребувані в будь-який момент без попереднього повідомлення банку. Враховуючи нестабільність вкладів до запитання банки зберігають мінімальний резерв у ЦБ РФ. Депозити до запитання є наиб. ліквідними. До них відносяться кошти на поточних, розрахункових та інших рахунках, пов'язаних із здійсненням розрахунків або цільовим використанням коштів.
Особливості деп-в до востр-я:
- Внесок і вилучення грошей здійснюється в будь-який час без обмеження
- Власник рахунку може сплачувати банку комісію за користування рахунком у вигляді твердої ставки
- Банк за зберігання ден.
 ср-в на рахунках до запитання сплачує невисокі процентні ставки, або взагалі не платить
- Банк за депозитами до запитання відраховує необхідні норми у фонд обов'язкових резервів в ЦБ РФ.
Не зважаючи на високу рухливість на рахунках до запитання є можливість визначити їх мінімальний не знижується залишок і використовувати його в якості стабільного кредитного ресурсу. Це найдешевший ресурс банку, а витрати по обслуговуванню рахунків мінімальні.
У більшості КБ депозити до запитання займають найбільшу питому вагу в структурі залучених коштів. Оптимальним значенням вважається 30-36% (у Росії вище).
Разом з тим розрахункові рахунки - непередбачувані елементи пасивів. Їх висока частка в позику. капіталі послаблює ліквідність банку. У Еторе зв'язку важливим є визначення оптимальної структури депозитної бази банку.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

1. Вклади до запитання їх призначення і особливості

 1. Ощадні вклади населення
  є двох видів: до запитання і термінові. Кошти з вкладу до запитання можуть бути вилучені з банку в будь-який момент, і відсотки по них низькі. Строкові вклади надходять на певний час, до закінчення якого зняти кошти з рахунку не можна. Тому відсотки за ним високі. Якщо клієнт все-таки хоче зняти свої гроші зі строкового вкладу до його закінчення, то тоді рахунок закривається
 2. Депозити до запитання
  До депозитів до запитання відносяться: вклади до запитання населення, розрахункові та інші рахунки юридичних осіб (крім строкових депозитних рахунків), рахунки типу "Лоро". Основним завданням всіх зазначених видів вкладів є обслуговування поточних розрахунків, що передбачає можливість власника рахунку в будь-який момент часу вилучити кошти. Отже, вони є короткими ресурсами для
 3. Безвідсотковий вклад до запитання. Нарахування відсотків за поточними рахунками в комерційних банках США заборонено з 1933 р, оскільки банкам
  практично неможливо передбачити, коли клієнт саме захоче зняти кошти з поточного рахунку, і, отже, тим самим зменшується ліквідність комерційного банку. Власник безвідсоткового вкладу до запитання має право в будь-який час зняти гроші з рахунку без попереднього повідомлення банку про це. Власниками безпроцентних вкладів до запитання зазвичай виступають різні
 4. Вклад на вимогу (безстроковий вклад)
  грошовий внесок на банківському рахунку, що підлягає виплаті в будь-який час; обслуговує безготівковий грошовий 56 оборот. До В. до в. відносяться вклади на розрахункових рахунках і контокорентних рахунках. На безстрокові вклади в емісійних банках, як правило, не нараховуються відсотки, в комерційних банках нараховуються невеликі
 5. Поточний рахунок
  - Безстроковий вклад або вклад до запитання в комерційному банку або іншому
 6. Ощадний (депозитний) сертифика
  - Цінний папір, що засвідчує суму вкладу, внесеного у банк, і права вкладника (власника сертифіката) на отримання після закінчення встановленого строку суми вкладу та обумовлених в сертифікаті відсотків у банку, який видав сертифікат, або в будь-якій філії цього банку. Депозити бувають до запитання (дають право на вилучення певних сум за пред'явленням сертифіката) і термінові (на яких
 7. 4.7 Види і режими депозитних рахунків, відкритих банками клієнтам
  Депозит (вклад) - це кошти, залучені в банк на певних умовах, зазвичай обумовлених у договорі. Внесок, який робить юридична особа, зазвичай іменується банківським депозитом, а фізична особа - внеском фізичних осіб або ощадним вкладом. Засоби прийняті від клієнтів поділяються на: а) вклади (депозити) до запитання; б) вклади (депозити) термінові; в) ощадні
 8. Депозитні операції
  операції банків із залучення грошових коштів юридичних і фізичних осіб у вклади або на певний термін, або до
 9. 8.2. Банківські сертифікати
  Залучення банківських депозитів юридично може оформлятися договором банківського рахунку, договором банківського вкладу та банківськими цінними паперами. До банківських цінних паперів засвідчує прийом вкладів відносяться: - депозитні сертифікати; - Ощадні сертифікати; - Банківські ощадні книжки на пред'явника. Депозитні та ощадні сертифікати являють собою цінні
 10. Поняття і види пасивних операцій КБ
  Пасивні операції комерційного банку - це діяльність банку щодо акумулювання власних і залучених коштів з метою їх розміщення. Призначення операцій комерційного банку полягає в наступному: забезпечення ресурсами діяльності банку; формування додаткових джерел коштів для продуктивного використання в економіці; збільшення доходів фізичних та юридичних осіб,
 11. Грошова маса
  сукупність засобів платежу та обігу, що використовуються в господарському обороті. Для відображення різних компонентів Д. м. У фінансовій статистиці використовується набір грошових агрегатів, які відрізняються один від одного за ступенем ліквідності входять до них елементів. Число і склад грошових агрегатів, публікованих фінансовою статистикою, різні. Приблизний склад грошових агрегатів: Ml -
 12. Депозитні (вкладні) операції комерційного банку
  це операції із залучення коштів юридичних і фізичних осіб під вкладві на певний строк або до запитання, а також залишків коштів на розрахункових рахунках клієнтів для ис-користування їх у якості кредитних ресурсів і в інвестиційній діяльності. Депозитні операції класифікуються: за термінами розміщення (терміновий, до запитання); за видами вкладів (грошові кошти, цінні папери);
 13. Угоди про зворотний викуп
  - Купівля держателем безпроцентних вкладів до запитання на певний строк або до востребованія- цінних паперів, що належать банку, з обов'язковим зворотним викупом за вищою ціною. Переважно-ством даної угоди є зниження обсягу депозитних резервів
 14. Заощадження "до запитання"
  Між сумарними заощадженнями різних термінів зберігання повинно існувати певне співвідношення. Заощадження "до запитання" не можуть перевищувати 15% від усієї суми заощаджень. Необхідність такого обмеження є очевидною: заощадження "до запитання" є одним з найбільш ризикових в КС. Пайовик в будь-який момент може зажадати повернення своїх коштів, отже, КС повинен завжди мати
 15. 5.4. Депозитних і ощадних сертифікатів БАНКІВ
  Депозитні та ощадні сертифікати являють собою письмові свідчення банку-емітента про внесок грошових коштів, що засвідчують право вкладника або його правонаступника на отримання після закінчення певного терміну суми депозиту (вкладу) та належного відсотка по ньому. Сертифікати дозволяють банкам залучити вкладників вільних грошових ресурсів. Перевага
 16. 2. Пасивні (депозитні, вкладні) операції КБ - характеризують джерела
  коштів і природу зв'язків банку. Вони значною мірою зумовлюють склад і структуру активних операцій. Це операції по залученню коштів юридичних і фізичних осіб на певний строк або до запитання, а також залишків коштів на розрахункових рахунках клієнтів для використання їх у якості кредитних ресурсів і в інвестиційній діяльності. Вклад (депозит) - ден. ср-ва в нал. і
 17. 45. ВИДИ ВКЛАДІВ
  Вклад може бути внесений на умовах видачі його на першу вимогу вкладника (вклад до запитання) і на умовах повернення вкладу зі спливом визначеного договором строку (строковий вклад). За загальним правилом п. 2ст. 839 ГК РФ встановлюється щоквартальна періодичність виплат відсотків за вкладом. Таким чином, внесок може бути з періодичною виплатою відсотків або з виплатою відсотків по