« Попередня Наступна »

2. Включати обробку інформації в реальну роботу, яка генерує цю інформацію

 Два згаданих вище принципу рекомендують стискати лінійні процеси. Цей принцип рекомендує переміщати роботу від однієї людини або підрозділу до іншого. Чому б організації, яка виробляє інформацію, заодно і не обробляти її? У минулому у людей не було часу і повноважень робити і те, і інше. У більшості компаній були створені підрозділи, які тільки збирали і обробляли інформацію, створену іншими підрозділами. Такий стан речей засноване на старому правилі спеціалізації праці та віри в те, що люди на нижніх щаблях організації нездатні діяти відповідно до інформації, яку вони генерують.
 Відділ кредиторської заборгованості збирає інформацію з відділів закупівлі й прийняття і звіряє її з даними постачальника. Контроль якості збирає та аналізує інформацію, яку він отримує з виробництва.
Реорганізована система управління кредиторською заборгованістю компанії «Ford» втілює це правило. У новій системі приймання, яка генерує інформацію про отриманий товар, обробляє її самостійно, не посилаючи у відділ кредиторської заборгованості. Нова комп'ютерна система може легко порівняти доставку із замовленням і підказати напрямок подальших дій.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

2. Включати обробку інформації в реальну роботу, яка генерує цю інформацію.

 1. 5.4. Способи обробки і представлення результатів інформаційної дослідної роботи
  Аналіз маркетингової інформації - це вилучення з сукупності даних найважливіших даних та результатів. Дані в порівнянній формі зводяться в таблиці. У процесі обробки розраховують такі показники як розподіл частотності, середні рівні, ступеня розсіювання. Далі можуть бути використані сучасні методи прийняття рішень або класифікації та статистичні метоли
 2. Вимоги до продуктивності
  ефективне використання ресурсів процесора і оперативної пам'яті, можливість роботи з розподіленими базами даних; ефективність роботи в многопользовательском режимі (ефективність алгоритмів утримання записів при об-рощення); забезпечення режиму реального часу для існуючого і перспективного обсягу операцій з урахуванням як продуктивності процесора, так і нарощування мережі передачі
 3. 4 ЗБІР І ОБРОБКА ЕКОНОМІЧНОЇ ІНФОРМАЦІЇ
  Метою проходження практики є набуття навичок у зборі економічної інформації, необхідної для роботи кредитної організації, а також уміння обробляти і аналізувати отриману інформацію. У звіті необхідно відобразити наступне. Збір економічної інформації по кредитній роботі. Студент вивчає порядок формування та використання банківських ресурсів; документацію з видачі та
 4. 12.9. Документ «Повернення на роботу в організацію»
  Документ «Повернення на роботу в організацію» як правило створюється програмою автоматично при роботі з обробкою «Перегляд намічених подій організації2 або на підставі інших документів-відхилень. Тим не менш, цей документ можна ввести і незалежно. У документі для кожного працівника вказується дата фактичного повернення на роботу і чи потрібно знову зайняти його штатну одиницю.
 5. Організаційна та обчислювальна техніка
  сприяє оперативності обробки первинної інформації та подання її користувачам. Найважливішими характеристиками сучасної обчислювальної техніки є швидкодія, обсяг пам'яті. Подібний акцент дозволяє вже на стадії прийому та обробки отриманої інформації домогтися виграшу у швидкості та якості прийнятих рішень, а, значить, з мінімальними витратами регулювати процес
 6. Методичні рекомендації
  Соціологічне дослідження являє собою систему логічно по-прибудованих процедур аналізу соціальної дійсності, що дозволяє систематизувати факти про досліджуваних явищах і процесах, про їхні зв'язки, відносинах і залежностях. Методика соціологічного дослідження - це сукупність наукових методів збору, обробки та аналізу фактів трудової діяльності в організації, що дозволяють
 7. 17.9. Довільні звіти
  Обробка «Консоль звітів» призначена для створення довільних звітів, що використовують накопичені в інформаційній базі дані. Дана обробка призначена в основному для фахівців з впровадження і досвідчених користувачів. Обробка викликається з пункту «Довільні звіти» меню «Сервис» (інтерфейс «Повний»). Консоль звітів дозволяє: Виводити звіти в табличний документ, діаграму або
 8. 6 Обробка документів
  Організація роботи з документами передбачає створення оптимальних умов для всіх видів робіт з документами по всьому їх життєвому циклу, починаючи з моменту створення до передачі на архівне зберігання або знищення. У документационном забезпеченні підприємства з погляду особливостей обробки можна виділити три групи документів: надходять (вхідні), внутрішні та відправляються (вихідні)
 9. Міжнародний стандарт фінансової звітності № 36 "Знецінення активів" введено в дію з 1 липня 1999 р
  Стандарт передбачає порядок обліку активів за вартістю, що не перевищує їх відшкодованої суми. Перевищення вартості активів над відшкодовуваною сумою відбувається в тому випадку, коли їх балансова вартість вище вартості за ринковими цінами. У цьому випадку компанія повинна визнати збитки від знецінення активів і відобразити цю інформацію у звітності. Цей порядок обліку знецінення активів застосовується
 10. Управлінські інформаційні системи
  Через невеликого обсягу комерційне кредитування піддається комп'ютеризації в останню чергу. Основна увага приділяється створенню клієнтських баз даних та ведення бухгалтерського обліку. Управлінська інформація залишається на другому плані. Керівництво, запитуючи дані по портфелях, часто стикається з тим, що системи - недостатньо гнучкі, отримання необхідної інформації - скрутно.
 11. Аналіз
  це збір, обробка, класифікація, систематизація, зберігання та використання інформації в цілях
 12. 2. Преференції по федеральних податків
  2.1. Податок на додану вартість (ПДВ) [Глава 21 НК РФ] 2.1.2. Наявність об'єкта оподаткування ПДВ (ставка 20) по роботах (у т. Ч. НДДКР.) Та послугам (у т. Ч. Інжиніринговим) можливо тільки у випадку якщо місцем їх реалізації визнається Російська Федерація. [пп. 4 п. 1 ст. 148 НК РФ] Податковим кодексом спеціально встановлено, що місцем реалізації консультаційних, юридичних, бухгалтерських,
 13. Етап. Отримання результатів, їх обробка та аналіз.
  Одержання перших результатів і проведення аналізу, перевірка правильності побудови моделі процесу та взаємодії учасників. Коригування бази даних. Узагальнення інформації, зібраної в ході аналізу відкритих джерел і проведених інтерв'ю. Розробка структури кейсів і опис реальних прикладів співпраці малих / середніх і великих підприємств в інноваційній сфері. Розробка
 14. Порівняння альтернативних можливостей вкладення грошових коштів за допомогою техніки дисконтування і нарощення
  Техніка оцінки вартості грошей у часі дозволяє вирішити ряд важливих завдань порівняльного аналізу альтернативних можливостей вкладення грошей. Розглянемо цю можливість на наступному прикладі. Приклад. Комплексне пояснення до тимчасової вартості грошей. Розглянемо потік $ 1,000, який генерується який або інвестицією протягом 3 років. Розрахункова норма прибутковості інвестування
 15. 5. МЕТОДИ І ПРИЙОМИ АНАЛІЗУ ФІНАНСОВО ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
  Аналіз ФХД підприємства включає в себе велику кількість різних видів оцінок і, отже, вимагає і допускає застосування різноманітних методів і прийомів. Для обробки економічної інформації користуються такими методами, як балансовий, базисний, графічний, і такими прийомами аналізу, як порівняння, угруповання,
 16. 51. Визначення, поняття, завдання і функції логістики
  Логістика - наука про планування, організації, управлінні, контроль і регулювання руху матеріальних та інформаційних потоків в просторі і в часі від їхнього первинного джерела до кінцевого споживача. Існують два напрями у визначенні логістики. Одне з них пов'язано з функціональним підходом до товародвижению, т. Е. Управлінням всіма фізичними операціями, які необхідно
 17. контроль ризику
  Наступний етап управління банківськими ризиками - контроль ризику. Для координації цілей банку та контролю рівня ризику доцільно підготувати письмовий меморандум про політику контролю ризиків і створити комітет, що складається з керівних працівників зацікавлених відділів. У більшості банків програма ефективного контролю ризиків включає наступні положення: захист банку і загальні питання
 18. Система аналізу маркетингової інформації.
  Дана система - це набір ефективних методів аналізу маркетингових даних і проблем маркетингу. Ця система знайшла широке поширення в таких корпораціях, як «Дженерал моторі», «Дженерал електрик», у багатьох великих і порівняно невеликих фірмах. Основу будь-якої системи аналізу маркетингової інформації складають статистичний банк і банк моделей. Статистичний банк - сукупність
 19. 3. Технології мікромаркетингом.
  Технологія маркетингу включає в себе різноманітні роботи, націлені на формування маркетингового комплексу банку. Ці роботи включають в себе: обгрунтування планів маркетингу і визначення послідовності їх виконання як службами, які безпосередньо відповідають за цю сферу діяльності, так і службами, безпосередньо взаємодіючими з ними в ході реалізації планів маркетингу