« Попередня Наступна »

Власники підприємств - кредитори

 Кредитори мають право на частину прибутків підприємства, а також на майно фірми у разі її банкрутства. Однак багато рішень, від яких залежить рівень ризику кредиту, приймають власники або менеджери фірми. Так, фірма може брати кредити і в інших кредиторів, що робить вкладення першимповоєнних кредиторів більш ризиковими і низькоприбутковими (збільшення ризику без відповідної компенсації розміром ставки).

В якості міри захисту кредитори можуть зажадати внести в кредитний договір додаткові зобов'язання фірми-заем- щіка: обмеження інвестиційної активності, призупинення виплати або збереження на колишньому рівні до погашення боргу дивідендів, підтримання зафіксованого на момент позики рівня фінансового левериджу і т. Д.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Власники підприємств - кредитори.

 1. Кредитна картка
  іменний грошовий документ, випущений кредитною установою, що засвідчує наявність у власника кредитної картки рахунку в цій установі та / або поновлюваного кредиту. Кредитна картка дає її власнику право здійснювати платежі за товари та послуги без використання готівкових грошей, шляхом пред'явлення картки в установах, які отримали право розраховуватися по ній. Фактичні
 2. Залучені кошти промислових підприємств
  - Кошти, надані на постійній основі, за якими може здійснюватися виплата власникам цих коштів доходу і які можуть не повертатися власникам (кошти, отримані від розміщення акцій акціонерного товариства; пайові та інші внески членів трудових колективів, громадян, юридичних осіб до статутного фонду підприємства; кошти, що виділяються вищестоящими холдинговими та акціонерними
 3. Капіталізація
  (1) сума всіх грошей, інвестованих у фірму її власником або власниками; сумарні пасиви; (2) сукупна вартість всіх цінних паперів
 4. 7. Акції підприємств
  - Цінні папери, що засвідчують внесення коштів на цілі розвитку підприємства, що не дають права на участь в управлінні підприємством, що припускають виплату її власнику
 5. Одноосібне володіння
  (sole proprietorship), як підказує назва, є власністю однієї особи і невіддільне від власника. Активи, зобов'язання та доходи такої фірми є активами, зобов'язаннями та доходами її власника. Фінансування можливе або за рахунок власних коштів власника, або за рахунок позик, які власник отримує від третіх осіб. Власник відповідає своїм майном за всіма
 6. Акції привілейовані
  акції, які дають їх власникам право на першочергове одержання дивідендів по фіксованій ставці незалежно від рівня прибутку, отриманого акціонерним товариством в даному періоді. На кожній привілейованої акції вказуються ім'я її власника, яке вноситься до реєстру акціонерів акціонерного товариства. Передача або відчуження будь-яким іншим способом привілейованої акції підлягають
 7. Зобов'язання за договором
  обмеження на діяльність фірми, які записані в контракті на дозвіл випуску боргових зобов'язань даної фірми. Такий підхід захищає інтереси власників цих зобов'язань від якихось дій правління фірми на користь власників
 8. Вибір ступеня відповідальності та фінансові рішення
  Обмежена відповідальність за зобов'язаннями знижує ризик інвестування. Це означає, що необхідна прибутковість власників власного капіталу по обмеженої відповідальності нижче. Індивід, що приймає інвестиційні та фінансові рішення, несе нео-граніченную відповідальність, тобто у разі неможливості погасити зобов'язання розплачується особистим майном. За світовій практиці все
 9. Індивідуальне (приватне) підприємство
  підприємство, засноване на особистій власності громадян, його власником є ??одна сім'я, яка отримує весь дохід і несуча весь ризик від результатів господарської
 10. Трансфертні послуги
  це послуги з перекладу цінних паперів з одного власника на іншого, т. е. з передачі права власності на володіння цими цінними 327 паперами від однієї особи іншій. Замовником трансфертних послуг виступають емітенти цінних паперів. В даний час перед ними постає безліч проблем, пов'язаних з оперативним обліком цінних паперів та їх власників, оповіщенням численних акціонерів про результати
 11. Господарський портфель підприємства
  - Сукупність господарських одиниць (або бізес-одиниць), що належать одному і тому ж власнику
 12. 8. Акції колективу
  - Цінні папери, що засвідчують внесення засобів членами трудового колективу на цеді розвитку підприємства, що не дають права на участь в управлінні підприємством, що припускають виплату її власнику
 13. Акція
  емісійний цінний папір, що випускається акціонерними товариствами та вказує на частку власника (утримувача) у капіталі даного суспільства, що дає право їх власнику на отримання прибутку у вигляді дивіденду, а також, залежно від типу, здатні давати право голосу на загальних зборах акціонерів і на частину майна, що залишається після ліквідації акціонерного
 14. Дивіденд (підлягає розділу)
  дохід, що отримується власником акції; являє собою частину прибутку акціонерного товариства. Купівля акції - справа суто добровільна. Власника можуть не хвилювати питання підвищення мобільності 89 капіталу, інші державні проблеми, тому його треба зацікавити. Досягається це шляхом участі власника акцій у розподілі прибутків та виплати йому доходу у вигляді дивідендів. Очевидно, що
 15. Акт прийому-передачі
  - Документ, що фіксує факт передачі квартири від власника, що володіє квартирою на момент складання документа, особі, наступного за власником в ланцюжку будівельно-інвестиційного процесу. З моменту підписання акта про передачу квартири ризик випадкової загибелі переходить до особи, якій передана