« Попередня Наступна »

Влада

 - Це можливість і здатність впливати на поведінку інших людей або груп за допомогою будь-якого впливу.
Під впливом тут розуміється будь-яка поведінка одного індивіда, яка вносить зміни в поведінку, відносини, відчуття і т. П. Іншого індивіда.
З наведених вище визначень випливає, що не тільки керівники мають владу над підлеглими, але й підлеглі над керівниками. Конкретні засоби, за допомогою яких підлеглі проявляють владу над керівником, можуть бути найрізноманітнішими. Найбільш поширеними інструментами впливу підлеглих на керівництво є наступні:
1. Ненадання або надання неправдивої інформації. Менеджер часто отримує інформацію через своїх підлеглих. Це може
76
бути інформація як надходить із зовнішнього середовища, так і по внутріорга- ганізаційні комунікаційним каналам. Відсутність інформації в строк або отримання помилкової інформації може істотно вплинути на ефективність управління і, відповідно, на положення менеджера в організації.
Відмова від виконання тієї чи іншої роботи. Незважаючи на наявність у трудових договорах, посадових інструкціях та інших документах опису трудових обов'язків співробітників, менеджеру, в силу непередбачених обставин, часто доводиться навантажувати співробітників роботою, не передбаченої в даних документах. Отже, співробітники можуть відмовитися від виконання такої роботи.
Використання неформальних зв'язків. Співробітники є членами численних неформальних груп поза організації, які можуть мати значення як для менеджерів, так і для організації в цілому.
 Ця значимість і визначає вплив підлеглих на керівників.
Ці та інші засоби впливу на керівника можуть существен-ним чином вплинути на діяльність менеджерів. Однак підлеглі далеко не завжди використовують зазначені та інші інструменти впливу, часто ці інструменти залучаються в критичних ситуаціях. Ефективний менеджер завжди дотримується розумний баланс влади, тобто використовує її таким чином, щоб не викликати протидії з боку підлеглих, обмежити сферу використання інструментів впливу підлеглих.
Крім підлеглих і керівництва, владою над менеджером володіють і його колеги. Чим більше необхідної інформації, ресурсів або послуг один керівник надає іншому, тим сильніше його влада над цим керівником.
Для того, щоб мати владу, керівник повинен тримати під своїм контролем те, що має значення для виконавця. Влада спирається на активні потреби виконавця. Керівник може зміцнити свою
влада, давши іншим можливість побачити, що вони залежать від нього в питаннях ресурсів, необхідних для роботи - доступ до інформації, послуг, фінансів, важливим персонам і т. п.
Ефективний менеджер вміло використовує різні типи влади в залежності від ситуації. Проте слід враховувати позитивні і негативні сторони застосування того чи іншого типу влади. Виділяють такі типи влади:
влада, заснована на страху, на примусі;
влада, заснована на винагороді;
традиційна влада;
харизматична влада;
експертна влада;
влада заснована на переконанні.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Влада