« Попередня Наступна »

Влада, заснована на переконанні

 базується на здібностях керівника переконувати людей. Дуже часто на робочому місці виникають ситуації, коли керівник змушений вимагати від своїх підлеглих виконувати функції, не зафіксовані в посадових інструкціях, і для якісного виконання таких функцій доводитися застосовувати переконання. У наступному розділі буде представлено низку рекомендацій, яким чином застосувати майстерність переконання.
У табл.5.1 наведені зазвичай реалізовані поєднання конкретних типів влади і результатів її застосування.
Таблиця 5.1. Застосування різних типів влади і можливий результат Тип влади Тип результату Відданість Поступливість Опір Влада, заснована на примусі Малоймовірно Можливо, якщо застосовується в со-діючої, що не каральної формі Ймовірно, якщо при-змінюється під враж-Дебні або маніпу- лятівной формі Влада, заснована на винагороді Можливо, якщо використовується тонко, персонально Ймовірно, якщо ис-користується механі-чески безособово Можливо, якщо
використовується в маніпулятивної, бесцеремонною формі Традиційна влада Можливо, якщо вимога ввічливе і доречне Ймовірно, якщо тре-бованіе розглядає-ється як законне Можливо, якщо вимоги бесце-Ремон або неумею-стни Харизматична влада Ймовірно, якщо тре-бованіе вважається важливим для лідера Можливо , якщо вимога воспри-приймаються як неважливе для лідера Можливо, якщо вимога може принести шкоду лідеру Експертна влада Ймовірно, якщо вимога переконай-тельно, і підлеглі поділяють цілі лідера Можливо, якщо вимога переконай-тельно, але підпорядкованих-ненние байдужі до цілям лідера Можливо , якщо лідер поводиться висо-комерно і образь-тельно або підпорядкованих-ненние протистоять цілям лідера Влада, заснована на переконанні Ймовірно, якщо вимога переконай-тельно і підлеглі поділяють цілі лідера Можливо, якщо вимога переконай-тельно, але підпорядкованих-ненние байдужі до цілям лідера Можливо, якщо вимога губімо душі-дітельнуюробочу або під-підлеглі протистоять цілям лідера
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Влада, заснована на переконанні

 1. Влада заснована на винагороді
  влада, заснована на переконаності виконавця, що особа, яка надає вплив, має можливість задовольнити його активну потребу або доставити йому
 2. Фіскальний федералізм
  Принцип поділу повноважень між федеральною владою і владою штатів у США у фінансовій сфері, заснований на верховенстві
 3. Влада представницька
  умовне поняття, що означає, скоріше, природу походження влади, ніж її вид (гілка). Термін «представницька», як правило, супроводжує лише термін «законодавча», там, де діє принцип поділу державної влади на три гілки. Законодавчу владу здійснюють органи, що формуються на основі виборів. Громадяни, що володіють виборчим правом, вибирають свого представника
 4. 5.1. Влада та її типи
  Поняття «влада» у повсякденному житті і в науковому середовищі вживається в різних значеннях. Філософи говорять про владу над об'єктивними законами суспільства, натуралісти - про владу над природою, політики - про політичну владу, психологи - про владу людини над самим собою, батьки - про сімейну влади і т. П. Одні вважають, що влада - особливий вид поведінки , заснований на можливості зміни
 5. Влада заснована на примусі
  вплив, заснований на вірі виконавця, що робить вплив може покарати його або її, ускладнивши задоволення насущних потреб
 6. влада експерта, вплив через розумну віру.
  Влада грунтується на розумній вірі в знання і компетенції керівника. Ця форма влади менш стійка, ніж влада, заснована на прикладі. Завойовується вона набагато повільніше, адже для того, щоб переконатися в керівнику, потрібно чимало часу. Але вона виявляється сильнішим, оскільки знання сьогодні в ціні. Вплив розумної віри змінює баланс влади. Оскільки керівнику потрібна інформація і
 7. влада, заснована на винагороді, вплив через позитивне підкріплення.
  Підлеглий дозволяє панувати над собою і робити те, що домагається від нього керівник, але в обмін на винагороду. Щоб вплинути на поведінку виконавця, винагорода повинна бути цінним для нього. Тобто влада, заснована на винагороді, буде дієвою в тому випадку, коли керівник зможе правильно визначити, що в очах підлеглого представляє справжню цінність і
 8. Влада виконавча
  одна з гілок єдиної державної влади, функціонування якої можливо при реалізації принципу поділу влади. На Ст і. покладається виконання прийнятих парламентом, т. е. законодавчим органом влади, законів. В. і. самостійна і незалежна від інших гілок влади при здійсненні покладених на неї законом повноважень, іншими словами, в межах компетенції, окресленої
 9. КОНСТИТУЦІЯ ДЛЯ НОВОЇ РОСІЇ
  Справжня Конституція проголошує основні права і свободи людей, обмежує діяльність влади, описує, що влада може, повинні і не повинні робити. Призначення влади - захист прав і свобод людей, цивілізоване вирішення конфліктів. Влада має служити людям, а не навпаки. Тому, не влади регулюють життя людей, а люди обмежують і регулюють діяльність влади.
 10. Деспотія - необмежена влада
  Отже, грецьке слово despoteia іменувало необмежену владу однієї особи, що стоїть над народом, т. Е. Щось протилежне демагогії. Однак спочатку словом «деспот» позначали також домохозяина, власника, начальника і предводителя. Природно, це зовсім інший тип соціальних відносин. Демагог має справу з рівними собі громадянами, вільними у своєму волевиявленні. Для того щоб
 11. Культура влади
  - Ситуація, в якій влада виходить від одного або декількох осіб, які займають центральне положення. Основний вплив тут надає джерело влади, а акцент робиться на досягненні результатів. Така культура представляється у вигляді
 12. Влада, заснована на винагороді.
  Цей тип влади впливає через позитивне підкріплення потреб підлеглого з метою добитися від нього бажаної поведінки. Безсумнівно, це один з найбільш приємних способів впливати на людей. При коректному використанні цього типу влади, як правило, в колективі спостерігається хороший психологічний клімат, висока швидкість впливу на підлеглих. Це стосується не
 13. Повне товариство, засноване на частковій власності
  не є юридичною особою, засноване на частковій власності, прибуток ділиться між учасниками відповідно до їх внесками в статутний
 14. Історія і власність.
  Нові організації повинні бути або агресивними і незалежними, або гнучкими і легко пристосовуються, а іноді і поєднувати ці принципи. Централізована власність буде прагнути до культури з жорстким конт-ролем та управлінням ресурсами, тоді як роз'єднана викличе дифузію влади, яка заснована на інших джерелах
 15. Влада
  - Це можливість і здатність впливати на поведінку інших людей або груп за допомогою будь-якого впливу. Під впливом тут розуміється будь-яка поведінка одного індивіда, яка вносить зміни в поведінку, відносини, відчуття і т. П. Іншого індивіда. З наведених вище визначень випливає, що не тільки керівники мають владу над підлеглими, але й підлеглі над
 16. Влада, заснована на страху, на примусі.
  Виконавець вірить, що впливає має можливість карати таким чином, який завадить задоволенню будь-якої потреби. Можна виділити такі позитивні сторони даного типу влади, як висока швидкість впливу, якщо загроза задоволення будь -або потреби для виконавця досить висока; як правило, відсутність фінансових витрат або незначні витрати. З іншого
 17. Принципи, пов'язані з ринковим середовищем.
  Принцип зовнішнього впливу заснований на обліку зміни вартості нерухомості, викликаного впливом зміни факторів зовнішнього середовища. Принцип змін заснований на обліку змін, відповідних циклам життя, які притаманні як конкретним об'єктам і ринкам нерухомості по містам, так і суспільству в цілому. Принцип конкуренції заснований на тому, що ринкові ціни встановлюються на певному
 18. Влада і вплив
  - Інструменти лідерства - це кошти, за допомогою яких керівник дозволяє проблемні ситуації. Якщо керівник не володіє достатньою владою, щоб впливати на тих, від кого залежить ефективність його діяльності, то він не зможе отримати ресурси, необхідні для визначення, і досягнення цілей через інших людей. Таким чином, влада є необхідною умовою успішної діяльності
 19. Індекс А. П. Лернера -
  IL = Pm-MC / Pm = l / E, де IL - лернеровскій індекс монопольної влади; Рт - монопольна ціна; МС - граничні витрати; Е - еластичність попиту на продукцію. В умовах досконалої конкуренції МС = Р. Отже, IL = 0. Якщо IL представляє з себе позитивну величину (IL gt; 0), то фірма володіє монопольною владою. Чим вищий цей показник, тим більше монопольна