« Попередня Наступна »

1Г. Вплив бюджетних інвестицій на рентабельність


Бюджетні інвестиції відображаються за дебетом рахунка обліку активів, у формі яких вони вносяться, в кореспонденції з кредитом статутного капіталу підприємства. Як правило, бюджетні інвестиції
здійснюються у формі внесення в капітал прав користування природними ресурсами (наприклад, земельними ділянками, надрами і т. д.) або інших необоротних активів і дуже рідко у вигляді грошових коштів. Бюджетні інвестиції залучаються в тих випадках, коли підприємство починає здійснення нового проекту, а не з метою фінансування його поточної діяльності. Тому на відміну від субсидій, бюджетні інвестиції не можуть бути використані на виплати за кредиторською заборгованістю і, отже, в період їх отримання не чинять прямого впливу на величину процентних витрат, прибутку підприємства і на його виручку від реалізації.
Тому величина показників рентабельності відразу після отримання бюджетних інвестицій у сумі AХ може дещо погіршитися:
Пчист
Крск 1 lt; Крск 0
Пч
Асред + AХ
Ксред + AX ??^
Кра 1 lt; Кра 0
Пчист
КРР 1 = = КРР 0
Р обсяг
У довгостроковій перспективі цей негативний ефект може бути зменшений за рахунок зростання виручки від реалізації і прибутку в результаті розширення діяльності підприємства, яке отримало бюджетні інвестиції.

Таким чином, зростання державних витрат у формі держзамовлення і пільгових бюджетних кредитів в цілому покращують різні показники рентабельності підприємств-одержувачів держзамовлень і бюджетних кредитів (за винятком окремих показників), в той час як безоплатні субсидії та субвенції не поліпшують (а в деяких випадках знижують) коефіцієнти рентабельності.
Зміни коефіцієнтів рентабельності в результаті отримання бюджетних інвестицій незначні і залежать від ефективного використання даних інвестицій, однозначна залежність при цьому не простежується.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

1Г. Вплив бюджетних інвестицій на рентабельність

 1. 3Г. Вплив бюджетних інвестицій на показники ділової активності
  Величина основних показників ділової активності в період отримання інвестицій у сумі AХ не зміниться, крім показника оборотності активів і (в окремих випадках) фондовіддачі, які дещо погіршаться: ВР Коб А 1 = lt; Коб А 0 А середовищ + AX ??ВР Кф / о 1 lt; Кф / о 0 ОС середовищ + AX ??У довгостроковій перспективі цей негативний ефект може
 2. 2Г. Вплив бюджетних інвестицій на показники ліквідності
  Величина всіх показників ліквідності після отримання інвестицій у формі будь-яких необоротних активів не змінюється: Аобор Кл заг 1 Кл заг 0 Пкратк (Аобор - Запаси - Витрати) Кл сроч 1 Кл сроч 0 Пкратк Дср-ва Кл абс 1 = = Кл абс 0 Пкратк Таким чином, зростання державних витрат у формі субсидій та пільгових бюджетних кредитів та інвестицій
 3. Витіснення приватних інвестицій
  - Зменшення інвестицій внаслідок зростання ставки відсотка, яка викликається проведенням бюджетної
 4. Терміни та визначення:
  Бюджетний процес, бюджетне послання, бюджетна класифікація, виконання бюджету, розпис бюджету, бюджетне регулювання, бюджетне зобов'язання, перспективний фінансовий
 5. ТЕРМІНИ
  Бюджетне вирівнювання Бюджетна забезпеченість Бюджетні повноваження Бюджетна система Бюджетний федералізм Консолідований бюджет Міжбюджетні відносини Міжбюджетні
 6. Бюджетне право
  - Сукупність юридичних норм, що визначають основи бюджетного устрою країни і бюджетного процесу на всіх рівнях бюджетної
 7. Сукупний попит та фінансово-бюджетна політика
  Уряд має можливість впливати на економічну ситуацію не тільки за допомогою грошово-кредитної, а й фінансово-бюджетної політики. Під фінансово-бюджетною політикою розуміються рішення, що приймаються урядом щодо загального рівня державних закупівель або податків. Раніше в цій книзі ми розглянули її вплив на заощадження, інвестиції та економічне зростання в
 8. Терміни та визначення:
  Бюджет, платежі до бюджету, дефіцит бюджету, профіцит бюджету, збалансований бюджет, бюджетний федералізм, бюджетна система, бюджетний устрій, міжбюджетні відносини, бюджетний контроль, консолідований бюджет, бюджетне регулювання, дотації, субсидії,
 9. Бюджетний розпис головних розпорядників бюджетних коштів
  - Документ, в якому на основі показників затвердженого бюджету проводиться розподіл бюджетних асигнувань по розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів відповідно до показників бюджетної
 10. Контрольні питання
  Наведіть приклади бюджетних витрат за рівнями функціональної класифікації. На яких умовах може здійснюватися кредитування допомогою бюджетних коштів? Які принципи бюджетного фінансування? У яких формах надаються бюджетні кошти? Як ви думаєте, чи можуть одночасно бути присутнім активний і пасивний бюджетний
 11. Бюджетні асигнування
  - Бюджетні кошти, передбачені зведеної бюджетним розписом розпоряднику або одержувачу бюджетних
 12. Фінансування витрат
  - Здійснення дозволу на оформлення платіжного документа про перерахування бюджетних коштів, а також безпосереднє списання бюджетних коштів з бюджетного рахунку з метою виконання бюджетних зобов'язань на користь юридичних та фізичних
 13. 4Г. Вплив бюджетних інвестицій на показники платоспроможності
  Величина показників платоспроможності після отримання бюджетних інвестицій у сумі AX зміниться таким чином: Ксоб + AX ??Кск 1 = gt; Кск 0, що покращує структуру капіталу Ксоб + AX ??+ Зсред З середовищ Кзс 1 = lt; Кзс 0, що також покращує структуру капіталу Ксоб + AX ??Пчист + НП + Рпроц Кзащ кред 1 Кзащ кред 0 Р проц В результаті
 14. Одержувач бюджетних коштів
  - Бюджетна установа або інша організація, що мають право на отримання бюджетних коштів у відповідності зі зведеної бюджетного розпису на відповідний
 15. Бюджетний процес
  - Сукупність дій представницьких, виконавчих органів влади, бюджетних організацій щодо розробки та здійснення фінансово-бюджетної політики та управління бюджетною системою. Бюджетний процес включає: зведене фінансове планування; складання, розгляд, затвердження бюджету; виконання бюджету; аналіз і контроль за виконанням
 16. Організація бюджетного обліку в бюджетній установі.
  В якості характеристики організації бюджетного обліку в бюджетній установі необхідно відобразити перелік і короткий зміст документів головного розпорядника коштів бюджету, що регулюють питання бухгалтерського обліку та звітності в системі підвідомчих бюджетних установ, а також вказати вжиті заходи з підвищення кваліфікації та перепідготовки фінансових і бухгалтерських фахівців.
 17. 3Б. Вплив бюджетних кредитів на показники ділової активності
  Отримані бюджетні кредити збільшують активи і кредиторську заборгованість комерційної організації на величину АХ, але не впливають на суму виручки, основних засобів, МПЗ та дебіторської заборгованості підприємства. Відповідно, показники оборотності дебіторської заборгованості, матеріально-виробничих запасів і фондовіддача основних засобів після отримання пільгових бюджетних кредитів в
 18. Висновки
  Бюджетний дефіцит або профіцит характеризують збалансованість бюджетної системи та тип фінансово-бюджетної політики. Бюджетний дефіцит не є тільки негативним фактором: у сучасній фінансовій політиці більшість розвинених країн використовують дефіцитне бюджетне фінансування як джерело прискорення економічного зростання, створення додаткових робочих місць та інновацій. У Російській