« Попередня Наступна »

3Г. Вплив бюджетних інвестицій на показники ділової активності


Величина основних показників ділової активності в період отримання інвестицій у сумі AХ не зміниться, крім показника оборотності активів і (в окремих випадках) фондовіддачі, які дещо погіршаться:
ВР
Коб А 1 = lt; Коб А 0
А середовищ + AX
ВР
Кф / о 1 lt; Кф / о 0
ОС середовищ + AX
У довгостроковій перспективі цей негативний ефект може бути зменшений за рахунок зростання виручки від реалізації в результаті розширення діяльності підприємства, яке отримало бюджетні інвестиції.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

3Г. Вплив бюджетних інвестицій на показники ділової активності

 1. 3Б. Вплив бюджетних кредитів на показники ділової активності
  Отримані бюджетні кредити збільшують активи і кредиторську заборгованість комерційної організації на величину АХ, але не впливають на суму виручки, основних засобів, МПЗ та дебіторської заборгованості підприємства. Відповідно, показники оборотності дебіторської заборгованості, матеріально-виробничих запасів і фондовіддача основних засобів після отримання пільгових бюджетних кредитів в
 2. 3А. Вплив бюджетних субсидій і субвенцій на показники ділової активності
  Бюджетні субсидії відображаються за дебетом рахунка грошових коштів в кореспонденції з кредитом рахунка обліку цільового фінансування, і, відповідно, збільшують активи підприємства на величину AX, але не впливають на суму виручки, основних засобів, МПЗ, дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства. Тому величина показників ділової активності після отримання субсидій в сумі AX НЕ
 3. 2Г. Вплив бюджетних інвестицій на показники ліквідності
  Величина всіх показників ліквідності після отримання інвестицій у формі будь-яких необоротних активів не змінюється: Аобор Кл заг 1 Кл заг 0 Пкратк (Аобор - Запаси - Витрати) Кл сроч 1 Кл сроч 0 Пкратк Дср-ва Кл абс 1 = = Кл абс 0 Пкратк Таким чином, зростання державних витрат у формі субсидій та пільгових бюджетних кредитів та інвестицій
 4. 1Г. Вплив бюджетних інвестицій на рентабельність
  Бюджетні інвестиції відображаються за дебетом рахунка обліку активів, у формі яких вони вносяться, в кореспонденції з кредитом статутного капіталу підприємства. Як правило, бюджетні інвестиції здійснюються у формі внесення в капітал прав користування природними ресурсами (наприклад, земельними ділянками, надрами і т. Д.) Або інших необоротних активів і дуже
 5. 3В. Вплив держзамовлення на показники ділової активності
  Держзамовлення на суму АХ призводить до збільшення виручки на АХ. Динаміка кредиторської та дебіторської заборгованості неоднозначна і залежить від прийнятих умов оплати й акуратності їх дотримання. Величина активів, основних засобів і МПЗ безпосередньо від отримання держзамовлення не залежить. Тому всі коефіцієнти ділової активності після отримання та виконання держзамовлення на суму AХ збільшуються за рахунок зростання
 6. Бюджетний розпис головних розпорядників бюджетних коштів
  - Документ, в якому на основі показників затвердженого бюджету проводиться розподіл бюджетних асигнувань по розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів відповідно до показників бюджетної
 7. Вплив податкового навантаження на коефіцієнти ділової активності
  Коефіцієнти ділової активності розраховуються як відношення виручки від реалізації (ВР) до валюти активу підприємства (А середовищ) (оборотність активів (Коб А)), або до окремих складовим елементам активів і пасивів (наприклад, оборотність дебіторської або кредиторської заборгованості (Коб Кред з) , оборотність матеріально-виробничих запасів (Коб МПЗ), власного капіталу, фондовіддача
 8. 4Г. Вплив бюджетних інвестицій на показники платоспроможності
  Величина показників платоспроможності після отримання бюджетних інвестицій у сумі AX зміниться таким чином: Ксоб + AX ??Кск 1 = gt; Кск 0, що покращує структуру капіталу Ксоб + AX ??+ Зсред З середовищ Кзс 1 = lt; Кзс 0, що також покращує структуру капіталу Ксоб + AX ??Пчист + НП + Рпроц Кзащ кред 1 Кзащ кред 0 Р проц В результаті
 9. Вплив цільового бюджетного фінансування на зведений показник фінансової стійкості
  Зведена характеристика впливу державних витрат на фінансову стійкість комерційної організації наведена в табл. при цьому субсидії та субвенції покращують основні показники ліквідності та платоспроможності; отримання бюджетних кредитів позитивно впливає на показники рентабельності та ліквідності; державне замовлення покращує показники рентабельності, ділової активності та
 10. Похідні інвестиції
  інвестиції, залежні від національного доходу, як би «накладаються» на автономні, пов'язані з пожвавленням ділової активності підприємців і розширенням
 11. Ділова гра на тему: "Бюджетний процес в РФ"
  Ділова гра на тему: "Бюджетний процес в
 12. 2Б. Вплив пільгових бюджетних кредитів на показники ліквідності
  Пільгові бюджетні кредити носять довгостроковий характер, видаються на поворотній основі і характеризуються відносно низькою процентною ставкою (або навіть відсутністю відсотків). Сума такого кредиту збільшує активи підприємства (у т. Ч. Кошти) на величину AХ, але не впливає на суму короткострокових пасивів організацій. Тому всі показники ліквідності після отримання пільгових бюджетних
 13. Вплив рівня заробітної плати та профспілок на рішення про розміщення підприємств
  Останні дані про чутливість рішень про розміщення підприємств до рівня заробітної плати цілком узгоджуються з висновками Карлтона. Бартіка (1991) вивчив і узагальнив результати десятків досліджень і прийшов до висновку, що в тривалій перспективі еластичність ділової активності в залежності від рівня заробітної плати знаходиться в межах -1,0 і -2,0. Це означає, що 10% -ве зниження рівня
 14. 3.3. Система показників ділової активності та ефективності діяльності підприємства
  Для оцінки управління діяльністю підприємства наука і практика виробили спеціальні інструменти, звані економічними показниками. Економічні показники - це мікромоделі економічних явищ. Відображаючи динаміку і про-суперечності процесів, що відбуваються, вони схильні до змін і коливань і можуть наближатися або віддалятися від свого головного призначення - вимірювання та оцінки
 15. 4. Система показників, що характеризують фінансовий стан підприємства
  Фінансові показники групують в наступні категорії: 1. Показники ліквідності (liquidity ratios); 2. Показники ділової активності / оборотності (turnover ratios); 3. Показники фінансової стійкості / структури капіталу (solvency ratios); 4. Показники рентабельності (profitability ratios); 5. Показники ринкової активності / оцінка компанії на ринку цінних паперів (market value