« Попередня Наступна »

3Б. Вплив бюджетних кредитів на показники ділової активності


Отримані бюджетні кредити збільшують активи і кредиторську заборгованість комерційної організації на величину АХ, але не впливають на суму виручки, основних засобів, МПЗ та дебіторської заборгованості підприємства. Відповідно, показники оборотності дебіторської заборгованості, матеріально-виробничих запасів і фондовіддача основних засобів після отримання пільгових бюджетних кредитів в сумі АХ не зміняться, у той час як оборотність кредиторської заборгованості та активів комерційної організації знизиться: ВР
Коб А 1 = lt; Коб А 0, що негативно впливає на ділову
А середовищ + АХ
активність
ВР
Коб КредЗ 1 = lt; Коб КредЗ 0, що покращує ділову активність
Кред З середовищ + АХ
Таким чином, отримання пільгових бюджетних кредитів надає різний вплив на показники ділової активності підприємства, покращуючи (знижуючи) оборотність кредиторської заборгованості, погіршуючи оборотність активів і не надаючи прямого впливу на інші показники ділової активності.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

3Б. Вплив бюджетних кредитів на показники ділової активності

 1. 3А. Вплив бюджетних субсидій і субвенцій на показники ділової активності
  Бюджетні субсидії відображаються за дебетом рахунка грошових коштів в кореспонденції з кредитом рахунка обліку цільового фінансування, і, відповідно, збільшують активи підприємства на величину AX, але не впливають на суму виручки, основних засобів, МПЗ, дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства. Тому величина показників ділової активності після отримання субсидій в сумі AX НЕ
 2. 3Г. Вплив бюджетних інвестицій на показники ділової активності
  Величина основних показників ділової активності в період отримання інвестицій у сумі AХ не зміниться, крім показника оборотності активів і (в окремих випадках) фондовіддачі, які дещо погіршаться: ВР Коб А 1 = lt; Коб А 0 А середовищ + AX ??ВР Кф / о 1 lt; Кф / о 0 ОС середовищ + AX ??У довгостроковій перспективі цей негативний ефект може
 3. 3В. Вплив держзамовлення на показники ділової активності
  Держзамовлення на суму АХ призводить до збільшення виручки на АХ. Динаміка кредиторської та дебіторської заборгованості неоднозначна і залежить від прийнятих умов оплати й акуратності їх дотримання. Величина активів, основних засобів і МПЗ безпосередньо від отримання держзамовлення не залежить. Тому всі коефіцієнти ділової активності після отримання та виконання держзамовлення на суму AХ збільшуються за рахунок зростання
 4. 2Б. Вплив пільгових бюджетних кредитів на показники ліквідності
  Пільгові бюджетні кредити носять довгостроковий характер, видаються на поворотній основі і характеризуються відносно низькою процентною ставкою (або навіть відсутністю відсотків). Сума такого кредиту збільшує активи підприємства (у т. Ч. Кошти) на величину AХ, але не впливає на суму короткострокових пасивів організацій. Тому всі показники ліквідності після отримання пільгових бюджетних
 5. 2Г. Вплив бюджетних інвестицій на показники ліквідності
  Величина всіх показників ліквідності після отримання інвестицій у формі будь-яких необоротних активів не змінюється: Аобор Кл заг 1 Кл заг 0 Пкратк (Аобор - Запаси - Витрати) Кл сроч 1 Кл сроч 0 Пкратк Дср-ва Кл абс 1 = = Кл абс 0 Пкратк Таким чином, зростання державних витрат у формі субсидій та пільгових бюджетних кредитів та інвестицій
 6. Бюджетний розпис головних розпорядників бюджетних коштів
  - Документ, в якому на основі показників затвердженого бюджету проводиться розподіл бюджетних асигнувань по розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів відповідно до показників бюджетної
 7. Вплив податкового навантаження на коефіцієнти ділової активності
  Коефіцієнти ділової активності розраховуються як відношення виручки від реалізації (ВР) до валюти активу підприємства (А середовищ) (оборотність активів (Коб А)), або до окремих складовим елементам активів і пасивів (наприклад, оборотність дебіторської або кредиторської заборгованості (Коб Кред з) , оборотність матеріально-виробничих запасів (Коб МПЗ), власного капіталу, фондовіддача
 8. 4Б. Вплив пільгових бюджетних кредитів на показники платоспроможності
  Сума бюджетного кредиту збільшує позикові зобов'язання комерційної організації на величину АХ. Крім того, суми капіталу і прибутку збільшуються в подальшому на величину AY за рахунок зниження процентних витрат підприємства. При цьому завжди АХ gt; AY. Тому величина показників платоспроможності після отримання пільгових бюджетних кредитів в сумі АХ (при зниженні процентних витрат на AY)
 9. 4Г. Вплив бюджетних інвестицій на показники платоспроможності
  Величина показників платоспроможності після отримання бюджетних інвестицій у сумі AX зміниться таким чином: Ксоб + AX ??Кск 1 = gt; Кск 0, що покращує структуру капіталу Ксоб + AX ??+ Зсред З середовищ Кзс 1 = lt; Кзс 0, що також покращує структуру капіталу Ксоб + AX ??Пчист + НП + Рпроц Кзащ кред 1 Кзащ кред 0 Р проц В результаті
 10. 1Б. Вплив бюджетних кредитів на показники рентабельності
  Пільгові бюджетні кредити носять довгостроковий характер, видаються на поворотній основі і характеризуються відносно низькою процентною ставкою (або навіть відсутністю відсотків). Тому сума кредиту збільшує активи підприємства на величину АХ, але не впливає на суму капіталу, прибутку і (безпосередньо) виручки підприємства. Проте суми прибутку і капіталу збільшуються в подальшому на величину AY
 11. 1Г. Вплив бюджетних інвестицій на рентабельність
  Бюджетні інвестиції відображаються за дебетом рахунка обліку активів, у формі яких вони вносяться, в кореспонденції з кредитом статутного капіталу підприємства. Як правило, бюджетні інвестиції здійснюються у формі внесення в капітал прав користування природними ресурсами (наприклад, земельними ділянками, надрами і т. Д.) Або інших необоротних активів і дуже
 12. Вплив цільового бюджетного фінансування на зведений показник фінансової стійкості
  Зведена характеристика впливу державних витрат на фінансову стійкість комерційної організації наведена в табл. при цьому субсидії та субвенції покращують основні показники ліквідності та платоспроможності; отримання бюджетних кредитів позитивно впливає на показники рентабельності та ліквідності; державне замовлення покращує показники рентабельності, ділової активності та
 13. Ділова гра на тему: "Бюджетний процес в РФ"
  Ділова гра на тему: "Бюджетний процес в
 14. Вплив рівня заробітної плати та профспілок на рішення про розміщення підприємств
  Останні дані про чутливість рішень про розміщення підприємств до рівня заробітної плати цілком узгоджуються з висновками Карлтона. Бартіка (1991) вивчив і узагальнив результати десятків досліджень і прийшов до висновку, що в тривалій перспективі еластичність ділової активності в залежності від рівня заробітної плати знаходиться в межах -1,0 і -2,0. Це означає, що 10% -ве зниження рівня
 15. 3.3. Система показників ділової активності та ефективності діяльності підприємства
  Для оцінки управління діяльністю підприємства наука і практика виробили спеціальні інструменти, звані економічними показниками. Економічні показники - це мікромоделі економічних явищ. Відображаючи динаміку і про-суперечності процесів, що відбуваються, вони схильні до змін і коливань і можуть наближатися або віддалятися від свого головного призначення - вимірювання та оцінки
 16. 4. Система показників, що характеризують фінансовий стан підприємства
  Фінансові показники групують в наступні категорії: 1. Показники ліквідності (liquidity ratios); 2. Показники ділової активності / оборотності (turnover ratios); 3. Показники фінансової стійкості / структури капіталу (solvency ratios); 4. Показники рентабельності (profitability ratios); 5. Показники ринкової активності / оцінка компанії на ринку цінних паперів (market value
 17. Контрольні питання
  Що таке влада? Основні інструменти впливу підлеглих. Назвіть типи влади та їх основні постулати. У чому полягає мистецтво переконання? Як розрізняються аргументи за ступенем впливу? Що входить в поняття ділового етикету? Принципи ведення ділових телефонних