« Попередня Наступна »

3А. Вплив бюджетних субсидій і субвенцій на показники ділової активності


Бюджетні субсидії відображаються за дебетом рахунка грошових коштів в кореспонденції з кредитом рахунка обліку цільового фінансування, і, відповідно, збільшують активи підприємства на величину AX, але не впливають на суму виручки, основних засобів, МПЗ, дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства.
 Тому величина показників ділової активності після отримання субсидій в сумі AX не зміниться, крім показника оборотності активів, який зменшиться (т. Е. Кілька погіршиться):
ВР
Коб А 1 = lt; Коб А 0
А середовищ + АХ
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

3А. Вплив бюджетних субсидій і субвенцій на показники ділової активності

 1. Терміни та визначення:
  Бюджет, платежі до бюджету, дефіцит бюджету, профіцит бюджету, збалансований бюджет, бюджетний федералізм, бюджетна система, бюджетний устрій, міжбюджетні відносини, бюджетний контроль, консолідований бюджет, бюджетне регулювання, дотації, субсидії,
 2. 3В. Вплив держзамовлення на показники ділової активності
  Держзамовлення на суму АХ призводить до збільшення виручки на АХ. Динаміка кредиторської та дебіторської заборгованості неоднозначна і залежить від прийнятих умов оплати й акуратності їх дотримання. Величина активів, основних засобів і МПЗ безпосередньо від отримання держзамовлення не залежить. Тому всі коефіцієнти ділової активності після отримання та виконання держзамовлення на суму AХ збільшуються за рахунок зростання
 3. Види фінансової допомоги
  Під фінансовою допомогою від бюджетів іншого рівня бюджетної системи розуміються надходження у формі дотацій, субвенцій і субсидій або інший безповоротної та безоплатної передачі коштів. Дотації - бюджетні кошти, що надаються бюджету іншого рівня бюджетної системи РФ на безоплатній та безповоротній основах для покриття поточних витрат. Субвенції - бюджетні кошти, що надаються
 4. 4А. Вплив бюджетних субсидій і субвенцій на показники платоспроможності
  Отримані бюджетні субсидії використовуються або на розширення діяльності і здійснення нових проектів, або на заміщення позикового фінансування (у тому числі повністю або частково на зниження короткострокових пасивів підприємства). У другому випадку кредиторська заборгованість (позикові кошти) зменшуються на величину АХ (або декілька меншу), а суми прибутку і капіталу можуть збільшитися в
 5. 2А. Вплив бюджетних субсидій і субвенцій на показники ліквідності
  Бюджетні субсидії використовуються або на розширення діяльності і здійснення нових проектів, або на заміщення позикового фінансування (у тому числі повністю або частково на зниження короткострокових пасивів підприємства). У першому випадку активи підприємства (у т. Ч. Кошти) збільшуються на величину AX без значної зміни величини пасивів. У другому випадку активи підприємства
 6. 1А. Вплив бюджетних субсидій (субвенцій) на показники рентабельності
  Безоплатні бюджетні субсидії відображаються за дебетом рахунка грошових коштів в кореспонденції з кредитом рахунка обліку цільового фінансування, тому збільшують капітал і активи підприємства на величину АХ, але не впливають на суму виручки підприємства. Отримані субсидії можуть використовуватися на розширення діяльності і здійснення нових проектів або на заміщення позикового фінансування (у тому
 7. 3Б. Вплив бюджетних кредитів на показники ділової активності
  Отримані бюджетні кредити збільшують активи і кредиторську заборгованість комерційної організації на величину АХ, але не впливають на суму виручки, основних засобів, МПЗ та дебіторської заборгованості підприємства. Відповідно, показники оборотності дебіторської заборгованості, матеріально-виробничих запасів і фондовіддача основних засобів після отримання пільгових бюджетних кредитів в
 8. 2Г. Вплив бюджетних інвестицій на показники ліквідності
  Величина всіх показників ліквідності після отримання інвестицій у формі будь-яких необоротних активів не змінюється: Аобор Кл заг 1 Кл заг 0 Пкратк (Аобор - Запаси - Витрати) Кл сроч 1 Кл сроч 0 Пкратк Дср-ва Кл абс 1 = = Кл абс 0 Пкратк Таким чином, зростання державних витрат у формі субсидій та пільгових бюджетних кредитів та інвестицій
 9. 1Г. Вплив бюджетних інвестицій на рентабельність
  Бюджетні інвестиції відображаються за дебетом рахунка обліку активів, у формі яких вони вносяться, в кореспонденції з кредитом статутного капіталу підприємства. Як правило, бюджетні інвестиції здійснюються у формі внесення в капітал прав користування природними ресурсами (наприклад, земельними ділянками, надрами і т. Д.) Або інших необоротних активів і дуже
 10. 3Г. Вплив бюджетних інвестицій на показники ділової активності
  Величина основних показників ділової активності в період отримання інвестицій у сумі AХ не зміниться, крім показника оборотності активів і (в окремих випадках) фондовіддачі, які дещо погіршаться: ВР Коб А 1 = lt; Коб А 0 А середовищ + AX ??ВР Кф / о 1 lt; Кф / о 0 ОС середовищ + AX ??У довгостроковій перспективі цей негативний ефект може
 11. Вплив цільового бюджетного фінансування на зведений показник фінансової стійкості
  Зведена характеристика впливу державних витрат на фінансову стійкість комерційної організації наведена в табл. при цьому субсидії та субвенції покращують основні показники ліквідності та платоспроможності; отримання бюджетних кредитів позитивно впливає на показники рентабельності та ліквідності; державне замовлення покращує показники рентабельності, ділової активності та