« Попередня Наступна »

Вплив глобалізації ринку на бренд-менеджмент

 Основні тенденції бізнесу в умовах глобалізації - злиття і поглинання. Поява нових вимірів бренду - модель «5 I»: ідентичність (identity), інформація (information), уява (imagine), занурення (immerse), інтрига (intrigue). Вплив електронної комерції на бренд- менеджмент.
Корпоративні бренди японських і корейських марок (марка поширюється на всю вироблену продукцію компанії). Індивідуальні товарні бренди західних торговельних марок (одна марка - це одна товарна категорія, одне призначення, одна група споживачів). Переваги товарних брендів: більш ефективна керованість, більш глибоке сегментування, більш сильне позиціонування, врахування регіональних ринкових особливостей, відсутність негативних асоціацій від зв'язку з товарами іншої товарної категорії. Мегабрендів (megabrand) - це назва компанії виробника, наприклад, Procter & Gamble. Ця компанія управляє товарними брендами в кількості більше сотні, і її мегабрендів відрізняється від корпоративної марки тим, що допускає автономні товарні бренди, а корпоративний бренд не допускає (наприклад, марки «Sony», «Panasonic», «Yamaha»). Мастербренд (masterbrand) - родове ім'я, що позначає власника марки, наприклад, «Ford Focus» - індивідуальний товарний бренд, де «Ford» - це мастербренд.
Марочний портфель, архітектура бренду (лінійна структура - розтягнення бренду, вертикальна структура - суббренди, складно організована ієрархія - зонтичні бренди.
 Канібалізм бренду (brand
cannibalization) - розвиток однієї марки за рахунок руйнування іншої. Заходи запобігання канібалізму.
Овербрендінг (overbranding) - переповнення ринку брендами та необхідні заходи. Мультибренд - розтягнення однієї марки на товарну лінію і пропозиція різних вигод (смаку, якості, кількості, зовнішнього вигляду і упаковки і т. Д.)
Парасольковий бренд (umbrella brand) об'єднує товари різних продуктових категорій.
Розтягування бренду - це модифікація бренду при збереженні товарної категорії, призначення, цільової аудиторії, ідентичності.
Розширення бренду - це поширення марки на новий сегмент споживачів і суміжну товарну категорію.
Марочне сімейство - це сімейство товарів під одним брендом, що зазнають як розширення, так і розтяг. При зміні позиціонування та ідентичності зміниться і бренд, навіть якщо зберігається стара упаковка і назва. Переваги та недоліки розширення [В. Н. Домнин, гл.10. Практика брендингу].
Спільний брендинг - спільний розвиток декількох відомих марок.
Застарівання, занепад і оновлення бренду. Смерть бренду.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Вплив глобалізації ринку на бренд-менеджмент.

 1. 49. Фінансова глобалізація: сутність, об'єкти, особливості
  Фінансова глобалізація - це та частина процесу загальної глобалізації, яка протікає в сфері міжнародних фінансів. Фінансову глобалізацію слід розуміти як: 1. вільний і ефективний перетік капіталу між країнами і регіонами світу. 2. функціонування глобального фінансового ринку 3. формування системи наднаціонального регулювання міжнародних фінансів 4. реалізація
 2. 49. Фінансова глобалізація: сутність, об'єкти, особливості
  Фінансова глобалізація - це та частина процесу загальної глобалізації, яка протікає в сфері міжнародних фінансів. Фінансову глобалізацію слід розуміти як: 1. вільний і ефективний перетік капіталу між країнами і регіонами світу. 2. функціонування глобального фінансового ринку 3. формування системи наднаціонального регулювання міжнародних фінансів 4. реалізація
 3. Розвиток конкурентоспроможності країни та державне регулювання економіки в умовах глобалізації.
  Глобалізація як одне з реалій сучасного економічного розвитку вимагає пильної уваги та обліку змін, що відбуваються стосовно до будь-якій сфері життя суспільства. Там, де процеси глобалізації недостатньо враховуються, а то й зовсім ігноруються, рано чи пізно будуть відчуватися нові проблеми і перекоси, що не зустрічалися раніше. Це справедливо і для такої найважливішої сфери, як участь
 4. Причини і сутність глобалізації світових фінансів
  Основою глобалізації світових фінансових ринків є глобалізація виробничого процесу, коли внутрішній, національний ринок підпри- ємств-резидента втратив для нього своє першорядне значення і фірма більше не орієнтується на власну країну і займається задоволенням таких потребнхтей і на такому рівні, які були б характерні для всього світу. Виникає глобальний життєвий
 5. Контрольні питання
  1. У чому полягають основні причини інтернаціоналізації та глобалізації світового фінансового ринку? 2. Як можна трактувати термін «світовий фінансовий ринок»? 3. Які функції виконує світовий фінансовий ринок? 4. Які існують основні сегменти світового фінансового ринку? 5. Які характеристики операцій на зарубіжних фінансових ринках і
 6. ПЛАН
  Глобалізація та її наслідки. Демографічна динаміка, процеси і тенденції. Продовольче забезпечення населення планети. Паливно-сировинна ситуація в сучасному світі. Екологічні перевантаження: економічні аспекти. Ключові слова: глобалізація, глобальні проблеми, демографія, екологія, продовольче забезпечення, продовольче забезпечення, дефіцит сировинних ресурсів.
 7. Новосельцева Г. Б .. Трансформація державного регулювання сучасної економіки. М .: Економічні науки, 2006. - 256 с., 2006
 8. Глобалізація світової економіки.
  Після розпаду СРСР і світової соціалістичної системи все більше число країн включаються в систему світогосподарських зв'язків. Все ширше застосовуються єдині для всіх країн стандарти на технологію, забруднення навколишнього середовища, бухгалтерську звітність і т. Д. Через міжнародні організації (МВФ, СОТ) впроваджуються однакові критерії макроекономічної політики, відбувається уніфікація вимог до
 9. Розвиток інтеграційних тенденцій у всіх регіонах світу.
  Регіональну інтеграцію деякі економісти вважають головною рушійною силою глобалізації. Найбільш успішно інтеграція здійснюється в Європі, в 1999 р введена єдина валюта євро, економічний союз доповниться валютним. Інтеграційні процеси здійснюються в Північній Америці (NAFTA), Латинській Америці (МЕРКОСУР), в Азії (АТЕС), це тільки деякі приклади регіональної інтеграції. Негативні
 10. Зміст
  ВСТУП 3 РОБОЧА ПРОГРАМА 6 ТЕМА 1. Міжнародний бізнес в умовах глобалізації економіки: основні тенденції 9 1. Основні тенденції глобалізації економіки 9 Лютого. Міжнародний бізнес в глобальній економіці 11 3. Фактори, що формують середовище міжнародного бізнесу .. 13 4. Базові поняття і дефініції міжнародного бізнесу 14 Завдання 15 Кейси 16 Інтернет-ресурси 21 Тема 2. Торгівля
 11. КОНТРОЛЬНІ ЗАПИТАННЯ І ЗАВДАННЯ
  Звідки виходять основні загрози МЕБ? З чим пов'язана потреба в узгодженні економічної політики держав? Назвіть основні елементи інституційної структури МЕБ і їх функції. Як забезпечується стабільність міжнародної економічної системи? У чому полягає вплив глобалізації на міжнародні економічні
 12. Глобалізація
  набирає силу процес інтеграції національних економік у розширюються світові
 13. 13. ОСНОВНІ НАПРЯМКИ І МЕХАНІЗМ ПРОЦЕСІВ ГЛОБАЛІЗАЦІЇ У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ
  . Термін «глобалізація» вперше вжито американським економістом Левіта (1983 р) для оцінки процесу злиття ринків, активно почав проявлятися з початку 80-х рр. XX ст. Глобалізація в цілому і світогосподарських відносин зокрема - об'єктивний процес, що виражає сукупність умов розвитку сучасного світового співтовариства, і насамперед науково-технічного та економічного прогресу.
 14. Причини глобалізації міжнародного бізнесу.
  Політичні: збільшення ролі міжнародних організацій, контролюючих міжнародні ринки (СОТ, МВФ, група Світового банку); створення інтеграційних угруповань (ЄС, NAFTA, АСЕАН, МЕРКОСУР); зменшення бар'єрів у міжнародній торгівлі і зарубіжних інвестиціях; процеси приватизації; збільшення кількості демократичних держав. Економічні. Глобалізація ринків, ціни, конкуренція
 15. вимірювання сили бренду по моделі Т. Геда
  Чотири виміри сили бренду по моделі Т. Геда: функціональне (сприйняття корисності), соціальне (ідентифікація з соціальною групою), духовне (етичність, відповідальність), ментальне (психологічна підтримка особистісної трансформації). Глобальні бренди, рейтинги, тенденції глобалізації ринку. Самопозиціювання. Позиціонування марки (бренду) серед співробітників і