« Попередня Наступна »

Вплив державних витрат на коефіцієнти ділової активності


Коефіцієнти ділової активності розраховуються як співвідношення виручки від реалізації до валюти активу підприємства (оборотність активів), або до окремих складовим частинам активів і пасивів (наприклад, оборотність дебіторської або кредиторської заборгованості, оборотність матеріально-виробничих запасів, власного капіталу, фондовіддача основних засобів і т.
д.):
ВР ВР ВР ВР
Коб А =, Коб Кред З =, Коб МПЗ =, Кф / о =
А середовищ Кред З середовищ -МПЗ середовищ ОС середовищ
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Вплив державних витрат на коефіцієнти ділової активності

 1. 3В. Вплив держзамовлення на показники ділової активності
  Держзамовлення на суму АХ призводить до збільшення виручки на АХ. Динаміка кредиторської та дебіторської заборгованості неоднозначна і залежить від прийнятих умов оплати й акуратності їх дотримання. Величина активів, основних засобів і МПЗ безпосередньо від отримання держзамовлення не залежить. Тому всі коефіцієнти ділової активності після отримання та виконання держзамовлення на суму AХ збільшуються за рахунок зростання
 2. Вплив податкового навантаження на коефіцієнти ділової активності
  Коефіцієнти ділової активності розраховуються як відношення виручки від реалізації (ВР) до валюти активу підприємства (А середовищ) (оборотність активів (Коб А)), або до окремих складовим елементам активів і пасивів (наприклад, оборотність дебіторської або кредиторської заборгованості (Коб Кред з) , оборотність матеріально-виробничих запасів (Коб МПЗ), власного капіталу, фондовіддача
 3. Оцінка впливу різних форм фінансування державних витрат на коефіцієнти рентабельності
  Оцінка впливу різних форм фінансування державних витрат на коефіцієнти
 4. Вплив державних витрат на коефіцієнти платоспроможності
  Коефіцієнти структури капіталу розраховуються як співвідношення окремих елементів пасивів і капіталу між собою (коефіцієнт власного капіталу Кск і коефіцієнт позикових коштів Кзс): Ксоб Зсред Кск =, Кзс = Ксоб + Зсред Ксоб Крім того, показником платоспроможності підприємства є коефіцієнт
 5. Коефіцієнт оборотності матеріальних оборотних коштів
  коефіцієнт ділової активності, що відображає число оборотів запасів і витрат підприємства за аналізований
 6. Мультиплікатор
  - Показник, що характеризує зміну рівноважного ВНП (НД) при зміні сукупного попиту на 1 одиницю. автономних витрат - коефіцієнт, що показує залежність зміни доходу від зміни автономних витрат. державних витрат - коефіцієнт приросту ВНП в результаті збільшення державних витрат на закупівлю товарів і послуг. податків - коефіцієнт приросту ВНП в
 7. Коефіцієнт загальної оборотності капіталу
  коефіцієнт ділової активності, що відображає швидкість обороту (у кількості оборотів за період) усього капіталу
 8. Коефіцієнт оборотності мобільних засобів
  коефіцієнт ділової активності, що відображає швидкість обороту всіх мобільних (як матеріальних, так і нематеріальних) засобів
 9. Вплив державних витрат на коефіцієнти ліквідності
  Коефіцієнти ліквідності розраховуються як співвідношення певної частини активів підприємства до його короткостроковими пасивами (короткостроковим зобов'язанням). Розрізняють коефіцієнти загальної ліквідності (в чисельнику - всі оборотні активи), термінової ліквідності (у чисельнику - оборотні активи, не включаючи запаси і витрати) і абсолютної ліквідності (в чисельнику тільки грошові кошти):
 10. Коефіцієнт оборотності готової продукції
  коефіцієнт ділової активності, що показує швидкість обороту готової