« Попередня Наступна »

Вплив державних витрат на коефіцієнти платоспроможності


Коефіцієнти структури капіталу розраховуються як
співвідношення окремих елементів пасивів і капіталу між собою (коефіцієнт власного капіталу Кск і коефіцієнт позикових коштів Кзс):
Ксоб Зсред
Кск
=, Кзс =
Ксоб + Зсред Ксоб
Крім того, показником платоспроможності підприємства є коефіцієнт захищеності кредиторів (Кзащ кред):
Пчист + НП + Рпроц
Кзащ кред
Р
Т проц
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Вплив державних витрат на коефіцієнти платоспроможності

 1. Оцінка впливу різних форм фінансування державних витрат на коефіцієнти рентабельності
  Оцінка впливу різних форм фінансування державних витрат на коефіцієнти
 2. Мультиплікатор
  - Показник, що характеризує зміну рівноважного ВНП (НД) при зміні сукупного попиту на 1 одиницю. автономних витрат - коефіцієнт, що показує залежність зміни доходу від зміни автономних витрат. державних витрат - коефіцієнт приросту ВНП в результаті збільшення державних витрат на закупівлю товарів і послуг. податків - коефіцієнт приросту ВНП в
 3. Вплив державних витрат на коефіцієнти ліквідності
  Коефіцієнти ліквідності розраховуються як співвідношення певної частини активів підприємства до його короткостроковими пасивами (короткостроковим зобов'язанням). Розрізняють коефіцієнти загальної ліквідності (в чисельнику - всі оборотні активи), термінової ліквідності (у чисельнику - оборотні активи, не включаючи запаси і витрати) і абсолютної ліквідності (в чисельнику тільки грошові кошти):
 4. Вплив державних витрат на коефіцієнти ділової активності
  Коефіцієнти ділової активності розраховуються як співвідношення виручки від реалізації до валюти активу підприємства (оборотність активів), або до окремих складовим частинам активів і пасивів (наприклад, оборотність дебіторської або кредиторської заборгованості, оборотність матеріально-виробничих запасів, власного капіталу, фондовіддача основних засобів і т. д.): ВР
 5. Кредитоспроможність підприємства
  - Це здатність економічних суб'єктів своєчасно і в повному обсязі розраховуватися за своїми зобов'язаннями у зв'язку з поверненням кредиту. Для визначення класу кредитоспроможності необхідно розглянути п`ять коефіцієнтів: коефіцієнт абсолютної ліквідності; проміжний коефіцієнт покриття; коефіцієнт поточної ліквідності; коефіцієнт співвідношення власних і позикових коштів;
 6. Модель сверхідентіфіціруема
  - Якщо число структурних коефіцієнтів менше числа наведених коефіцієнтів і отже, на основі наведених коефіцієнтів можна отримати два або більше значень одного структурного
 7. 3В. Вплив держзамовлення на показники ділової активності
  Держзамовлення на суму АХ призводить до збільшення виручки на АХ. Динаміка кредиторської та дебіторської заборгованості неоднозначна і залежить від прийнятих умов оплати й акуратності їх дотримання. Величина активів, основних засобів і МПЗ безпосередньо від отримання держзамовлення не залежить. Тому всі коефіцієнти ділової активності після отримання та виконання держзамовлення на суму AХ збільшуються за рахунок зростання
 8. Розрахунок коефіцієнтів.
  Для поглибленого аналізу на додаток до абсолютними показниками доцільно також розрахувати ряд аналітичних показників, що показують ліквідність підприємства. Основними показниками є: коефіцієнт покриття, коефіцієнт ліквідності, коефіцієнт співвідношення власних і позикових
 9. Вплив податкового навантаження на коефіцієнти ділової активності
  Коефіцієнти ділової активності розраховуються як відношення виручки від реалізації (ВР) до валюти активу підприємства (А середовищ) (оборотність активів (Коб А)), або до окремих складовим елементам активів і пасивів (наприклад, оборотність дебіторської або кредиторської заборгованості (Коб Кред з) , оборотність матеріально-виробничих запасів (Коб МПЗ), власного капіталу, фондовіддача
 10. Модель неідентифіковані
  - Якщо число структурних коефіцієнтів більше числа наведених коефіцієнтів і отже, структурні коефіцієнти не можуть бути оцінені через коефіцієнти наведеної форми
 11. Коефіцієнт приватної кореляції
  - Вимірює вплив на результат фактора Xi при незмінному рівні інших факторів: 1 - R2 1 yx1x 2 ... xi ... xm - Г yxix1x 2 ... x (i-1) х (i + 1) ... xm и 1 - 1-R '1 А> x1x2 ... x (i-1) x (i + 1) ... xm 2 комплексу m факторів з результатом; R yx1x2 ... x (i-1) x (модель фактора xi. Де: R yxix2_xi_xm - множинний коефіцієнт детермінації всього R2yx1x2.X (i-1) X (i + 1) .xm - той же показник детермінації, але без
 12. Коефіцієнт рентабельності
  Коефіцієнт рентабельності являє собою відношення загальної поточної вартості майбутніх приток грошових коштів до первісної інвестиції (ТС / І). Цей коефіцієнт використовується як засіб розташування проектів в порядку спадання їх привабливості. Якщо коефіцієнт рентабельності більше 1, тоді вам слід прийняти даний проект. Коефіцієнт рентабельності має перевагу в
 13. 18.8. Коефіцієнт фінансового левереджа
  Наприклад, коефіцієнт фінансового левереджа визначає відношення між загальною сумою активів і акціонерним капіталом на їх фінансування: Сума активів / Акціонерний капітал. Чим більше активів фінансується на базі заданого акціонерного капіталу, тим вище коефіцієнт фінансового левереджа. Коефіцієнт фінансового левереджа - елемент аналітичного розкладання показника прибутку на власний
 14. Моделювання впливу державних фінансів на стійкість комерційних організацій
  Аналіз, проведений в гол. 2, свідчить про існування залежності між фінансовою стійкістю комерційної організації і державною фінансовою політикою. В рамках вивчення впливу державних фінансів на стійкість комерційних організацій необхідно приділити особливу увагу розробці системи оцінки проводяться державою змін і наслідків, які ці зміни