« Попередня Наступна »

1В. Вплив держзамовлення (державних закупівель) на показники рентабельності


Держзамовлення представляє додаткове джерело фінансових ресурсів організації. Таким чином, величина держзамовлення AX призводить до
збільшенню виручки на АХ. Суми прибутку і капіталу також змінюються на величину AY, рівну прибутку від виконання держзамовлення (якщо від держзамовлення отримано збиток, то величина AY негативна). При цьому завжди АХ gt; AY. Динаміка активів прямо не залежить від отримання держзамовлення. Тому величина показників рентабельності після отримання та виконання держзамовлення на суму АХ (при прибутку від виконання держзамовлення AY) така: Пчист + AY
Крск 1 = - gt; Крск 0 (за умови що держзамовлення прибутковий, т.
е.AYgt; 0)
Пчист + AY
Асред
Ксред + AY
Кра 1 gt; Кра 0
Пчист + AY
КРР 1 = - lt; КРР 0 (т. К. Норма прибутку за держзамовленням зазвичай
Р обсяг + А
82
невисока)
Таким чином, в результаті отримання держзамовлення основні показники рентабельності підприємства в цілому поліпшуються (крім рентабельності реалізації, через зазвичай низької норми прибутку за держзамовленням).
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

1В. Вплив держзамовлення (державних закупівель) на показники рентабельності

 1. 2В. Вплив держзамовлення на показники ліквідності
  Держзамовлення на суму АХ призводить до збільшення виручки на АХ, але при цьому величина активів і пасивів прямо не залежить від отримання держзамовлення. Тому немає жорсткої залежності показників ліквідності від держзамовлення. Однак, все ж можна виділити кілька аспектів впливу держзамовлення на ліквідність, які важко виразити кількісно: якщо держава затримує платежі за виконаний держзамовлення,
 2. 4 В. Вплив держзамовлення на показники платоспроможності
  Величина показників платоспроможності після виконання держзамовлення на суму AХ (при прибутку від виконання держзамовлення AY) така: Ксоб + AY Кск 1 = gt; Кск 0, що покращує структуру капіталу Ксоб + AY + Зсред З середовищ Кзс 1 = lt; Кзс 0, що також покращує структуру капіталу Ксоб + AY Пчист + AY + НП + Рпроц Кзащ кред 1 =
 3. 3В. Вплив держзамовлення на показники ділової активності
  Держзамовлення на суму АХ призводить до збільшення виручки на АХ. Динаміка кредиторської та дебіторської заборгованості неоднозначна і залежить від прийнятих умов оплати й акуратності їх дотримання. Величина активів, основних засобів і МПЗ безпосередньо від отримання держзамовлення не залежить. Тому всі коефіцієнти ділової активності після отримання та виконання держзамовлення на суму AХ збільшуються за рахунок зростання
 4. Модель управління частками бюджетних витрат для закупівлі нафти, що забезпечує функціонування результатів виконаного держзамовлення.
  Бюджетні витрати розподіляються по фондообразующім секторам різних країн (рис. 18.17), тому потік натуральної продукції з країн-виробників накопичується в операторі-інтеграторі 14201 (рис. 18.21). У реальному житті (і в тре- {foto273} Рис. 18.20. Структурна схема моделі формування валютного курсу країни до 10085 оператор управління частками бюджетних ресурсів 10089 ^ МЯ 10088 I вкл.
 5. 4Г. Вплив бюджетних інвестицій на показники платоспроможності
  Величина показників платоспроможності після отримання бюджетних інвестицій у сумі AX зміниться таким чином: Ксоб + AX ??Кск 1 = gt; Кск 0, що покращує структуру капіталу Ксоб + AX ??+ Зсред З середовищ Кзс 1 = lt; Кзс 0, що також покращує структуру капіталу Ксоб + AX ??Пчист + НП + Рпроц Кзащ кред 1 Кзащ кред 0 Р проц В результаті
 6. Фінансовий контур
  В основі фінансового контуру лежить модель формування державного бюджету (рис. 18.17) і алгоритми установки податкових ставок і митних (експортних та імпортних) мит (на схемі не наведено). Всі потоки дохідної частини бюджету позначені на схемі. Результуючий потік бюджетних доходів моделюється оператором 10064 (20064 і т. Д.). У тренажері зміна дохідної частини відбувається лише за
 7. Ефект мультиплікатора
  Е -фект мі льтіплікатора - дсбавочний зсув кривої сукупного попиту, що виникає у випадках, коли експансіоністська бюджетна політика призводить до збільшення доходів суб'єктів економіки, а отже, і зростанню споживчих витрат. Коли уряд приймає рішення про придбання у компанії McDonell- Douglas нових винищувачів на $ 20 млрд, безпосередній ефект підвищення
 8. 1Г. Вплив бюджетних інвестицій на рентабельність
  Бюджетні інвестиції відображаються за дебетом рахунка обліку активів, у формі яких вони вносяться, в кореспонденції з кредитом статутного капіталу підприємства. Як правило, бюджетні інвестиції здійснюються у формі внесення в капітал прав користування природними ресурсами (наприклад, земельними ділянками, надрами і т. Д.) Або інших необоротних активів і дуже
 9. Учасники рішень про закупівлі від імені державних установ.
  Існують державні закупівельні органи федерального уряду, урядів регіонів і «на місцевому рівні». Найбільшими є закупівельні організації федерального уряду, що купують товари як для цивільних, так і для військових цілей. Однак жодна установа уряду не здійснює всіх закупівель того чи іншого товару, обладнання чи послуг. Багато установ
 10. Державне споживання
  частина валового національного продукту, що витрачається на утримання державного апарату, органів державного управління, на здійснення функцій держави. Включає витрати на оплату державних замовлень, державних закупівель, утримання державних
 11. Спостережувані показники
  Аналіз результатів прогнозування управління міжнародним нафтовим ринком можна здійснювати за кількома групами показників. Спочатку аналізуються показники, що характеризують динаміку цін на нафту в процесі міжнародної торгівлі і зміна попиту на неї. Найважливішим із них є величина сумарної експортної виручки в кожний поточний момент часу. Цей показник зручно спостерігати у вигляді
 12. Політика в рамках державних закупівель
  - Вимога від державних органів і підприємств купувати товари тільки у національних
 13. Приватні споживання і заощадження
  Розглянемо, які чинники і як впливають на їх обсяг. Збільшення реальної ставки відсотка Rведет до зростання заощаджень. Іншим фактором, також сприяє накопиченню заощаджень, є збільшення поточного випуску продукції, а отже, доходів. Якщо ж очікується підвищення доходів у майбутньому, то це збільшує споживання і зменшує заощадження в поточному періоді. Зміна державних
 14. Мультиплікатор
  - Показник, що характеризує зміну рівноважного ВНП (НД) при зміні сукупного попиту на 1 одиницю. автономних витрат - коефіцієнт, що показує залежність зміни доходу від зміни автономних витрат. державних витрат - коефіцієнт приросту ВНП в результаті збільшення державних витрат на закупівлю товарів і послуг. податків - коефіцієнт приросту ВНП в