« Попередня Наступна »

3В. Вплив держзамовлення на показники ділової активності


Держзамовлення на суму АХ призводить до збільшення виручки на АХ. Динаміка кредиторської та дебіторської заборгованості неоднозначна і залежить від прийнятих умов оплати й акуратності їх дотримання.
Величина активів, основних засобів і МПЗ безпосередньо від отримання держзамовлення не залежить. Тому всі коефіцієнти ділової активності після отримання та виконання держзамовлення на суму AХ збільшуються за рахунок зростання виручки:
ВР + AХ
Коб А 1 = gt; Коб А 0
А
середовищ
ВР + AХ
Коб КредЗ 1 = gt; Коб КредЗ 0
Кред З середовищ
і т.д.
При цьому зростання показників оборотності активів, дебіторської заборгованості, матеріально-виробничих запасів і фондовіддачі основних засобів позитивно позначається на фінансовій стійкості підприємства, в той час як зростання коефіцієнта оборотності кредиторської заборгованості сам по собі кілька погіршує фінансову стійкість (але не може нівелювати позитивний ефект від поліпшення інших показників ділової активності).

Таким чином, зростання державних витрат у формі держзамовлення в цілому покращують різні показники ділової активності організацій- одержувачів держзамовлень, у той час як безоплатні субсидії, субвенції та пільгові бюджетні кредити надають неоднозначне (найчастіше різноспрямований) вплив на коефіцієнти ділової активності.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

3В. Вплив держзамовлення на показники ділової активності

 1. 1В. Вплив держзамовлення (державних закупівель) на показники рентабельності
  Держзамовлення представляє додаткове джерело фінансових ресурсів організації. Таким чином, величина держзамовлення AX призводить до збільшення виручки на АХ. Суми прибутку і капіталу також змінюються на величину AY, рівну прибутку від виконання держзамовлення (якщо від держзамовлення отримано збиток, то величина AY негативна). При цьому завжди АХ gt; AY. Динаміка активів прямо не залежить від отримання
 2. 2В. Вплив держзамовлення на показники ліквідності
  Держзамовлення на суму АХ призводить до збільшення виручки на АХ, але при цьому величина активів і пасивів прямо не залежить від отримання держзамовлення. Тому немає жорсткої залежності показників ліквідності від держзамовлення. Однак, все ж можна виділити кілька аспектів впливу держзамовлення на ліквідність, які важко виразити кількісно: якщо держава затримує платежі за виконаний держзамовлення,
 3. 4 В. Вплив держзамовлення на показники платоспроможності
  Величина показників платоспроможності після виконання держзамовлення на суму AХ (при прибутку від виконання держзамовлення AY) така: Ксоб + AY Кск 1 = gt; Кск 0, що покращує структуру капіталу Ксоб + AY + Зсред З середовищ Кзс 1 = lt; Кзс 0, що також покращує структуру капіталу Ксоб + AY Пчист + AY + НП + Рпроц Кзащ кред 1 =
 4. Модель управління частками бюджетних витрат для закупівлі нафти, що забезпечує функціонування результатів виконаного держзамовлення.
  Бюджетні витрати розподіляються по фондообразующім секторам різних країн (рис. 18.17), тому потік натуральної продукції з країн-виробників накопичується в операторі-інтеграторі 14201 (рис. 18.21). У реальному житті (і в тре- {foto273} Рис. 18.20. Структурна схема моделі формування валютного курсу країни до 10085 оператор управління частками бюджетних ресурсів 10089 ^ МЯ 10088 I вкл.
 5. 3Б. Вплив бюджетних кредитів на показники ділової активності
  Отримані бюджетні кредити збільшують активи і кредиторську заборгованість комерційної організації на величину АХ, але не впливають на суму виручки, основних засобів, МПЗ та дебіторської заборгованості підприємства. Відповідно, показники оборотності дебіторської заборгованості, матеріально-виробничих запасів і фондовіддача основних засобів після отримання пільгових бюджетних кредитів в
 6. 4Г. Вплив бюджетних інвестицій на показники платоспроможності
  Величина показників платоспроможності після отримання бюджетних інвестицій у сумі AX зміниться таким чином: Ксоб + AX ??Кск 1 = gt; Кск 0, що покращує структуру капіталу Ксоб + AX ??+ Зсред З середовищ Кзс 1 = lt; Кзс 0, що також покращує структуру капіталу Ксоб + AX ??Пчист + НП + Рпроц Кзащ кред 1 Кзащ кред 0 Р проц В результаті
 7. 3Г. Вплив бюджетних інвестицій на показники ділової активності
  Величина основних показників ділової активності в період отримання інвестицій у сумі AХ не зміниться, крім показника оборотності активів і (в окремих випадках) фондовіддачі, які дещо погіршаться: ВР Коб А 1 = lt; Коб А 0 А середовищ + AX ??ВР Кф / о 1 lt; Кф / о 0 ОС середовищ + AX ??У довгостроковій перспективі цей негативний ефект може
 8. Фінансовий контур
  В основі фінансового контуру лежить модель формування державного бюджету (рис. 18.17) і алгоритми установки податкових ставок і митних (експортних та імпортних) мит (на схемі не наведено). Всі потоки дохідної частини бюджету позначені на схемі. Результуючий потік бюджетних доходів моделюється оператором 10064 (20064 і т. Д.). У тренажері зміна дохідної частини відбувається лише за
 9. 1Г. Вплив бюджетних інвестицій на рентабельність
  Бюджетні інвестиції відображаються за дебетом рахунка обліку активів, у формі яких вони вносяться, в кореспонденції з кредитом статутного капіталу підприємства. Як правило, бюджетні інвестиції здійснюються у формі внесення в капітал прав користування природними ресурсами (наприклад, земельними ділянками, надрами і т. Д.) Або інших необоротних активів і дуже
 10. Вплив податкового навантаження на коефіцієнти ділової активності
  Коефіцієнти ділової активності розраховуються як відношення виручки від реалізації (ВР) до валюти активу підприємства (А середовищ) (оборотність активів (Коб А)), або до окремих складовим елементам активів і пасивів (наприклад, оборотність дебіторської або кредиторської заборгованості (Коб Кред з) , оборотність матеріально-виробничих запасів (Коб МПЗ), власного капіталу, фондовіддача
 11. 3А. Вплив бюджетних субсидій і субвенцій на показники ділової активності
  Бюджетні субсидії відображаються за дебетом рахунка грошових коштів в кореспонденції з кредитом рахунка обліку цільового фінансування, і, відповідно, збільшують активи підприємства на величину AX, але не впливають на суму виручки, основних засобів, МПЗ, дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства. Тому величина показників ділової активності після отримання субсидій в сумі AX НЕ
 12. Спостережувані показники
  Аналіз результатів прогнозування управління міжнародним нафтовим ринком можна здійснювати за кількома групами показників. Спочатку аналізуються показники, що характеризують динаміку цін на нафту в процесі міжнародної торгівлі і зміна попиту на неї. Найважливішим із них є величина сумарної експортної виручки в кожний поточний момент часу. Цей показник зручно спостерігати у вигляді
 13. Вплив рівня заробітної плати та профспілок на рішення про розміщення підприємств
  Останні дані про чутливість рішень про розміщення підприємств до рівня заробітної плати цілком узгоджуються з висновками Карлтона. Бартіка (1991) вивчив і узагальнив результати десятків досліджень і прийшов до висновку, що в тривалій перспективі еластичність ділової активності в залежності від рівня заробітної плати знаходиться в межах -1,0 і -2,0. Це означає, що 10% -ве зниження рівня
 14. 3.3. Система показників ділової активності та ефективності діяльності підприємства
  Для оцінки управління діяльністю підприємства наука і практика виробили спеціальні інструменти, звані економічними показниками. Економічні показники - це мікромоделі економічних явищ. Відображаючи динаміку і про-суперечності процесів, що відбуваються, вони схильні до змін і коливань і можуть наближатися або віддалятися від свого головного призначення - вимірювання та оцінки