« Попередня Наступна »

Вплив інформаційних технологій на аудит

 Розглянемо вплив сучасних інформаційних технологій на аудит.
Роль ця дуже велика і підтверджується це насамперед тим, що по-перше, в ході перевірки, у разі використання банком сучасної АБС, певну частину процедур аудиту годі й здійснювати через непотрібність. Так, наприклад, традиційна для класичного аудиту звірка аналітичного і синтетичного обліків абсолютно безглузда і, як правило, не здійснюється у разі використання банком сучасної автоматизованої банківської системи (АБС) великої розробника. Це стосується і перевірки правильності розрахунку відсотків, здійснення переоцінки рахунків в іноземній валюті, більшості загальних процедур ведення бухгалтерського обліку. По-друге, самі аудитори можуть використовувати програмне забезпечення для полегшення обробки даних за затвердженими стандартними методиками. По-третє, в процесі аналітичної діяльності для підтвердження своїх висновків аудитори можуть використовувати сучасні економіко-математичні та статистичні методи, зокрема методи прогнозування або аналізу фінансового стану.
Дійсно, використовувані засоби автоматизації дуже важливі для банків. Сучасна АБС гарантує від багатьох можливих порушень і помилок при обліку банківських операцій. Можна згадати хоча б такі актуальні питання валютного обліку, як технологія здійснення конверсійних операцій, розрахунок курсової різниці і валютна звітність. У 1993-1996 роках при отриманні валютної ліцензії банки відчувають гостру нестачу фахівців з перерахованих питань. Проблеми організації роботи відповідно до вимог Банку Росії в більшості випадків вони вирішували не за рахунок власних фахівців, не за допомогою аудиторів або консультантів, а покупкою сучасної АБС, яка найбільш правильно і зручно (на основі досвіду роботи з сотнями банків) вирішувала ці проблеми.
 І в даний час банки вирішують схожі питання аналогічним чином.
Але ці позитивні тенденції мають і зворотний бік. Крім багатьох переваг інформаційні системи служать і серйозним потенційним джерелом помилок і збоїв, що викликаються недосконалістю програмної та технічної бази. Забезпечення надійності таких систем вимагає значних матеріальних і технічних витрат, і це обмежує розвиток АБС. Крім того, будь АБС, незалежно від ступеня своєї досконалості, має ще одне слабке місце - вона вимагає ручного введення інформації. Саме на цьому етапі виникає велика частина помилок. Але для об'єктивності зауважимо, що існують технології, що дозволяють мінімізувати ненадійність ручного введення.
Наприклад, найбільш проста і надійна з технологій передбачає так званий "подвійне введення", коли кожен документ вводиться в інформаційну систему двічі, причому цю роботу виконують різні співробітники, і документ вважається введеним лише у випадку повної ідентичності його електронних копій. Даний метод може використовуватися і в більш ефективному - скороченому - варіанті, коли подвійному введенню підлягає не вся інформація, а тільки основна її частина (кореспондуючі рахунки і сума або тільки сума). Для підвищення ефективності при збереженні надійності контролю можна також використовувати систему умов. Наприклад, якщо сума документа перевищує якусь межу або в кореспонденції вказано рахунок якого-небудь особливо важливого клієнта, то документ підлягає подвійному введенню частково або повністю.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Вплив інформаційних технологій на аудит

 1. Аудит інформаційних систем
  Практично жодна компанія, в якій би індусгріі вона ні працювала, не в змозі сьогодні обходитися без використання сучасних інформаційних технологій. А в деяких галузях (таких, як фінанси, телекомунікація або автоматизація) стала невід'ємною частиною бізнес Пдеятельності, без якої просто неможливо здійснення операції. У той же час інформаційні технології з кожним роком все
 2. 7.2. Методи підтримки прийняття рішень на основі інформаційних технологій
  Для підтримки прийняття рішень c допомогою інформаційних технологій, включаючи аналіз і вироблення альтернатив, в СППР використовуються наступні методи: 1) інформаційний пошук; 2) інтелектуальний аналіз даних; 3) витяг (пошук) знань в базах даних; 4) міркування на основі прецедентів; 5) імітаційне моделювання; 6) генетичні алгоритми; 7) штучні нейронні мережі; 8) методи
 3. Технологія «Управління на базі штучного інтелекту»
  заснована на пріоритеті відпрацьованої практики, статистики і сучасних економіко-математичних методів, реалізованих у вигляді баз знань або баз даних у системі сучасних інформаційних комп'ютерних технологій. Штучний інтелект це система сучасних інформаційних технологій, що моделюють деякі сторони розумової діяльності людини при підготовці та реалізації рішень.
 4. Віртуальні ситуаційні центри
  призначені для підвищення ефективності, якості і швидкості прийняття рішень і засновані на методиці управління колективним розумом розподіленої групи експертів і будуються на основі інформаційних технологій дистанційної взаємодії, у т. ч. процесів пошуку, збору, аналізу потоків інформації та використання методів гібридного інтелекту. Технології віртуальних ситуаційних центрів
 5. Інформаційне забезпечення.
  У світі зараз здійснюється досить багато проектів по оцінці інформаційного забезпечення інноваційної діяльності, наприклад, Information Society Initiative у Великобританії, European Survey of Information Society в країнах ЄС. Мета цих проектів - виробити уявлення про найбільш ефективні в даний час інформаційних і комунікаційних технологіях, шляхи співпраці і
 6. Технологія
  - Наукові методи досягнення практичних цілей. У поняття технологій звичайно включаються три групи технологій: технологія продуктів, технологія процесів, технологія '
 7. Розробка стратегії.
  Недавні «каталітичні», що ведуть до змін ініціативи в ЄС переслідували мету допомогти окремим регіонам в рамках ЄС розробити інноваційні стратегії, які сприяли б генерації і дифузії технологій. Ці схеми включають Регіональні технологічні плани (RTP - Regional Technology Plans), Регіональні інноваційні стратегії (RIS - Regional Innovation Strategies) та Регіональні
 8. Уміння прогнозувати і вимоги до компетентності
  Потреби в навичках прогнозування, в основному, виникають у менеджерів. Рішення, однак, повинно прийматися на основі ретельного аналізу планованих розробок продукт-ринок і введення нової технології, інформаційної технології або автоматизованого
 9. 42. Банківська інфраструктура.
  Інфраструктура (лат.infro - під + структура) - складові частини загального пристрою економічного життя, що носять підлеглий, допоміжний характер і забезпечують нормальну діяльність економічної системи в цілому. Основні види професійних консультаційних послуг: 1. Консультування з управління (менеджмент-консалтинг): а) стратегічні питання розвитку: прогнозіровааніе,
 10. 5.2. Управління ресурсами та інформаційні технології
  5.2. Управління ресурсами та інформаційні
 11. Розвиток інтерактивності освітнього середовища
  , Основними шляхами якого є: Розвиток методів інформаційного ресурсу на базі технологій гіпертексту, гіпермедіа, мультимедіа та ін. Примітка [О. П.139]: Ка до досягається інтерактивність навчання в інноваційному освіті? 120 Дослідження методів навчання, що використовуються в реальній педагогічній практиці, показують, що викладачі часто вже не стільки наставляють і контролюють
 12. Кризові технології
  - Комплекс технологій, застосовуваних для вирішення завдань конкурентної боротьби в широкому сенсі, включаючи, так звані "політичні" (технології ведення передвиборної боротьби, технології проведення виборів, технології створення іміджу, технології створення громадської думки, технології створення керованих громадських організацій та
 13. Структурно-технологічні аспекти забезпечення національних інтересів
  пов'язані зі створенням нового технологічного базису на основі високих технологій, інформаційно-комп'ютерних систем, нових джерел енергії, глибокої переробки вихідних природних ресурсів, з використанням нових видів матеріалів. Особливо важливий перехід до високих ресурсозберігаючих технологій, де відставання Росії від тренда розвинених країн продовжує зберігатися. Ключовий інтерес Росії -
 14. Впливати на яку аудиторію?
  Міжнародна інформація - це важлива частина міжнародних відносин. Об'єктом її впливу є мільйони людей. У зв'язку з «викривленням» інформаційного простору в бік більш сильної сторони, де в якості можливих загроз називається, в тому числі, і «інформаційна експансія з боку інших держав», у відповідь передбачається «вжиття комплексних заходів щодо захисту свого