« Попередня Наступна »

4. Вплив історичних і міжнародних відмінностей на розподіл національного доходу

 Порівняння національного доходу в часі і просторі ускладнюються також відмінностями в характері й методах його розподілу. Це ускладнення виникає в тому випадку, якщо ВВПЗ-уявлення повинно розкрити різницю у рівні добробуту, забезпе-чувати порівнюваними обсягами національного доходу. Вплив характеру розподілу доходу між членами загально-ства на економічний добробут безсумнівно. Дохід у мил-Ліард доларів, основна частина якого сконцентрована в ру-ках однієї сім'ї, за своїм впливом на добробут нації, ймовірно, не еквівалентний того ж мільярду доларів, распреде-лених більш рівномірно серед членів суспільства. Навіть якби сім'я, що володіє більшою частиною мільярда доларів, поже-лала б витратити її на благо всього суспільства, сумнівно, щоб її рішення в кінцевому рахунку було б більш розумним, ніж рішен-ня самих членів суспільства. Ми вважаємо, звичайно, що люди, напів-чающие дохід і розпоряджаються їм, могли б упоратися самі.
 Оскільки дохід надходить у їх розпорядження, вони повинні мати можливість використовувати його індивідуально або колективно та-ким чином, щоб він приніс їм найбільше задоволення. З іншого боку, невідомо, чи принесе таке ж економічний добробут країні абсолютно рівномірно розподілений до-хід, як і кілька нерівномірно розподілений дохід, який надає в розумній мірі більшу винагороду за біль-шие індивідуальні зусилля і здібності. Економічна наука ще не виробила точного мірила впливу різних ступенів нерівності в розподілі доходу на економічне благосост-стояння. Поки існує таке положення, призвести статистич-ські поправки до обсягів національного доходу з урахуванням зазначеного фактора неможливо. Але в тих випадках, коли користуються цими даними в якості показника економічного благосост-стояння, можна їх доповнити відповідними характеристиками і.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

4. Вплив історичних і міжнародних відмінностей на розподіл національного доходу

 1. Міжчасового ТА МІЖНАРОДНІ ПОРІВНЯННЯ
  У цій главі ми розглянемо чотири проблеми: порівняння національного доходу в часі; міжнародні порівняння національного доходу; прогнозування національного доходу у відповідної небудь із заданими гіпотетичними умовами, або з конкретними очікуваними умовами; вимір впливу відмінностей у розподілі національного доходу на економічний добробут, доставляється даними розміром
 2. 4. міжнародного поділу праці та ЙОГО ФОРМИ
  Міжнародний поділ праці (МРТ) - основа міжнародного обміну. Система міжнародного поділу праці, яка характеризується стійким виробництвом товарів і послуг в окремих країнах понад внутрішніх потреб у розрахунку на міжнародний ринок склалася в процесі конкурентної боротьби між країнами. Інтернаціоналізація господарства історично почалася зі сфери обміну. Розвиток мінової
 3. § 1. Поняття валютних систем та валютних відносин
  Міжнародні валютні відносини - це сукупність суспільних відносин, що складаються при функціонуванні валюти у господарстві і обслуговуючих взаємний обмін результатами діяльності національних господарств. Окремі елементи валютних відносин з'явилися ще в Стародавній Греції - у вигляді вексельного справи. Наступним етапом їх розвитку стали "вексельні ярмарки" Ліона та інших торгових
 4. Історичне і логічне
  взаємопов'язані способи пізнання і відображення дійсності. Історичне - спосіб розкриття конкретних умов, розвитку явищ в їх історичній послідовності. Логічне, на відміну від історичного, відтворює склалося ціле як систему, з'ясовує роль, яку відіграють її окремі елементи. Разом з тим логічне - це те ж історичне, але вільний від випадковостей узагальнення,
 5. В. В. Бірюков. ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ РОСІЙСЬКОЇ ЕКОНОМІКИ Монографія. Омськ. Видавництво СібАДІ +2002, +2002
 6. Міжнародний ефект Фішера
  залежність, що припускає, що відмінності процентних ставок на подібні фінансові інструменти у двох країнах врівноважуються відмінностями обмінних курсів і
 7. 3. Фактори, що формують середовище міжнародного бізнесу
  В умовах сучасної глобальної економіки існує безліч факторів, що впливають на формування середовища міжнародного бізнесу (див. Рис. 1.1). Контрольовані фактори: фактори виробництва; об'єми виробництва; маркетинг; фінанси; персонал. Неконтрольовані фактори: макроекономічні показники (ВНП, ВНП на душу населення, витрати на одиницю продукції, частка споживчих витрат
 8. ПЛАН
  Освіта, етапи становлення та основні риси світового господарства. Міжнародний поділ праці, кооперування і спеціалізація. Міжнародна торгівля. Міжнародна міграція капіталу і робочої сили. Міжнародна валютна система і її еволюція. Міжнародна інтеграція та її основні види. Ключові слова: світовий ринок, світове господарство, світова економічна система,
 9. ПРИЗНАЧЕННЯ ТРЕНАЖЕРА
  Тренажер «Управління ціною на нафту в умовах міжнародного ринку» призначений для аналізу впливу ціни нафти на розвиток національних економік. Тренажер дозволяє: визначати коридор цін на нафту, в межах якого може відбуватися розвиток окремої національної економіки; з'ясовувати вплив величини сумарного пропозиції нафти (для експорту) і моделювати вплив квот окремих
 10. 1. Валютна система та її елементи.
  Валюта - це грошова одиниця, що використовується для вимірювання величини вартості товарів. Існує безліч значень поняття валюта: - грошова одиниця даної країни, т. Е. Національна валюта; - Грошові знаки іноземних держав, т. Е. Іноземна валюта; - Міжнародна (регіональна) грошово-розрахункова одиниця і платіжний засіб. Економічні, політичні, культурні та інші форми
 11. Повсюдне поширення РОЗРАХУНКІВ У XX В .; ПОГЛЯД У МИНУЛЕ
  У XX ст. проведення і публікація щорічних розрахунків націо-нального доходу стали загальними. Що стали повсюдно функцією уряду, розрахунки національного доходу втратили свій випадковий і винятковий характер, який вони мали протягом трьох століть, бо залежали від інтересів окремих дослідників. Сфера охоплення розрахунків національного доходу розширилася і включила всі три аспекти
 12. Нерівність у розподілі доходів
  нерівномірний розподіл національного доходу, в результаті чого багатші верстви населення отримують непропорційно велику його частку в порівнянні з іншими групами. Подібна ситуація типова для більшості країн, що розвиваються. Вона складається, головним чином, через дуже сильного впливу на розподіл доходів величини власності і меншого - різниці в заробітках. Нерівність у
 13. Грошові ринки
  Відмінність грошових ринків від ринку капіталів по міжнародній термінології полягає в тому, що операції на грошових ринках проводяться на строк до одного року, тоді як рух капіталів здійснюється строком більше одного року. Розрізняють національні та міжнародні грошові ринки. На національному грошовому ринку комерційні банки - власники національної валюти - проводять розміщення депозитів в
 14. 4. 3. Форми міжнародних розрахунків
  Структура платіжного обороту в міжнародних розрахунках визначається багатьма факторами, найбільш важливим з яких є платоспроможність учасників розрахунків. Постачальнику необхідно отримати оплату за товари (послуги, роботи, продукти інтелектуальної діяльності) в повному обсязі і у визначений термін. Відповідні відносини, в які вступають імпортери та експортери, обсяг їх зобов'язань і
 15. ТЕМА 9. Кредит у міжнародних економічних відносинах
  Мета заняття: при розгляді даного питання необхідно звернути увагу на особливості проведення міжнародних розрахунків. Розглянути поняття "міжнародний кредит", а також його значення в практиці міжнародних економічних відносин. Ключові поняття: Міжнародний кредит - різновид економічної категорії «кредит». Це - рух позичкового капіталу в сфері міжнародних
 16. Міжнародна неурядова організація
  будь-яка міжнародна організація, заснована без міжурядової угоди. Міжнародні неурядові організації, на відміну від міждержавних (міжурядових) організацій, що не є суб'єктами міжнародного (публічного) права, однак такі організації здійснюють свою діяльність у національної, регіональної та міжнародної системі відносин міждержавного або
 17. 88. ВАЛЮТНА СИСТЕМА: СУТНІСТЬ, ВИДИ, ЕЛЕМЕНТИ
  Валютна система - це форма організації валютних відносин, закріплена національним законодавством (національна система) або міждержавною угодою (світова і регіональна системи). Валютна система являє собою сукупність двох основних елементів - валютного механізму та валютних відносин. Під валютним механізмом розуміються правові норми і інститути, що представляють їх на
 18. «Ллойд»
  (1) Міжнародний страховий ринок, територіально розміщений в Лондонському Сіті як світовому фінансовому центрі; (2) англійська корпорація страховиків, елемент історичної традиції і культури Великобританії. Перша згадка про "Ллойд" відноситься до 1688г., Приблизна дата заснування - 1734г. В даний час це найбільший страховик з міжнародною
 19. 1.2 Взаємозв'язок Ф. з іншими економічними категоріями
  ^ З ціною Для того щоб почався розподіл, необхідний початковий капітал. Реалізація товару відбувається за ціною, яка є основою для подальшого розподілу. Ціна зумовлює пропорції майбутнього розподілу. Ц: C + V + M Взаємозв'язок: пропорції розподілу впливають на величину ціни. Ціна є вихідною основою для розподілу, але сама не може забезпечити
 20. Валютна система РФ.
  Валютна система - форма організації та регулювання валютних відносин, закріплена національним законодавством або міждержавними угодами. Розрізняються національна, світова, міжнародна (регіональна) валютні системи. Історично спочатку виникли національні валютні системи, закріплені національним законодавством з урахуванням норм міжнародного права. Національна валютна