« Попередня Наступна »

2Б. Вплив пільгових бюджетних кредитів на показники ліквідності


Пільгові бюджетні кредити носять довгостроковий характер, видаються на поворотній основі і характеризуються відносно низькою процентною ставкою (або навіть відсутністю відсотків). Сума такого кредиту збільшує активи підприємства (у т. Ч. Кошти) на величину AХ, але не впливає на суму короткострокових пасивів організацій. Тому всі показники ліквідності
після отримання пільгових бюджетних кредитів в сумі AХ покращаться:
Аобор + AX ??^
Кл заг 1 gt; Кл заг 0
Пкратк
(Аобор + AХ - Запаси - Витрати)
Кл сроч 1 gt; Кл сроч 0
Пкратк
Дср-ва + AХ
Кл абс 1 gt; Кл абс 0
Пкратк
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

2Б. Вплив пільгових бюджетних кредитів на показники ліквідності

 1. 3Б. Вплив бюджетних кредитів на показники ділової активності
  Отримані бюджетні кредити збільшують активи і кредиторську заборгованість комерційної організації на величину АХ, але не впливають на суму виручки, основних засобів, МПЗ та дебіторської заборгованості підприємства. Відповідно, показники оборотності дебіторської заборгованості, матеріально-виробничих запасів і фондовіддача основних засобів після отримання пільгових бюджетних кредитів в
 2. 4Б. Вплив пільгових бюджетних кредитів на показники платоспроможності
  Сума бюджетного кредиту збільшує позикові зобов'язання комерційної організації на величину АХ. Крім того, суми капіталу і прибутку збільшуються в подальшому на величину AY за рахунок зниження процентних витрат підприємства. При цьому завжди АХ gt; AY. Тому величина показників платоспроможності після отримання пільгових бюджетних кредитів в сумі АХ (при зниженні процентних витрат на AY)
 3. 1Б. Вплив бюджетних кредитів на показники рентабельності
  Пільгові бюджетні кредити носять довгостроковий характер, видаються на поворотній основі і характеризуються відносно низькою процентною ставкою (або навіть відсутністю відсотків). Тому сума кредиту збільшує активи підприємства на величину АХ, але не впливає на суму капіталу, прибутку і (безпосередньо) виручки підприємства. Проте суми прибутку і капіталу збільшуються в подальшому на величину AY
 4. 2Г. Вплив бюджетних інвестицій на показники ліквідності
  Величина всіх показників ліквідності після отримання інвестицій у формі будь-яких необоротних активів не змінюється: Аобор Кл заг 1 Кл заг 0 Пкратк (Аобор - Запаси - Витрати) Кл сроч 1 Кл сроч 0 Пкратк Дср-ва Кл абс 1 = = Кл абс 0 Пкратк Таким чином, зростання державних витрат у формі субсидій та пільгових бюджетних кредитів та інвестицій
 5. «Майже» пільгове фінансування
  експортні кредити, які є більш складними і ринково орієнтованими в порівнянні з умовами погашення пільгових («концесійних»)
 6. Завдання за пільговими програмами іпотечного кредитування
  Розглянути порядок отримання кредитів по федеральним і / або регіональним програмам пільгового іпотечного кредитування. Результати представити у вигляді реферату Необхідно визначити: види програм пільгового іпотечного кредитування федерального чи регіонального значення; з яких джерел вони фінансуються; які вимоги пред'являються до учасників; які документи необхідно
 7. 1Г. Вплив бюджетних інвестицій на рентабельність
  Бюджетні інвестиції відображаються за дебетом рахунка обліку активів, у формі яких вони вносяться, в кореспонденції з кредитом статутного капіталу підприємства. Як правило, бюджетні інвестиції здійснюються у формі внесення в капітал прав користування природними ресурсами (наприклад, земельними ділянками, надрами і т. Д.) Або інших необоротних активів і дуже
 8. 4Г. Вплив бюджетних інвестицій на показники платоспроможності
  Величина показників платоспроможності після отримання бюджетних інвестицій у сумі AX зміниться таким чином: Ксоб + AX ??Кск 1 = gt; Кск 0, що покращує структуру капіталу Ксоб + AX ??+ Зсред З середовищ Кзс 1 = lt; Кзс 0, що також покращує структуру капіталу Ксоб + AX ??Пчист + НП + Рпроц Кзащ кред 1 Кзащ кред 0 Р проц В результаті
 9. Бюджетний розпис головних розпорядників бюджетних коштів
  - Документ, в якому на основі показників затвердженого бюджету проводиться розподіл бюджетних асигнувань по розпорядникам та одержувачам бюджетних коштів відповідно до показників бюджетної
 10. Визначення та склад бюджетного процесу
  62. Бюджетний процес являє собою регламентовану законодавством діяльність органів влади щодо складання, розгляду і виконання федерального, регіональних і місцевих бюджетів, а також за твердженням виконання і контролю за їх виконанням. Бюджетний процес складається з чотирьох послідовних стадій: складання проекту бюджету; розгляд і затвердження; виконання
 11. 3А. Вплив бюджетних субсидій і субвенцій на показники ділової активності
  Бюджетні субсидії відображаються за дебетом рахунка грошових коштів в кореспонденції з кредитом рахунка обліку цільового фінансування, і, відповідно, збільшують активи підприємства на величину AX, але не впливають на суму виручки, основних засобів, МПЗ, дебіторської та кредиторської заборгованості підприємства. Тому величина показників ділової активності після отримання субсидій в сумі AX НЕ
 12. 3В. Вплив держзамовлення на показники ділової активності
  Держзамовлення на суму АХ призводить до збільшення виручки на АХ. Динаміка кредиторської та дебіторської заборгованості неоднозначна і залежить від прийнятих умов оплати й акуратності їх дотримання. Величина активів, основних засобів і МПЗ безпосередньо від отримання держзамовлення не залежить. Тому всі коефіцієнти ділової активності після отримання та виконання держзамовлення на суму AХ збільшуються за рахунок зростання
 13. I Наявність пільгового період
  (grai е period). Льго гний період увазі можливість деякий час (скажімо, 20 днів) користуватися грошима банку безкоштовно, т. Е. Без нарахування відсотків. Якщо після закінчення пільгового періоду заборгованість не погашена повністю, відсотки нараховуються починаючи з дня здійснення покупки по карті. Пільговий період по кредитних картах узаконений російським податковим законодавством лише з 1