« Попередня Наступна »

Поставлений дохід

 - Потенційно можливий дохід платника єдиного податку на поставлений дохід, що розраховується з урахуванням сукупності факторів, які безпосередньо впливають на отримання зазначеного доходу, і який використовується для розрахунку величини даного податку за встановленою ставкою.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Поставлений дохід

 1. Тест
  Відносно якого виду підприємницької діяльності може застосовуватися єдиний податок на поставлений дохід? а) надання послуг з ремонту автомобілів, здійснюваної в рамках договору простого товариства; б) надання ветеринарних послуг; в) поширення зовнішньої реклами, здійснюваної в рамках договору простого товариства; г) оптової торгівлі товарами на основі договорів; Сплата
 2. Тема 5.3. Єдиний податок на поставлений дохід для окремих видів діяльності
  Сплата податку на поставлений дохід є різновидом основних спеціальних податкових режимів. Однак даний податковий режим має істотну специфіку. Система оподаткування поставлений доходу поширює свою дію тільки на зазначені в законі види діяльності, щодо інших видів діяльності одночасно буде застосовуватися загальний або спрощений режими оподаткування. Крім
 3. 5.1. Платники податків
  Платниками податків ПДВ є: організації; індивідуальні підприємці. Не є платниками ПДВ організації та індивідуальні перед-Прийматель, що перейшли на спрощену систему оподаткування. Не є платниками ПДВ організації та індивідуальні підприємці, які перейшли на сплату єдиного податку на поставлений дохід для певних видів діяльності (п. 4 ст. 346.26 гл. 26.3
 4. Єдиний податок на поставлений дохід для певних видів діяльності
  (1030200) Даний податок запроваджується для таких видів діяльності: надання побутових та ветеринарних послуг; надання послуг з ремонту та обслуговування автотранспорту; роздрібна торгівля при площі торгового залу не більше 70 кв. м; громадське харчування при площі залу не більше 70 кв. м; надання послуг з перевезення пасажирів індивідуальними підприємцями та підприємствами при чисельності
 5. ОСНОВНІ КАТЕГОРІЇ І ПОНЯТТЯ
  Поняття і класифікація потреб, ресурси (фактори) виробництва, проблема вибору в економіці, крива виробничих можливостей, поставлений витрат, економічного зростання, економічної та соціальної
 6. Завдання для самостійного рішення
  Завдання 1 Індивідуальний підприємець займається роздрібним продажем товарів через магазин з площею торгового залу рівним 110 м. З 1 січня поточного року індивіду- альний підприємець за підсумками діяльності сплачує єдиний податок на поставлений дохід. У січні він пропрацював 17 днів, у лютому 10 днів, у березні 15 днів. Сума сплачених страхових внесків на обов'язкове пенсійне страхування
 7. Рекомендації до вирішення завдань
  Податковою базою для обчислення суми єдиного податку визнається величина поставлений дохід, що розраховується як добуток базової прибутковості за певним видом підприємницької діяльності, обчисленої за податковий період, скоригованої на величину коефіцієнтів, і величини фізичного показника, що характеризує даний вид діяльності. НБ = БД x К1 x К2 x ФП, де НБ - податкова
 8. Лекція 8. Спеціальний режим оподаткування
  Спеціальні режими оподаткування (глава 20 НК. РФ) передбачені для суб'єктів малого підприємництва. У курсі будуть рассмоьрени два режими: * Спрощена система оподаткування (ССО) * Єдиний податок на поставлений
 9. Теорія зобов'язання
  характеризує розподіл вартості створеного продукту між працею, капіталом і землею на основі використання концепції про три фактори виробництва, з'єднаної з теорією граничної корисності; доводила, що кожному продуктивної чиннику повинна бути «вменена» відповідна частина споживчих благ, вироблених даними
 10. Поставлення теорія
  концепція, яка стверджує, що кількісно певна частина продукції та її вартості зобов'язана своїм походженням праці, а джерелом іншій частині нібито є капітал. В. т. Базується на теорії факторів виробництва (див. Факторів виробництва теорія) французького буржуазного економіста Ж .. Б. Сея, що пояснює походження багатства трьома «факторами виробництва» (працею, капіталом і землею),
 11. Єдиний податок на поставлений ДОХІД
  - Єдиний податок для певних видів діяльності у відповідності з Федеральним законом "Про єдиний податок на поставлений дохід для певних видів діяльності". Платниками єдиного податку є юридичні особи та фізичні особи, які здійснюють підприємницьку діяльність без створення юридичної особи, які здійснюють підприємницьку діяльність у сферах, зазначених у ст. 3
 12. Диктував альтернативні витрати
  внутрішні витрати, витрати самого підприємця, пов'язані із здійсненням нею підприємницької діяльності. Вони включають: грошові платежі, які могла б отримати фірма при найбільш вигідному використанні належних їй ресурсів; сюди включають і «витрати втрачених можливостей» (недоотриманий прибуток); нормальний прибуток (мінімальна плата, необхідна для того, щоб утримати
 13. ВИТРАТИ ВИРОБНИЦТВА І ПРИБУТОК: ПОНЯТТЯ І ВИДИ
  На ринках готової продукції фірма виступає як виробник-постачальник. а ес поведінку характеризують пропозицію товарів і вус дуг. Одним з найбільш важливих факторів пропозиції є витрати виробництва Витрати виробництва є нижчі витрати ,! . з характеризують найкращу з втрачених альтерна іь Альтернативні витрати ьключают витрати явні до приховані Явні витрати визначаються
 14. Єдиний податок на поставлений дохід
  Основні положення про ЕНВД. По -перше, це оподаткування може застосовуватися тільки щодо обмеженого переліку видів діяльності :: - надання побутових послуг; надання ветеринарних послуг; - Надання послуг поремонту, технічного обслуговування та миття автотранспортних засобів; - Роздрібної торгівлі, здійснюваної через магазини і павільйони з площею торгового залу по кожному
 15. § 1. Вступні положення
  У Законі РФ від 27 грудня 1991 «Про основи податкової системи в Російській Федерації» (ст. 3) містяться норми про можливість встановлення актами законодавства РФ спеціальних податкових режимів (систем оподаткування). Відповідно до нього вводиться особливий порядок обчислення і сплати податків, у тому числі заміна сукупності будь-яких федеральних, регіональних і місцевих податків і зборів одним
 16. Рекомендована література до розділу 5
  Податковий кодекс Російської Федерації. Частина друга. Глава 26.1, 26.2, 26.3, 26.4 Аладишева К. Н. Переходьте на "спрощенку"? Не забудьте про ПДВ! // Спрощенка - № 12, грудень 2006 р Андрєєв І. М. Про застосування єдиного податку на поставлений дохід для окремих видів діяльності та податку на гральний бізнес // Податковий вісник №8.-2007 р Бологова В. І. Коментар до листа Управління Федеральної
 17. Завдання і тести
  1. Основні ознаки потреб представлені в сліду ющей схемою: {foto10} Назвіть проблеми, що виникають в економіці, на основі даних ознак потреб. 2. Назвіть важливе для встановлення ефективності свій ство продукту, пропущене в даній схемі: {foto11} 3. Є альтернативні варіанти виробництва про дуктів: {foto12} Побудуйте криву виробничих можливостей.
 18. Доходи і витрати Федерального фонду обов'язкового медичного страхування.
  Дохідна частина Федерального фонду обов'язкового медичного страхування з 2001 р формується за рахунок: відрахувань від єдиного соціального податку; відрахувань від єдиного податку при спрощеній системі оподаткування; відрахувань від сільгоспподатку; відрахувань від єдиного податку на поставлений дохід; доходів від розміщення тимчасово вільних коштів Фонду та нормованого запасу; добровільних внесків
 19. Види податків
  Відповідно до Податкового кодексу в РФ діють федеральні, регіональні і місцеві податки і збори. Федеральні податки в РФ (ст. 13 НК): Податок на додану вартість. Акцизи на окремі види товарів. Податок на прибуток. Податок на доходи від капіталу. Податок на доходи фізичних осіб. Єдиний соціальний податок. Державне мито. Мито та митні збори. Податок на видобуток
 20. Об'єкт оподаткування і податкова база
  Об'єктом оподаткування для застосування єдиного податку визнається поставлений дохід платника податків. Податковою базою для обчислення суми єдиного податку визнається величина поставлений дохід, що розраховується як добуток базової прибутковості за певним видом підприємницької діяльності, обчисленої за податковий період, і величини фізичного показника, що характеризує даний вид