« Попередня Наступна »

Внутрішня норма прибутку


норма прибутку, при якій поточна вартість інвестованих коштів дорівнює поточній вартості загальних доходів компанії від цих коштів.

« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Внутрішня норма прибутку

 1. Метод розрахунку внутрішньої норми прибутковості.
  Метод внутрішньої норми прибутковості (Internal Rate of Return, IRR) в літературних джерелах фігурує під різними назвами: "внутрішня норма рентабельності", "внутрішня норма прибутку", "внутрішня норма повернення інвестицій" "внутрішня норма окупності інвестицій", "власна норма прибутку" , "гранична капиталоотдача", "гранична ефективність капітальних вкладень", "відсоткова норма
 2. Внутрішня норма прибутковості
  - Норма дисконту, при якій величина доходів від поточної діяльності підприємства в процесі реалізації дорівнює приведеним (дисконтованим) капітальних вкладеннях. Практично обчислення внутрішньої норми прибутковості проводиться за допомогою програмних засобів типу електронних
 3. Норма
  - Встановлена ??міра, середня величина чого-небудь, наприклад, норма обслуговування, норма
 4. Цілі навчання:
  По закінченні вивчення цього розділу слухачі курсу повинні: 1. Знати особливості розрахунку, сильні і слабкі сторони основних методів кількісного аналізу привабливості інвестиційного проекту, включаючи: - Чиста поточна вартість - індекс рентабельності - Внутрішня норма прибутку - Модифікована внутрішня норма прибутку - Період окупності - Період окупності, розрахований
 5. Внутрішня норма прибутковості (рентабельності)
  відносний показник ефективності інвестиційного
 6. Норма дисконтування
  розглядається в загальному випадку як норма прибутку на вкладений капітал, як відсоток прибутку, який інвестор хоче отримати в результаті реалізації проекту. Часто норма дисконтування розглядається на рівні ставки банківського депозиту або на рівні ставки по банківському
 7. Оцінка ефективності інвестицій
  В основі прийняття управлінських рішень інвестиційного характеру лежать оцінки та порівняння обсягу передбачуваних інвестицій і майбутніх грошових надходжень (доходів). До основних методів, найчастіше використовуваною для оцінки ефективності інвестицій у фінансовому менеджменті відносять: 1. Термін окупності. 2. Облікова норма прибутку (УНП). 3. Чиста поточна вартість (ГТС). 4. Внутрішня норма
 8. Норма резервування
  норматив депозитних зобов'язань, якого повинен дотримуватися комерційний банк допомогою зберігання в центральному банку або у власних сховищах. Резервна норма встановлюється у вигляді відсотка від загального
 9. Внутрішня норма прибутковості
  (Internal Rate of Return - IRR) являє собою відсоткову ставку (норму дисконту), при якій чистий дисконтований дохід проекту дорівнює нулю. Внутрішня норма прибутковості (ВНД) визначається шляхом рішення наступного рівняння: ЧДД = у Д К = 0. ^ t? (1 + ВНД) n У разі якщо проект передбачає не одноразові капіталовкладення, а послідовне інвестування протягом ряду періодів, то
 10. Глава 4. Дивідендна політика та політика розвитку виробництва. Внутрішні темпи зростання і норма розподілу прибутку
  Глава 4. Дивідендна політика та політика розвитку виробництва. Внутрішні темпи зростання і норма розподілу
 11. Глава 4. Дивідендна політика та політика розвитку виробництва. Внутрішні темпи зростання і норма розподілу прибутку
  Глава 4. Дивідендна політика та політика розвитку виробництва. Внутрішні темпи зростання і норма розподілу
 12. Тести
  1. Альтернативні інвестиційні проекти це проекти 1) допускають одночасне і роздільне здійснення; 2) проекти, що не допускають одночасного здійснення; 3) взаємовиключні; 4) допускають спільну реалізацію. 2. З наведених критеріїв ефективності інвестиційного проекту не враховує фактор часу 1) внутрішня норма рентабельності; 2) чиста поточна вартість; 3)
 13. Норма оборотних коштів у поточному запасі
  Норма оборотних коштів у поточному запасі приймається, як правило, у розмірі 50% середнього циклу