« Попередня Наступна »

Питання для самоконтролю до Глави 7

 Перерахуйте етапи стратегічного планування.
Охарактеризуйте три варіанти стратегії зростання.
Чому ранжування стратегічних завдань має передувати безпосереднього процесу планування?
Покажіть відмінності між стратегічним і оперативним плануванням.

У чому полягає принципова відмінність планування бюджету на основі оптимізації прибутку від планування бюджету на основі показників цільового прибутку?
6. Перелічіть і охарактеризуйте основні принципи оперативного планування в умовах ринкових відносин.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Питання для самоконтролю до Глави 7

 1. ЗМІСТ
  Стор. ВВЕДЕНИЕ................................................................................................................................ 4 1. КОНЦЕПЦІЯ бухгалтерської звітності В РОСІЙСЬКІЙ ФЕДЕРАЦИИ................................................................................................... 5 1.1. Сутність і призначення бухгалтерських звітів в ринковій економіці .................. 5 1.1.1. Поняття
 2. Питання для самоконтролю до Глави 13
  Охарактеризуйте маркетингову стратегію фірми в умовах досконалої конкуренції. Яка стратегія маркетингу використовується підприємством в умовах монополістичної конкуренції? Охарактеризуйте маркетингову діяльність фірми на олігополістичному ринку. Розкажіть про маркетингову стратегію
 3. Питання для самоконтролю до Глави 10
  Охарактеризуйте ціноутворення як частина програми маркетингу. Що включає поняття «цінова політика» підприємства. Охарактеризуйте цінову стратегію окремого товару. До чого зводиться стратегія «зняття вершків»? Охарактеризуйте порядок ціноутворення. Що включає поняття «дискримінація
 4. Питання для самоконтролю
  9 ньому цінність інформації, що надходить від керівника до
 5. Питання для самоконтролю до Глави 6
  Охарактеризуйте процес еволюції свідомості виробника в частині застосування різних методів маркетингу. Сформулюйте визначення сегментації ринку. Перерахуйте основні критерії сегментації ринку товарів народного споживання. У чому полягає особливість психографічного критерію сегментації ринку товарів народного споживання. Перерахуйте основні етапи процесу сегментування ринку. Що таке
 6. Питання для самоконтролю до Глави 2
  Які історичні умови виникнення маркетингу? Назвіть основні етапи розвитку маркетингу. Що означає поняття «ринкова теорія управління»? Які підходи до реалізації цілей комерційної діяльності Ви знаєте? У чому полягає принципова відмінність концепції маркетингу від концепції збуту? У чому полягає відмінність маркетингу відкритих систем? Що нового внесла концепція
 7. Питання для самоконтролю до Глави 8
  Охарактеризуйте види ринків. Які особливості маркетингу ринку товарів і послуг індивідуального споживання? Охарактеризуйте маркетинг товарів промислового призначення. Що таке інтелектуальна власність; промислова власність? У чому полягають особливості ринку інтелектуальних продуктів? Що таке патент? Що таке ліцензія? Що входить в поняття «послуги»? Що таке інжиніринг і яке
 8. Питання для самоконтролю до Глави 3
  Які завдання вирішуються на підприємстві в рамках полфункціі планування? Які основні функції управління маркетингом? Як реалізуються подфункции інформаційного та комунікаційного забезпечення управління? Яка роль та основні напрямки контролю? Які види організаційних структур управління маркетингом Ви знаєте? Опишіть основні відмінності, достоїнства і недоліки функціональної структури
 9. Питання для самоконтролю до Глави 9
  Що таке товар і які його характеристики? Якими властивостями повинен володіти експортний товар? Що таке життєвий цикл товару і в чому він проявляється? Що входить в поняття «якість товару»? Що таке конкурентоспроможність товару? У чому проявляється вплив ринку на якість і конкурентоспроможність товару? Що таке стандартизація та яке її місце в забезпеченні якості продукції? Що
 10. Питання для самоконтролю до Глави 11
  У чому полягають принципові відмінності між товарами індивідуального споживання і виробничого призначення? Перерахуйте найбільш ефективні канали поширення рекламних послань по відношенню до формування попиту на товари індивідуального споживання і виробничого призначення. Чому сприяння продажу є більш ефективним у поєднанні з рекламою? Які з засобів сприяння