Головна
« Попередня Наступна »

Вступ


На сучасному етапі розвитку економіки України виникає необхідність створення гнучкого механізму управління - менеджменту, орієнтованого на швидкі зміни у внутрішній і зовнішній середовищі господарювання, максимальне задоволення інтересів власників і персоналу підприємств. Традиційно основними ланками менеджменту вважаються виробництво, маркетинг та фінанси.
Фінансовий менеджмент висловлює весь процес управління відтворенням за допомогою формування і використання фінансових ресурсів, капіталу, необхідних для здійснення підприємницької діяльності в умовах ризику з метою виконання суб'єктом господарювання своїх функцій.
З переходом до ринкових відносин в економіці з метою забезпечення ефективного функціонування підприємств у довгостроковому періоді зростає роль і значення якісних управлінських рішень, прийнятих у галузі фінансів. Тому вивчення дисципліни є актуальним.
Предметом навчальної дисципліни є вивчення механізму управління фінансовими ресурсами, грошовими потоками і відносинами, т. Е. Тим, що складає поняття «фінанси».
Метою навчального курсу є підготовка висококваліфікованих фахівців у галузі фінансового менеджменту, володіють теорією і практикою управління фінансовою діяльністю господарюючого суб'єкта.
У відповідності з метою виділяють наступні завдання вивчення дисципліни:
1) вивчення історичних аспектів становлення та розвитку фінансового менеджменту;
2) розгляд сутності, мети і завдань фінансового управління;
3) вивчення принципів, функцій і методів фінансового управління;
4) розгляд організації фінансового менеджменту (вивчення фінансового механізму та його елементів, призначення і функцій фінансової служби підприємства);
5) вивчення інформаційної системи забезпечення фінансового управління;
6) вивчення методів визначення вартості грошей у часі;
7) розгляд системи аналізу, управління та оптимізації грошових потоків;
8) визначення механізму управління необоротними та оборотними активами підприємства;
9) визначення механізму управління капіталом підприємства, оптимізації його структури та розрахунку його вартості;
10) визначення механізму формування, планування, розподілу і використання прибутку підприємства;
11) вивчення принципів інвестиційної діяльності та політики управління формами інвестування;
12) вивчення видів фінансових ризиків, політики управління ними та механізму нейтралізації;
13) вивчення форм фінансової звітності та порядку їх аналізу;
14) визначення призначення і процесу здійснення фінансового планування та прогнозування;
15) розгляд політики антикризового фінансового управління, методів прогнозування банкрутства та процесу ліквідації підприємства.

Навчальна дисципліна грунтується на знанні студентами таких дисциплін як «Фінанси», «Фінанси підприємств», «Фінансовий аналіз», «Фінансовий ринок» та ін. «Фінансовий менеджмент» є завершальним етапом у вивченні даних дисциплін.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Вступ