« Попередня Наступна »

3 ВСТУП


У вступі слід показати місце обраної теми в навчальному процесі та її значення в практиці реалізації банківської справи, актуальність, наукову і практичну значимість освітлюваних у ній положень, рівень наукової розробки, представити огляд літератури, об'єкт і предмет, мета та завдання даного дослідження, його теоретичну та методологічну основу. Важливо відзначити також ступінь вивченості теми у фінансово-економічній літературі, виділити дискусійні питання (якщо такі є), сформулювати основну задачу роботи, дати пояснення обраної автором логічній послідовності розкриваються вузлових питань теми. Необхідно вказати наукові джерела, використані при підготовці та написанні дипломної роботи: твори класиків грошей, кредиту, совре-
сних представників наукової думки, законодавчі акти і постанови. Можна позначити питання, які доставили автору найбільшу складність, або викликали найбільший інтерес.
Актуальність розкриває суть проблеми, що розглядається в дипломній роботі, формулюється її важливість і перспективи для теорії і практики банківської справи.
Ступінь розробленості проблеми передбачає характеристику наукових підходів з досліджуваної проблеми з урахуванням тих науково-інформаційних джерел, на базі яких виконана дипломна робота.

Мета дипломної роботи обумовлена ??тими передбачуваними конкретними результатами, до яких вона повинна привести. З іншого боку, метою дослідження визначаються зміст і підсумки всієї роботи.
Завдання актуалізуються в тих конкретних завданнях, виконуваних по всьому тексту диплома, які належить вирішувати відповідно до поставленої метою. Завдання формулюються, виходячи з таких смислових значень: вивчити ..., описати ..., оцінити ..., розкрити ..., встановити ..., виявити., Вивести формулу., Виявити ефективність. .
Предмет дослідження визначається самою темою дипломної роботи, він завжди знаходиться в рамках об'єкта дослідження.
Об'єкт дослідження - це процес або явище, обране для вивчення в дипломній роботі.
Практична значимість дипломної роботи розкривається через параметри практичної цінності її результатів. Даний напрямок посилюється наявністю документів, що підтверджують впровадження, апробацію результатів на студентських наукових конференціях, використання висновків і рекомендацій в практиці банківської справи.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

3 ВСТУП