Наступна »

ВСТУП


Найважливішим методом дослідження економічної теорії є метод рівноважного аналізу. Цей принцип виступає як постулат про рівність попиту і пропозиції на тому чи іншому товарному ринку, а також рівності попиту та пропозиції на всіх взаємопов'язаних між собою ринках - товарів, праці, капіталу.
У масштабі ж всієї економіки на перший план виступає рівновагу між доходами і витратами суспільства. Таким чином, в макроекономічному аналізі мова йде про висловлення рівноваги між сукупною пропозицією (створеним ВВП або національним доходом) і сукупним попитом (використаним ВВП або національним доходом).
Ринкова економіка, що складається з безлічі локальних, індивідуальних ринків, сама є одним величезним ринком. І подібно до того, як для нормального функціонування окремого ринку необхідно рівновагу між попитом і пропозицією, так і в масштабах всієї економіки необхідно макроекономічну рівновагу. Досягнення макроекономічних цілей, стабільність економіки можливі тільки в умовах її збалансованості.
Метою нашої роботи буде аналіз взаємодії сукупного попиту та сукупної пропозиції: чи володіє ринковий механізм, наданий себе, здатністю забезпечити рівність сукупного попиту та сукупної пропозиції при повній зайнятості? Ця мета визначила наступні завдання:
аналіз понять сукупного попиту та сукупної пропозиції;
вивчення динаміки сукупного попиту та сукупної пропозиції;
аналіз форм кривих сукупного попиту та сукупної пропозиції;
опис найважливіших факторів, що викликають їх зміщення;
вивчення взаємодії попиту і пропозиції в макроекономіці
Цілі і завдання визначили структуру роботи.

Об'єктом дослідження є сукупний попит і пропозицію як економічні явища.
Предметом дослідження буде взаємодія попиту і пропозиції в макроекономіці
Метод дослідження - порівняльний аналіз різних підходів, гіпотез і точок зору, що стосуються пояснення взаємодії сукупного попиту та сукупної пропозиції.
Вихідним матеріалом для дослідження послужили підручники та монографії з економічної теорії, а також статті з економічних періодичних видань.
Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

ВСТУП