Головна
« Попередня Наступна »

Вироблення науково обгрунтованої концепції розвитку фінансів

 здійснюється з метою виявлення об'єктивної потреби в реалізації намічених заходів фінансової політики та обґрунтування зміни існуючого механізму реалізації фінансових відносин. У сучасних умовах фінансова політика більшості держав ґрунтується на різних концепціях державного регулювання економіки. В залежності від стадії економічного циклу (економічний спад, депресія (стагнація), пожвавлення, економічний підйом), на якій знаходиться економіка країни, суб'єкти влади використовують стримуючу або стимулюючу (стабілізаційну) фінансову політику.
В умовах економічного спаду і депресії відбуваються скорочення товарообігу, зниження платоспроможного попиту населення, доходів суб'єктів господарювання, зменшення інвестиційної активності інвесторів, збільшення рівня безробіття, зростання рівня інфляції. На цих стадіях економічного циклу держава використовує стабілізаційну фінансову політику, яка пов'язана зі стимулюванням ділової активності суб'єктів господарювання шляхом зниження податків і збільшення державних витрат на підтримку стратегічно і соціально значущих галузей економіки. У цих умовах держава мобілізує додаткові фінансові ресурси на фінансовому ринку, тому політиці в галузі управління борговими зобов'язаннями держави повинна приділятися підвищена увага.

На стадіях економічного пожвавлення та піднесення підвищується ділова активність суб'єктів господарювання, зростає реальний обсяг їх доходів, збільшується товарообіг, знижується соціальна напруженість у суспільстві. У таких умовах держава має можливість збільшити розмір мобілізуються доходів, достроково погашати наявні боргові зобов'язання,
проводити активну інвестиційну та інноваційну політику. Фінансова політика в даних умовах має стримуючий характер, що припускає зниження державних витрат на стадіях економічного пожвавлення та піднесення і посилення податкового тягаря на стадії економічного підйому для запобігання перегріву економіки та зниження темпів економічного зростання.
Для досягнення стабільності економічного розвитку функціонування економіки може забезпечуватися на основі дії вбудованих стабілізаторів, до яких відноситься автоматичне зміна податкових надходжень і трансфертних платежів залежно від стадії економічного циклу. Якщо фінансова політика будується з урахуванням дії вбудованих стабілізаторів, то при її розробці особливу увагу слід приділяти складанню прогнозів економічного і соціального розвитку держави, побудови моделей розвитку податкової і бюджетної систем, внутрішнього фінансового ринку залежно від стадії економічного циклу.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Вироблення науково обгрунтованої концепції розвитку фінансів

 1. Зміст фінансової політики
  розкривається в її структурних елементах, до яких відносяться: вироблення науково обгрунтованої концепції розвитку фінансів; визначення основних напрямів використання фінансів на перспективу і поточний період; розробка конкретних шляхів реалізації основних напрямків використання фінансів на
 2. 4.2. Фінансове прогнозування, його зміст і значення
  Фінансове прогнозування являє собою дослідження конкретних перспектив розвитку фінансів суб'єктів господарювання та суб'єктів влади в майбутньому, науково обгрунтоване припущення про обсяги і напрямки використання фінансових ресурсів на перспективу. Фінансове прогнозування виявляє очікувану в перспективі картину стану фінансових ресурсів і потреби в них, можливі
 3. Фінансове прогнозування, його зміст і значення
   Фінансове прогнозування являє собою дослідження конкретних перспектив розвитку фінансів суб'єктів господарювання та суб'єктів влади в майбутньому, науково обгрунтоване припущення про обсяги і напрямки використання фінансових ресурсів на перспективу. Фінансове прогнозування виявляє очікувану в перспективі картину стану фінансових ресурсів і потреби в них,
 4. Гнучкість мислення
  - Характеризує здатність людини своєчасно і обгрунтовано переходити на нові методи розробки та реалізації УР. Особливе значення при РУР має здатність особистості залучати до роботи не- обхідних для її виконання людей, керуючись тільки здоровим глуздом. На стадії прийняття управлінського рішення здійснюється оцінка альтернативних рішень і дій, проведених на основі
 5. 4.1. Зміст і значення фінансової політики
  Головне завдання фінансової політики - забезпечення відповідними фінансовими ресурсами реалізації тієї чи іншої державної програми економічного і соціального розвитку. Фінансова політика - це сукупність державних заходів, спрямованих на мобілізацію фінансових ресурсів, їх розподіл і використання для виконання державою її функцій. Зміст фінансової політики
 6. 3.1. Сутність, завдання фінансової політики.
  Головне завдання фінансової політики - забезпечення відповідними фінансовими ресурсами реалізації тієї чи іншої державної програми економічного і соціального розвитку. Фінансова політика - це сукупність державних заходів, спрямованих на мобілізацію фінансових ресурсів, їх розподіл і використання - для виконання державою її функцій Зміст
 7. Наукова новизна дослідження
  полягає в розробці комплексу теоретичних і організаційно-методичних положень операційного аудиту, що забезпечує багатофункціональні можливості сучасного аудиту діяльності господарюючих суб'єктів, сприяючого прийняттю ефективних управлінських рішень в умовах сучасного динамічного розвитку соціально-економічних процесів. У результаті проведеного дослідження в
 8. 4.1. Зміст і значення фінансової політики
  Головне завдання фінансової політики - забезпечення відповідними фінансовими ресурсами реалізації тієї чи іншої державної програми економічного і соціального розвитку. «Фінансова політика - це сукупність державних | заходів, спрямованих на мобілізацію фінансових ресурсів, їх розподіл і використання - для виконання державою її функцій
 9. Тема 1.3. Податкова політика держави
  Найважливішим інструментом держави в реалізації поставлених цілей є податкова політика. Маніпулюючи податковою політикою, держава стимулює економічний розвиток чи стримує його. Однак головним напрямком податкової політики в кінцевому підсумку є забезпечення економічного зростання. Податкова політика як непрямий метод державного регулювання більш гнучко сприймається
 10. 13.1 Сутність фінансової політики
  Фінансова політика - це особлива сфера діяльності держави, спрямована на мобілізацію фінансових ресурсів, їх раціональний розподіл і ефективне використання для здійснення державою її функцій. Держава - головний суб'єкт проведеної фінансової політики. Фінансова стратегія - довготривалий курс фінансової політики, розрахований на тривалу перспективу і
 11. КОНТРОЛЬНІ ПИТАННЯ
  Чому необхідний облік параметрів економічної безпеки при виробленні напрямів соціально-економічного розвитку країни та економічної політики Уряду РФ? Які порядок, схема і етапи обліку параметрів економічної безпеки при виробленні напрямів соціально-економічного розвитку країни? Які головні національні інтереси Росії в галузі економіки повинні враховуватися при
 12. Метод прямого рахунку
  є найбільш точним, обгрунтованим, трудомістким, т. к. заснований на визначенні науково-обгрунтованих норм запасу за окремими елементами оборотних коштів і нормативу оборотних коштів т. е. вартісного вираження запасу, який розраховується по кожному їх елементу (приватні нормативи) і в цілому по нормованих засобам (сукупний
 13. 3.1. АНАЛІЗ СУЧАСНИХ концепції розвитку ЕНЕРГЕТИКИ
  Концепції в енергетиці визначаються використовуваними еіергоре-ресурсами, а також технологіями, на яких і базується розвиток галузі в рамках концепції. Розглянемо деякі з таких концепцій, існуючі за кордоном і в нашій
 14. Фінансове прогнозування
  - Дослідження конкретних перспектив розвитку фінансів суб'єктів господарювання та органів державної влади та місцевого самоврядування в майбутньому, науково обгрунтоване припущення про обсяги і напрямки використання фінансових ресурсів на