« Попередня Наступна »

Виручка (доходи сегмента)

 включає доходи від продажу зовнішнім покупцям і доходи, отримані від операцій з іншими сегментами.
Операційні доходи (відсотки до отримання, доходи від участі), доходи від продажу фінансових вкладень включаються до розрахунку, тільки якщо вони є предметом діяльності окремого сегмента.

Можуть включатися позареалізаційні доходи.
Аналогічний підхід передбачається до обліку витрат сегмента.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Виручка (доходи сегмента)

 1. Виручка з обороту
  перша стаття доходу в рахунку прибутків і збитків: виручка від продажів товарів і послуг в рамках звичайних ділових відносин. Приклад: у торговельному підприємстві В. зі. є виручка від здачі в найм складських приміщень і відноситься до «інших доходів
 2. ВАЛОВИЙ ДОХІД
  - Кінцевий результат господарської діяльності організації. Визначається виходячи з виручки від реалізації продукції, що представляє грошові кошти, що надходять на розрахунковий рахунок. Якщо з виручки від реалізації продукції відшкодувати виробничі витрати на витрачені матеріальні цінності і амортизаційні відрахування, то решта виручки складе В.
 3. Дохід граничний (MR)
  величина, на яку змінюється валовий дохід (TR) в результаті збільшення кількості реалізованої продукції (Q) на одиницю, отже, MR = TR / Q. На ринку досконалої конкуренції в умовах абсолют- 99 але еластичного попиту гранична виручка дорівнює середній (AR). Недосконала конкуренція визначає для фірми спадну убутну криву попиту. На такому ринку гранична виручка менше і
 4. Дохід
  1) виручка, одержувана від реалізації товарів, і складова дохідну частину бюджету учасника ринкових відносин; 2) прибуток, що представляє різницю між понесеними витратами і отриманої
 5. Прибуток (збиток)
  від реалізації продукції (робіт, послуг) визначається як різниця між виручкою від реалізації без ПДВ, акцизів і витратами на виробництво і реалізацію, що включаються в собівартість. Формування виручки вплуталися з особливостями виконуваних робіт і вживаними формами розрахунків. Наприклад, у будівельних організаціях виручка відображає вартість закінчених об'єктів будівництва або робіт виконаних
 6. Розкриття інформації про доходи.
  Згідно ПБУ 9/99 «Доходи організації» доходи за звітний період підрозділяються на виручку, операційні доходи, позареалізаційні та надзвичайні доходи. Організаціям рекомендується розшифровувати виручку (від продажу продукції, надання послуг та ін.), Операційні доходи (орендна плата, доходи, пов'язані з наданням за плату прав, що випливають з патентів на винаходи, промислові зразки та
 7. 9.9 Виручка від реалізації
  У процесі здійснення своєї економічної діяльності підприємство отримує дохід. Дохід класифікується залежно від напрямів діяльності: основна, інвестиційна, фінансова. Виручка від основної діяльності - це виручка від реалізації продукції. Виручка від інвестиційної діяльності виражається у вигляді фінансового результату від продажу необоротних активів, реалізації цінних паперів.
 8. 5.1. центри прибутку: Планування І облік
  Центри доходів і прибутку відрізняються як частина і ціле. Центр доходів утворюється в збутових і торговельних підрозділах, які несуть відповідальність за доходи від продажів по своїх підрозділах або навіть сегментах ринку. На них не можна покласти відповідальність за прибуток, так як витрати виробництва та збуту товарів формуються в інших центрах відповідальності, дуже слабо залежних від центру доходів.
 9. Дохід
  номінальний - величина сукупного доходу, оцінювана в грошах. загальний - сукупна виручка від реалізації певного обсягу продукції. граничний - зміна доходу (виручки) при продажу додаткової одиниці продукції. реальний - сума товарів і послуг, які можна придбати на грошовий (номінальний) дохід. сукупний - сума грошей та інших цінностей (благ), яку суб'єкт заробляє
 10. Висновок
  внаслідок зміни відпускних цін виручка зросла на 9,6% (109,6 - 100 = 9,6); внаслідок зміни фізичних обсягів продукції виручка скоротилася 0,4% (100 - 99,6 = 0,4); загальний приріст виручки внаслідок дії зазначених факторів склав 5,9% (105,9 - 100 =
 11. Чиста виручка від реалізації продукції (робіт, послуг)
  - Валова виручка від реалізації за вирахуванням податку на додану вартість, акцизів, повернутих товарів і цінових знижок. Крім виручки від реалізації готової продукції, підприємство може отримувати виручку від іншої реалізації (вибулих основних фондів, матеріалів та ін.), А також від позареалізаційних операцій (здачі майна в оренду, спільної діяльності, доходів за операціями з цінними