« Попередня Наступна »

Завдання для самостійної роботи

 Проаналізуйте склад, структуру і динаміку доходів і витрат федерального бюджету за останні п'ять років.
Проведіть аналіз складу і структури доходів і надходжень регіональних бюджетів за останні п'ять років.

Проведіть аналіз складу і структури доходів і надхо-ний місцевих бюджетів за останні п'ять років.
« Попередня Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Завдання для самостійної роботи

 1. Видача завдання
  Роботу по підготовці завдань виконують бригадири, які очолюють бригаду з 20-25 інтерв'юерів. Завдання розглядається як нормативна одиниця при плануванні на-грузки співробітника і контролі процесу збору інформації. У завданні вказується кількість опитуваних кожним інтерв'юером, час, місце і конкретні опитувані особи, відомості про самого інтерв'юера. Перед початком робіт завдання
 2. ПРАВИЛА ВИБОРУ ВАРІАНТА КУРСОВИЙ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ
  При написанні курсової (контрольної) роботи студент виконує три завдання. При відсутності хоча б одного завдання, робота не може бути зарахована. Номер варіантів завдань курсової (контрольної) роботи визначається виходячи з останніх двох цифр номера залікової книжки студента. Нижче наведена таблиця, в якій містяться відповідності останніх двох цифр номера залікової книжки і номерів варіантів
 3. Методичні рекомендації
  Студентам необхідно вивчити матеріал, викладений у навчальному посібнику, відповісти на питання до кожної чолі і самостійно виконати завдання. Для отримання заліку студент повинен підготувати реферат з самостійно обраної теми. Реферат повинен містити інформацію, отриману після виконання самостійного завдання і вивчення рекомендованої літератури з відповідної теми. Необхідно
 4. ЗМІСТ
  Передмова 3 Запровадження 4 Глава 1. Сутність і основні функції фінансів і кредиту 13 Сутність фінансів і кредиту 13 Основні функції фінансів 15 Фінансовий механізм 17 Завдання для самостійної роботи 22 Теми есе 25 Глава 2. Фінансова система Російської Федерації 29 Основні ланки фінансової системи Російської Федерації 29 Управління фінансами та фінансова політика 34 Органи
 5. 11.6. Аналіз завдань
  Аналіз завдань - це системний аналіз поведінки, необхідного при виконанні завдання. Він допомагає виявити зони утруднень і відповідні методи тренування і створити навчальні посібники, необхідні для успішного навчання. Його можна застосовувати до робіт будь-якого типу. Аналітичний підхід, який використовується в аналізі завдань, подібний підходам, застосовуваним при розкладанні робіт та аналізі навичок фізичного
 6. Арутюнова Г. І .. Комплекс Інтернет - завдань по економічній теорії: навчально-методичний посібник / Г. І. Арутюнова, І. В. Кірова, Т. Л. Попова; МАДІ. - М., 2 010. - 118 с., 2010
 7. ІНСТРУКЦІЯ З ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ
  МЕТОДИКА ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ Перед виконанням курсової (контрольної) роботи слід докладно ознайомитися з справжніми методичними рекомендаціями та робочої програми дисципліни «Корпоративні цінні папери». Виконання курсової (контрольної) роботи передбачає кілька етапів: 1. Вибір варіантів завдань, передбачених цими методичними вказівками (див. П.
 8. Завдання на реструктуризацію боргу
  Мета даного завдання - навчити студентів оцінювати переваги і недоліки реструктуризації боргу позичальника (рефінансування кредиту на нових
 9. Бобильова А. С .. Ф І Н А Н С И. Навчально-методичний комплекс. 2008, 2 008
 10. ПРАВИЛА ВСТАНОВЛЕННЯ БАЛЬНОЇ ОЦІНКИ ВИКОНАННЯ КУРСОВОЇ (КОНТРОЛЬНОЇ) РОБОТИ
  Максимальна можлива кількість балів по окремих структурних елементів завдань наведено в таблиці: Завдання Кількість балів Завдання 1 40 Проведено аналіз законодавчої бази, наведені конкретні законодавчі акти, наведено зарубіжний досвід законодавчого регулювання даної цінних паперів 10 Дано визначення цінного паперу 5 Розглянуто порядок випуску цінного паперу 5