Наступна »

Зміст


Стор.
Вступ............................................................................................................. 4
Тематичний зміст модуля "Фінансовий менеджмент" ........................... 6
Розділ 1. Теоретичні основи й інформаційна база фінансового менеджменту................................................................................................
8
Тема 1. Теоретичні й організаційні основи фінансового менеджмент.. 9
Тема 2. Система забезпечення фінансового менеджменту..................... 11
Тема 3. Визначення слідсті грошей у часі та її використання у фінансових розрахунках............................................................................
15
Тема 4 Аналіз фінансових звітів................................................................ 31
Розділ 2. Управління фінансово - виробничою діяльністю і капіталом суб'єкта господарювання........................................................
36
Тема 5 Управління грошовими потоками на підприємстві.................... 37
Тема 6. Управління прибутком.
.................................................................
49
Тема 7. Управління активами.................................................................... 63
Тема 8. Вартість та оптимізація структури капіталу............................... 72
Розділ 3. Інвестиційна діяльність і прогнозування діяльності суб'єкта господарювання...........................................................................
77
Тема 9. Управління інвестиціями.............................................................. 78
Тема 10. Управління фінансовими ризиками........................................... 90
Тема 11. Внутрішньофірмове фінансове прогнозування та планування 99
Тема 12. Антикризове фінансове управління підприємством................ 106
Термінологічний словник основних понять............................................. 116
Додатки......................................................................................................... 130

Наступна »
= Перейти до змісту підручника =

Зміст